Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Jouni Luukkaisen kantelut

Varhaisimmat kantelut ovat ilman niiden liitteitä ja mahdollisesti ilman niistä annettuja selvityksiä ja lausuntoja. Kanteluiden ratkaisut on lisätty niiden saavuttua.

Kouluasioita koskevat kantelut eduskunnan oikeusasiamiehelle ovat kohdan 1 alakohtina. Lisäksi kouluasioista on yksi kantelu Lapin lääninhallitukselle kohdassa 11 sekä yksi kanteluvyyhti valtioneuvoston oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle kohdissa 24–25, 27–28 ja 30.

1. Kantelut eduskunnan oikeusasiamiehelle kouluasioista

1.1. Helsinki (kolmiosainen kantelu syyskuussa 2003 ja vastine joulukuussa 2003).

>hki090903.pdf
>hki190903.pdf
>hki200903.pdf
>vasthki291203.pdf

1.2. Espoo (kaksiosainen kantelu syyskuussa 2003 ja vastine joulukuussa 2003).

>esp170903.pdf
>esp200903.pdf
>vastesp291203.pdf

1.3. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut kohtien 1.1 ja 1.2 kanteluihin (kesäkuu 2005).

>ratk-hki.pdf
>ratk-esp.pdf

1.4. Kohdan 1.3 ratkaisuissa eduskunnan apulaisoikeusasiamies viittasi seuraavaan Satu Honkalan kantelusta antamaansa aiempaan ratkaisuun (kesäkuu 2005):

>ratk-oph.pdf

Opetussuunnitelmaa pilotoivan helsinkiläisen Roihuvuoren ala-asteen koulun rehtori ja Helsingin kaupungin elämänkatsomustiedon pedagoginen yhteyshenkilö Satu Honkala kanteli 29.7.2003 eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksen 6.6.2003 antamasta tiedotteesta "Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan". Opetushallitus antoi pyydetyn selvityksen ja lausunnon 26.9.2003 (kohta 1.5 alla). Honkala antoi vastineensa ja laati lisäkantelun 10.11.2003. Tämän jälkeen hän piti esillä ratkaisuissa mainittua Opetuslainsäädännön käsikirjaa (2004) ja KHO:n ratkaisua (2004).

1.5. Opetushallituksen 26.9.2003 antama selvitys ja lausunto kohdan 1.4 kantelusta sekä 18.3.2005 antama (aiempaan viittaava) lisäselvitys ja lisälausunto kohtien 1.1, 1.2 ja 1.4 kanteluista.

>oph2003.pdf
>oph2005.pdf

1.6. Tiedote kanteluiden tuloksista (elokuu 2005).

>tiedote1.htm

1.7. Kannanotto Opetushallituksesta (lokakuu 2005).

>kanta-oph.pdf

1.8. Opetushallituksen selvitys toimenpiteistänsä apulaisoikeusasiamiehen tekemän päätöksen johdosta (joulukuu 2005).

>oph-toim.pdf

1.9. Kantelu Opetushallituksen uusista peruskoulujen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevista ohjeista (maaliskuu 2006); Opetushallituksen selvitys eli lausunto (touko/elokuu 2006); vastine (elokuu 2006); lainmuutosesitys opetusministeriölle (elokuu 2006); rokotusanalogia (lokakuu 2007); yhdenvertaisuuslisäys (joulukuu 2007); ratkaisu (huhtikuu 2008).

>oph-perus.pdf
>oph-selv.pdf
>vast-oph.pdf
>lainmuu.pdf
>rokotus.html
>yhd-vert.html
>oph-ratk.pdf

1.10. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Helsingin kaupungin perusopetuksen katsomusaineopetusjärjestelyistä ja kirje sekä muistio toimenpidevaatimuksista Helsingin kaupungille (kaikki marraskuussa 2006); Helsingin kaupungin selvitys (maaliskuu 2007); kantelijan vastine ja sen korjaus (huhtikuu 2007); ratkaisu (marraskuu 2007).

>eoa2hki.pdf
>kirje-h.pdf
>hmuistio.pdf
>hki-selv.pdf
>vast2hki.pdf
>vst-korj.html
>hki07rat.pdf

1.11. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Espoon kaupungin perusopetuksen katsomusaineopetusjärjestelyistä ja kirje sekä muistio toimenpidevaatimuksista Espoon kaupungille (kaikki marraskuussa 2006); kirje muistion korjauksesta (marraskuu 2006); Espoon kaupungin lausunto/selvitys (helmikuu 2007); kantelijan vastine (maaliskuu 2007); ratkaisu (marraskuu 2007).

>eoa2esp.pdf
>kirje-e.pdf
>emuistio.pdf
>emu-korj.pdf
>esp-laus.pdf
>vast2esp.pdf
>esp07rat.pdf

1.12. Opetushallituksen lausunto kohtien 1.10 ja 1.11 kanteluasioista (kesäkuu 2007) ja kantelijan vastine siihen (elokuu 2007).

>oph-laus.pdf
>vast2oph.pdf

1.13. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Rauman kaupungin perusopetuksen ET-opetusjärjestelyistä (helmikuu 2009). Ks. myös kohta 1.15.

>rauma.pdf

1.14. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Seinäjoen kaupungin perusopetuksen ET-opetusjärjestelyistä (helmikuu 2009). Ks. myös kohta 1.15.

>seinajoki.pdf

1.15. Ks. myös kohdat 1.13 ja 1.14. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Länsi-Suomen lääninhallituksesta sen lyötyä laimin ET-opetusjärjestelyjen valvonnan sekä liitemuistio (helmikuu 2009); Seinäjoen koulutuslautakunnan selvitys (kesäkuu 2009); Rauman kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto (elokuu 2009); Länsi-Suomen lääninhallituksen lausunto (syyskuu 2009); kantelijan vastine kolmessa kantelussaan (marraskuu 2009); Raumaa, Seinäjokea ja Länsi-Suomen lääninhallitusta koskevien kanteluiden yhteinen ratkaisu (maaliskuu 2010).

>ls.laani.pdf
>pmuistio.pdf
>sj-selvi.pdf
>rau-laus.pdf
>lsl-laus.pdf
>vast3lle.pdf
>ratk3lle.pdf

1.16. Toinen kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Seinäjoen kaupungin perusopetuksen ET-opetusjärjestelyistä (kesäkuu 2010); kantelusta luopuminen viranomaisen korjattua toimintansa (elokuu 2010); luopumiskirjeen liitteet: päätös 9.8.2010 uusista lomakkeista ja uudet lomakkeet; parannusehdotus lomakkeiden seuraavaan päivitykseen (elokuu 2010); ilmoitus kanteluasian käsittelyn päättymisestä oikeusasiamiehen kansliassa (elokuu 2010); Seinäjoen tiedote ja lomake uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta kouluunilmoittauduttaessa 2011 (tammikuu 2011). Tiedotteessa on otettu huomioon Jouni Luukkaisen pieni parannusehdotus elokuussa 2010, joten asia on VALMIS! Tiedote ja lomake toimisivat nyt mallina koko maalle.

>s2joki.pdf
>sj2luopu.pdf
>sj2liite.pdf
>sj2pareh.pdf
>sj2ilmo.pdf
>sjVALMIS.pdf

1.17. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Turun päivänavauskäytännöstä, kantelun liite 1 [sivut 1 ja 2] ja kantelun liite 2 (tammikuu 2011); ilmoitus kanteluasian valmistelijasta (helmikuu 2011); vastinepyyntö, Opetushallituksen lausunto ja Turun kaupungin selvitys (maaliskuu 2011); kantelijan vastine (huhtikuu 2011); vastineen liite; kantelun ratkaisu (joulukuu 2012) ja kantelijan huomautus ratkaisusta (tammikuu 2013).

>turkukan.pdf
>t-liite1s1.pdf
>t-liite1s2.pdf
>t-liite2.pdf
>tku-ilmo.pdf
>tku-laus.pdf
>tkuvasti.pdf
>t-liite.pdf
>tku-ratk.pdf
>tku-huom.html

1.18. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Kulosaaren yhteiskoulun hankkeesta yhdistää osittain uskonnon opetus ja elämänkatsomustiedon opetus sekä kantelun molemmat liitteet (huhtikuu 2013); vastaus (ratkaisu) kanteluun (huhtikuu 2013).

>kulokant.pdf
>nykypaiv.pdf
>kotimaa.pdf
>kuloratk.pdf

1.19. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksen 16.9.2014 antamista uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevista ohjeista, kantelun liite ja ilmoitus asian valmistelijasta (lokakuu 2014); Opetushallituksen selvitys, vastinepyyntö ja kantelijan vastine (toukokuu 2015); kantelun täydennys (lokakuu 2015); kantelun ratkaisu ja ratkaisun ihmettelyä (marraskuu 2015); ratkaisun ihmettely otettiin uutena kanteluasiana (joulukuu 2015); kantelun uusi täydennys (maaliskuu 2016); selvityspyyntö Opetushallitukselle (maaliskuu 2016), Opetushallituksen selvitys (toukokuu 2016), kantelun ratkaisu (syyskuu 2016) sekä kantelijan kommentti (lokakuu 2016); Opetushallituksen uusien ohjeiden saatteet (toukokuu 2016).

Kantelukirjoitus 13.10.2014 [PDF]
Kantelun liite: Seinäjoen mallikelpoinen tiedote ja lomake [PDF]
Ilmoitus asian (dnro 4298/4/14) valmistelijasta 15.10.2014 [PDF]
Opetushallituksen selvitys 29.4.2015 [PDF]
Vastinepyyntö 7.5.2015 [PDF]
Kantelijan vastine 16.5.2015 [PDF]
Kantelun täydennys 16.10.2015 [PDF]
Kantelun ratkaisu 5.11.2015 [PDF]
Ihmettelyä kantelun ratkaisusta 15.11.2015 [PDF]
Ihmettelystä uusi kanteluasia (dnro 4993/4/15) 1.12.2015 [PDF]
Kantelun uusi täydennys 31.3.2016 [PDF]
Selvityspyyntö Opetushallitukselle 10.3.2016 [PDF]
Opetushallituksen selvitys 12.5.2016 [PDF]
Kantelun dnro 4993/4/15 ratkaisu 29.9.2016 [PDF]
Kantelijan kommentti 8.10.2016 [PDF]
OPH:n ohjeiden saatteet 11.5.2016 [PDF]

1.20. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle ruokarukouksista Opetushallituksen ohjeissa ja yleisesti (maaliskuu 2016); lista kantelukirjoituksen lyöntivirheistä (huhtikuu 2016); ilmoitus asian valmistelijasta (huhtikuu 2016); kantelun täydennys (huhtikuu 2016); kantelun ratkaisu (syyskuu 2016) sekä kantelijan kommentti (lokakuu 2016).

Kantelukirjoitus 31.3.2016 [PDF]
Lyöntivirheiden lista 7.4.2016 [PDF]
Ilmoitus asian (dnro EOAK/841/2016) valmistelijasta 8.4.2016 [PDF]
Kantelun täydennys 25.4.2016 [PDF]
Kantelun dnro EOAK/841/2016 ratkaisu 29.9.2016 [PDF]
Kantelijan kommentti 8.10.2016 [PDF]

1.21. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (huhtikuu 2017); kantelun liite ja sen täydennys (huhtikuu 2017); kantelun liitteen toinen täydennys, vastaus kanteluun ja uusi kantelu (huhtikuu 2017); kolmas kantelu (toukokuu 2017); neljäs kantelu (kesäkuu 2017); vastaus kolmeen viimeisimpään kanteluun (kesäkuu 2017); opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus yhdistyksemme esitykseen (heinäkuu 2017); uusimman kantelun virkistys; kantelun liite: kolmas täydennys yhdistyksemme esityksen perusteluihin (elokuu 2017). Ks. myös, kuinka kolmen kantelun ratkaisu näkyy kohdassa 1.22 perusteena kantelun peruutukselle.

Kantelukirjoitus 7.4.2017 [PDF]
Kantelun liite: Lakiesitys 7.4.2017 perusopetuslain 46 §:n muutoksesta [PDF]
Kantelun liitteen täydennys 16.4.2017 [PDF]
Kantelun liitteen toinen täydennys 24.4.2017 [PDF]
Vastaus kanteluun 20.4.2017 (EOAK/2579/2017) [PDF]
Uusi kantelu aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 24.4.2017 [PDF]
Kolmas kantelu 4.5.2017 [PDF]
Neljäs, lopullinen kantelu 16.6.2017 [PDF]
Vastaus kolmeen kanteluun 19.6.2017 (EOAK/2829/2017) [PDF]
Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus 14.7.2017 yhdistyksemme esitykseen [PDF]
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista kesäkuussa tehdyn kantelun virkistys 18.8.2017 [PDF]
Kantelun liite: Kolmas täydennys yhdistyksemme esityksen perusteluihin 18.8.2017 [PDF]

1.22. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle perusopetuslain 46 §:n tulkinnasta Opetushallituksen koulutustilaisuudessa 15.5.2017; kantelun kaksi liitettä; kantelun peruutus (kesäkuu 2017); kantelun virkistys (elokuu 2017). Ks. myös peruutuksen perusteena ollutta kolmen kantelun ratkaisua ja kantelun virkistämisen perusteena ollutta OKM:n vastausta kohdassa 1.21.

Kantelu 21.6.2017 [PDF]
Kantelun liite: Tilaisuuden tallenteiden luettelo [PDF]
Kantelun liite: Työpajan aineistoa [PDF]
Kantelun peruutus 21.6.2017 [PDF]
Kantelun virkistäminen 18.8.2017 [PDF]

1.23. Ilmoitus 18.8.2017 virkistettyjen kohtien 1.21 ja 1.22  kanteluiden valmistelijasta (elokuu 2017); vastaus kanteluun ja kantelun osittainen siirtäminen sekä siirtokirje (syyskuu 2017); ministeriön vastaus (joulukuu 2017); ministeriön vastauksen kansilehti (joulukuu 2017); neljäs ja viides täydennys lakiesitykseemme (tammikuu 2018); kantelijan tiedustelut ministeriöltä (syyskuu 2018); kantelijan tiedustelu oikeusasiamieheltä (syyskuu 2018); oikeusasiamiehen vastaus (lokakuu 2018); kantelu OKM:n lyötyä lainsäädäntölupauksensa laimin (marraskuu 2018); oikeusasiamiehen vastaus ja kantelijan kommentti OKM:lle (marraskuu 2018); kuudes täydennys lakiesitykseemme (maaliskuu 2020); pyyntö KHO:lle (maaliskuu 2020); kaksi täydennystä pyyntöön, KHO:n vastaus sekä seitsemäs täydennys lakiesitykseemme (toukokuu 2020); kahdeksas täydennys lakiesitykseemme (kesäkuu 2020); yhdeksäs täydennys lakiesitykseemme (syyskuu 2021); kymmenes täydennys lakiesitykseemme (lokakuu 2022).

Ilmoitus (kahden) kanteluasian EOAK/5074/2017 valmistelijasta [PDF]
Vastaus kanteluun ja kantelun osittainen siirtäminen 25.9.2017 [PDF]
Asian siirto opetus- ja kulttuuriministeriöön 25.9.2017 [PDF]
Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle 13.12.2017 [PDF]
Ministeriön vastauksen kansi [PDF]
Neljäs täydennys lakiesitykseemme 19.1.2018 [PDF]
Viides täydennys lakiesitykseemme 24.1.2018 [PDF]
Kantelijan tiedustelut 11.-13.9.2018 ministeriöltä toimenpiteiden viipymisestä [HTML]
Kysymys oikeusasiamiehelle ministeriön toimenpiteiden viipymisestä 24.9.2018 [PDF]
Oikeusasiamiehen vastaus 1.10.2018 aikataulutiedusteluun [PDF]
Kantelu OKM:n lyötyä lainsäädäntölupauksensa laimin 5.11.2018 [PDF]
Oikeusasiamiehen vastaus 6.11.2018 laiminlyöntikanteluun [PDF]
Kantelijan kommentti 10.11.2018 OKM:lle vastauksesta [HTML]
Kuudes täydennys lakiesitykseemme 9.3.2020 [PDF]
Pyyntö KHO:lle 17.3.2020 [PDF]
Täydennys pyyntöön KHO:lle 18.5.2020 [PDF]
KHO:n vastaus 19.5.2020 [HTML]
Toinen täydennys pyyntöön KHO:lle 22.5.2020 [PDF]
Seitsemäs täydennys lakiesitykseemme 22.5.2020 [PDF]
Kahdeksas täydennys lakiesitykseemme 26.6.2020 [PDF]
Yhdeksäs täydennys lakiesitykseemme 29.9.2021 [PDF]
Kymmenes täydennys lakiesitykseemme 5.10.2022 [PDF]

1.24. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksen 19.9.2022 antamasta ohjeesta uskonnon ja omantunnon vapaudesta perusopetuksessa (11.4.2023); kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksen 19.9.2022 antamasta ohjeesta uskonnon ja omantunnon vapaudesta lukiossa (11.4.2023); apulaisoikeusasiamiehen päätös 25.10.2023 siirtää kantelut Opetushallituksen käsiteltäväksi; Opetushallituksen vastaus 26.3.2024 kanteluihin; kantelijan huomautus 1.4.2023 oikeusasiamiehelle vastauksesta (3.4.2024 tiedoksi myös opetus- ja kulttuuriministeriölle); eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus 7.5.2024.

Kantelukirjoitus (perusopetus) 11.4.2023 [PDF]
Kantelukirjoitus (lukio) 11.4.2023 [PDF]
Siirtoilmoitus 25.10.2023 (EOAK/2596/2023) [PDF]
OPH:n vastaus 26.3.2024 (OPH-5290-2023) kanteluihin [PDF]
Huomautus OPH:n vastauksesta 1.4.2024 [PDF]
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus 7.5.2024 (EOAK/1991/2024) [PDF]

2. Kantelu oikeuskanslerille alle 1-vuotiaan uskonnollisesta asemasta (elokuu 2004; täydennys marraskuussa 2004); opetusministeriön lausunto ja Väestörekisterikeskuksen selvitys (marraskuu/lokakuu 2004); kaksi näkemystä näistä (syyskuu 2005); täydennys (lokakuu 2005); ratkaisu (toukokuu 2006).

>lap180804.pdf
>lap071104.pdf
>lap-opm.pdf
>lap-vrk.pdf
>lap280905.pdf
>lap290905.htm
>lap021005.pdf
>lap-ratk.pdf

3. Kantelu oikeuskanslerille Väestörekisterikeskuksen lomakkeista (lokakuu 2004; täydennys lokakuussa 2004 ja korjaus marraskuussa 2004; vastine helmikuussa 2005); Vrk:n selvitys (joulukuu 2004), lausunto (syyskuu 2005) ja saate (heinäkuu 2005); utelua ja täydennystä (marraskuu 2005); kommentteja (marraskuu 2005); ratkaisu (toukokuu 2006).

>vrk141004.pdf
>vrk151004.pdf
>vrk031104.pdf
>vastvrk130205.pdf
>vrkselv.pdf
>vrklaus.pdf
>vrksaate.pdf
>ute-vrk.pdf
>komm-vrk.pdf
>vrk-ratk.pdf

4. Kantelu oikeuskanslerille kirkon siunaamiskäytännöstä (joulukuu 2004; täydennys heinäkuussa 2005); ratkaisu (toukokuu 2006).

>hta091204.pdf
>hta290705.pdf
>hta-ratk.pdf

5. Kantelu oikeuskanslerille uskonnottomien tsunamin uhrien ekumeenisista muistohetkistä (maaliskuu 2005; täydennys maaliskuussa 2005) ja oikeuskanslerin ratkaisu (maaliskuu 2005) [24.9.2005: täydennys myöhästyi, ja sen sisältämä epäilys TV-dokumentin siirron syystä oli aiheeton].

>ekum100305.pdf
>ekum230305.pdf
>ekumratk.pdf

6. Kantelu oikeuskanslerille uskonnottomien tsunamin uhrien matkaansaattohartauksista (kesäkuu 2005; täydennys heinäkuussa 2005); opetusministeriön selvitys ja kirkkohallituksen lausunto (syys/elokuu 2005); vastine näihin (marraskuu 2005); tarkennus (joulukuu 2005); päivitys (tammikuu 2006); uusi täydennys (elokuu 2006); ratkaisu (marraskuu 2006); opetusministeriön vastine eduskunnan hallintovaliokunnalle 13.12.2002 (lisäys maaliskuu 2009).

>hart230605.pdf
>hart290705.pdf
>hart-opm.pdf
>hart-evl.pdf
>vasthart.pdf
>tarkhart.pdf
>paivhart.pdf
>ut-hart.pdf
>hartratk.pdf
>opm2002.pdf

7. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle ortodoksisen kirkon verkkosivujen lakia rajoittavista ohjeista (kesäkuu 2006); kirkollishallituksen selvitys (kesäkuu 2006); vastine tähän (elokuu 2006); eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus (elokuu 2006).

>ort-kant.pdf
>ort-selv.pdf
>ort-vast.pdf
>ort-eoa.pdf

8. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle kirkkohallituksen kansliapäällikön vastaamattomuudesta (syyskuu 2008); kantelun peruuttaminen (lokakuu 2008); oikeusasiamiehen kanslian vastaus (lokakuu 2008):

>kh.pdf
>kh-per.pdf
>kh-eoa.pdf

9. (Ks. myös kohdat 10 ja 14.) Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle puolustusvoimien uskonnollisista tilaisuuksista, kantelun täydennys ja uusi täydennys (helmikuu 2009); Pääesikunnan lausunto (kesäkuu 2009); liite: Pääesikunnan henkilöstöosaston lausunto (huhtikuu 2009); liite: Pääesikunnan kirkollisen osaston hallinnollinen ohje "Osallistuminen kirkolliseen opetukseen ja kirkollisiin tilaisuuksiin" (1999); kantelijan vastine (elokuu 2009); ratkaisu, yhteinen kohdan 10 kantelulle (joulukuu 2010); apulaisoikeusasiamiehen kirje Pääesikunnalle (joulukuu 2010); kantelijan huomautus ratkaisusta (tammikuu 2011); selvitys- ja lausuntopyyntö Pääesikunnalle (maaliskuu 2009; lisätty tammikuussa 2012). JATKUU KOHDASSA 16.

>kenthart.pdf
>kenthar2.pdf
>kenthar3.html
>pe-laus.pdf
>peholaus.pdf
>pe-kirko.pdf
>kehavast.pdf
>kirkratk.pdf
>kirje-pe.pdf
>ko-huom.pdf
>kh-pyynt.pdf

10. (Ks. myös kohdat 9 ja 14.) Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista sekä sotilaspapeista (elokuu 2009); korjaus kantelukirjeeseen (marraskuu 2009); Pääesikunnan lausunto (joulukuu 2009); liite: Pääesikunnan henkilöstöosaston lausunto (marraskuu 2009); liite: Varusmiesten yleinen kirkollinen opetus; liite: Osallistuminen kirkolliseen opetukseen ja kirkollisiin tilaisuuksiin; liite: Kirkollisen alan oppituntien (vanhat) aiheet; kantelijan vastine (huhtikuu 2010); liite: kantelijan tutkielma hautarauhasta (huhtikuu 2010); ratkaisu, yhteinen kohdan 9 kantelulle (joulukuu 2010); apulaisoikeusasiamiehen kirje Pääesikunnalle (joulukuu 2010); kantelijan huomautus ratkaisusta (tammikuu 2011); liite: kirkollisen opetuksen uudet ohjeet syksyltä 2009; valmistelijan selvitys- ja lausuntopyyntö Pääesikunnalle 16.10.2009 (helmikuu 2011). JATKUU KOHDASSA 16.

>kirk-ope.pdf
>ko-korj.pdf
>pe2laus.pdf
>peh2laus.pdf
>ylkirkop.pdf
>oskirkop.pdf
>kirkaihe.pdf
>ko-vasti.pdf
>htarauha.pdf
>kirkratk.pdf
>kirje-pe.pdf
>ko-huom.pdf
>uusiohje.pdf
>ko-pyynt.pdf

11. Hallintokantelu Lapin lääninhallitukselle Sinetän koulun ruokarukouskäytännöstä (marraskuu 2009); kantelun liite 1: Lapin Kansan artikkeli 8.10.2009; Lapin lääninhallituksen selvityspyyntö Sinetän koululle (marraskuu 2009); lääninhallituksen vastinepyyntö Sinetän koulun antamine selvityksineen (joulukuu/marraskuu 2009); kantelijan vastine (joulukuu 2009); lisäys vastineeseen (joulukuu 2009); kantelun ratkaisu (Lapin aluehallintovirasto, helmikuu 2010).

>llh-kant.pdf
>llh-lk.pdf
>llh-sepy.pdf
>llh-vapy.pdf
>llh-vast.pdf
>llh-lisa.pdf
>rukoratk.pdf

12. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle aiotusta kudoslain vastaisesta käytännöstä (elokuu 2010); kantelun liitteistä 2 ja 3 ks. uutista: Elinsiirtolain muutos voimaan [HTML]; ilmoitus asian valmistelijasta (elokuu 2010); kantelun liite 1; ilmoitus, että kantelua ei ryhdytä tutkimaan (elokuu 2010).

>eli-kant.pdf
>eli-valm.pdf
>elilii-1.pdf
>eli-ilmo.pdf

13. (Ks. myös kohta 12.) Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle ilmoitetusta kudoslain (elinsiirtolain) vastaisesta käytännöstä (lokakuu 2010); kantelun liitteistä 2 ja 3 ks. uutista Elinsiirtolain muutos voimaan [HTML]; ilmoitus asian valmistelijasta (marraskuu 2010); vastaus kanteluun (maaliskuu 2011).

>eli2kant.pdf
>eli2valm.pdf
>eli2vast.pdf

14. (Ks. myös kohdat 9 ja 10.) Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista sekä elämänkatsomustiedon opetuksesta (helmikuu 2011); kantelijan kysymys jatkohuomautuksineen (huhtikuu 2011); vastaus kanteluun (huhtikuu 2011); kantelijan ihmettely (toukokuu 2011). JATKUU KOHDASSA 16.

>kirk2ope.pdf
>k2op-kys.html
>k2op-vst.pdf
>k2op-ihm.pdf

15. (Ks. myös kohdat 12 ja 13.) Kantelu Valviralle elinsiirroista (huhtikuu 2011); kantelun liitteet 2 ja 3 (liite 1 on kohdassa 12); Valviran ilmoitus asian siirrosta sosiaali- ja terveysministeriölle (huhtikuu 2011); kantelijan täydennyskirje ministeriölle (huhtikuu 2011); ministeriön vastaus (heinäkuu 2012); kantelijan huomautus ministeriön vastauksesta (heinäkuu 2012).

>vra-kant.pdf
>elilii2.pdf
>elilii3.pdf
>val-stm.pdf
>stm-lle.pdf
>stm-vast.pdf
>stm-huom.pdf

16. (Jatkoa kohtiin 9, 10 ja 14. Jatkuu kohdassa 17.) Apulaisoikeusasiamiehen kirje 28.12.2010 Pääesikunnalle kohtien 9 ja 10 kanteluiden yhteisen ratkaisun johdosta [kirje sai oman diaarinumeronsa] (joulukuu 2010); Pääesikunnan lausunto 1.6.2011 sähköisesti allekirjoitettuna; Pääesikunnan lausunnon paperiversion etu- ja allekirjoitussivut; yhtenä tiedostona Pääesikunnan oikeudellisen osaston pyytämät viisi lausuntoa, nimittäin Pääesikunnan henkilöstöosaston kirkollisen alan, Maa-, Meri- ja Ilmavoimien Esikuntien sekä Maanpuolustuskorkeakoulun lausunnot (kesäkuu 2011); Maavoimien Esikunnan lausunnon liitteet: Maasotakoulussa käytössä oleva koulutuspaketti uskonnonvapaudesta ["Puolustusvoimien kirkollinen työ ja uskonnonvapaus" 5.5.2011] sekä Kainuun Prikaatin kirkollisen työn periaatteita kuvaava selvitys ["Kuvaus kirkollisen työn esittelyoppitunnilla 2010–2011 alokkaille annetusta kirkollisen työn tilaisuuksia koskevasta ohjeistuksesta sekä ohjeistuksen perusteista"].

>kirje-pe.pdf
>pe010611.pdf
>pe-viral.pdf
>5lausunt.pdf
>maask.pdf
>kaipr.pdf

17. (Jatkoa kohtiin 9, 10, 14 ja 16. Jatkuu kohdassa 19.) Kantelijan vastine Pääesikunnan lausunnosta 1.6.2011 sekä kanteluasian dnro 772/4/11 jatko(kantelu): Puolustusvoimien kirkolliset Tilaisuudet, kirkolliset Oppitunnit ja Elämänkatsomustiedon opetus (toe-kantelu; lokakuu 2011); arkistojen aarre vuodelta 1970 pysyväismääräysten kokoelmasta: viittaa uskonnonvapauslain 8. pykälään (lokakuu 2011); selitys kantelukirjoituksen luonteesta, kirjoituksen täydennys sekä ilmoitus kanteluasian valmistelijasta (lokakuu 2011); apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö Pääesikunnalle (joulukuu 2011). PE:LLÄ JATKOAIKAA ENSIN 24.2.2012 ASTI, SITTEN 23.3.2012 ASTI JA SITTEN 20.4.2012 ASTI. Pääesikunnan oikeudellisen osaston lausunto 20.4.2012 (huhtikuu 2012); yhtenä tiedostona Pääesikunnan oikeudellisen osaston selvitys- ja lausuntopyyntö ja sen johdosta annetut Maanpuolustuskorkeakoulun, Ilma-, Meri- ja Maavoimien Esikuntien sekä Pääesikunnan henkilöstöosaston kirkollisen alan lausunnot (huhtikuu 2012); ote Maavoimien Esikunnan lausunnon liitteenä olleesta puolustusvoimien elämänkatsomustiedon opetusmateriaalista "Kaatuneiden huolto" (toukokuu 2012); kantelijan vastine Pääesikunnan lausunnosta 20.4.2012 (toukokuu 2012); täydennys kantelijan vastineeseen (kesäkuu 2012); Utin Jääkärirykmentin vastaus kantelijalle liitteen kera (toukokuu 2012); kantelijan vastineen jatko: elämänkatsomustiedon opetuksesta ja opetusmateriaaleista (elokuu 2012): Maavoimien Esikunnan vastaus kantelijalle liitekirjeen kera (kesäkuu 2012).

>toe-kant.pdf
>PMKaarre.pdf
>toe-seli.pdf
>toe-tayd.pdf
>toe-ilmo.pdf
>toe-sepy.pdf
>toe-pe.pdf
>toe5laus.pdf
>kaathuol.pdf
>toevasti.pdf
>toe2vsti.pdf
>uttivast.pdf
>toe-et.pdf
>maavevst.pdf

18. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle esitutkinnan toimittamatta jättämisestä hautarauhan rikkomisen asiassa (ilman liitteitä; helmikuu 2012); ilmoitus valmistelijasta, vastaus kanteluun sekä kantelijan kommentti (kaikki maaliskuu 2012).

>pol-kant.pdf
>pol-ilmo.pdf
>pol-vast.pdf
>pol-komm.html

19. (Jatkoa kohdasta 17.) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 30.12.2013 puolustusvoimien kirkollista työtä ja elämänkatsomustiedon opetusta koskeneisiin kanteluihin [PDF-tiedosto kahdessa osassa] sekä kantelijan arvio ratkaisusta (tammikuu 2014) ja kantelijan kirje puolustusvoimain komentajalle Ari Puheloiselle (tammikuu 2014); ilmoitus 13.1.2014 niiden viiden kirjoitusvirheen korjaamisesta, jotka kantelija oli merkinnyt ratkaisun marginaaleihin (ne oli korjattu jo anonymisoidussa versiossa 10.1.2014); kantelijan sähköpostiviesti kenttäpiispa Pekka Särkiölle (tammikuu 2014); kantelijan kirje puolustusministeri Carl Haglundille [sama kirje myös puolustusministeriölle varustettuna tekstillä, että kirje koskee koko ministeriötä] (helmikuu 2014); kantelijan kirje pääesikunnan henkilöstöosastolle (helmikuu 2014); kenttäpiispan vastaus, kantelijan kommentit siihen ja puolustusministerin vastaus (helmikuu 2014); puolustusministeriön tiedote 30.1.2015 "Työryhmä esittää täsmennyksiä uskonnonvapauden toteutumiseen puolustusvoimissa" sekä työryhmän raportti "Puolustusvoimien eettinen opetus ja sotilasparaatit" (tammikuu 2015).

>rat-osa1.pdf
>rat-osa2.pdf
>arvio.pdf
>puheloi.pdf
>korj-ilm.pdf
>p-sarkio.pdf
>chaglund.pdf
>henk-os.pdf
>ps-vast.pdf
>ps-jl-sp.pdf
>pminvast.pdf
>pmintied.pdf
>pminrapo.pdf

20. Kirje (kantelu) oikeuskanslerille uusien ministerien virkavaloja vastaan (marraskuu 2016); oikeuskanslerin vastaus kantelun ratkaisuna (joulukuu 2016). Ks. myös kantelijan uutiset Kirjelmöimme oikeuskanslerille uusien ministerien virkavaloja vastaan [HTML] ja Oikeuskansleri hylkäsi virkavalan vastaisen vaatimuksemme [HTML].

Kirje oikeuskanslerille 24.11.2016 [PDF]
Oikeuskanslerin vastaus 1.12.2016 (Dnro OKV/1694/1/2016) [PDF]

21. Kantelu oikeuskanslerille ministerien tuomarinvaloista 5.5.2017; kantelun täydennys; kantelun toinen täydennys; kantelu oikeuskanslerille ministerin tuomarinvalasta 10.7.2017; apulaisoikeuskanslerin päätös kanteluihin; valtioneuvoston kanslian lausunto Luukkaisen kantelusta; kirje kantelijan mietteistä; valtioneuvoston kanslian vastaus; kantelijan arvio: ministerinvala säilyy.

Kantelukirjoitus 7.5.2017 [PDF]
Kantelun täydennys 8.5.2017 [PDF]
Kantelun toinen täydennys 10.5.2017 [PDF]
Kantelukirjoitus 11.7.2017 [PDF]
Apulaisoikeuskanslerin (anonymisoitu) päätös 11.7.2017 [PDF]
Valtioneuvoston kanslian lausunto 12.6.2017 [PDF]
Kirje kantelijan mietteistä 17.7.2017 [PDF]
Valtioneuvoston kanslian vastaus 21.11.2017 [PDF]
Kantelijan arvio: ministerinvala säilyy (15.12.2017) [HTML]

22. Kantelu oikeuskanslerille vala-asetuksen muuttamisen esittelystä 25.2.2018; täydennys kanteluun 25.3.2018; oikeusministeriön vastaus 3.5.2018; kantelusta luopuminen 12.5.2018; oikeuskanslerin vastaus 18.5.2018.

Kantelukirjoitus 25.2.2018 [PDF]
Kantelun täydennys 25.3.2018 [PDF]
Oikeusministeriön vastaus 3.5.2018 [PDF]
Kantelusta luopuminen 12.5.2018 [PDF]
Oikeuskanslerin vastaus 18.5.2018 [PDF]

23. Kantelu oikeuskanslerille asian HE 70/2018 vp esittelystä valtioneuvoston yleisistunnossa 31.5.2018; vastaus kanteluun.

Kantelu asian HE 70/2018 vp esittelystä valtioneuvoston yleisistunnossa 31.5.2018 (31.5.2018) [HTML]
Hallituksen esitys (HE 70/2018 vp) eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta [PDF]
Oikeuskanslerin vastaus 31.8.2018 [PDF]

24. Kantelu oikeuskanslerille 26.1.2017 tapahtuneesta lukioasetuksen muuttamisen esittelystä (1.6.2018); kuvaliite kanteluun 1.6.2018; oikeuskanslerin vastaus; kantelijan huomautus vastauksesta; kantelijan kaksi sp-viestiä vastauksen valmistelleelle; tarkennus uuteen kanteluun; täydennys uuteen kanteluun; oikeuskanslerin vastaus uuteen kanteluun. JATKUU KOHDASSA 27.

Kantelu oikeuskanslerille lukioasetuksen muuttamisen esittelystä (1.6.2018) [PDF]
Kantelun kuvaliite 1.6.2018 [PDF]
Oikeuskanslerin vastaus 22.8.2018 [PDF]
Kantelijan huomautus 28.8.2018 vastauksesta [PDF]
Kantelijan kaksi sp-viestiä 29.8.2018 vastauksen valmistelleelle [HTML]
Tarkennus 31.8.2018 uuteen kanteluun oikeuskanslerille [PDF]
Täydennys 1.9.2018 uuteen kanteluun [PDF]
Oikeuskanslerin vastaus 5.10.2018 [PDF]

25. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksen ohjeesta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä lukiossa: lukioasetuksen muutoksen seurauksista vaiettu; täydennys kanteluun; kuvaliite; vastaus kanteluun.

Kantelu 30.8.2018 [PDF]
Täydennys 1.9.2018 kanteluun [PDF]
Kantelun kuvaliite [PDF]
Vastaus kanteluun 11.9.2018 [PDF]

26. Kantelu oikeuskanslerille oikeudettomasta Raamatun käytöstä virkavala vannottaessa; valtioneuvoston kanslian selvitys, vastinepyyntö ja kantelijan vastine; oikeuskanslerin vastaus ja kantelijan uutinen.

Kantelu oikeuskanslerille Raamatun käytöstä virkavalassa 16.9.2018 [PDF]
Valtioneuvoston kanslian selvitys 28.11.2018 ja sitä koskeva vastinepyyntö 14.2.2020 [PDF]
Kantelijan vastine 21.2.2020 [PDF]
Oikeuskanslerin vastaus 21.8.2020 [PDF]
Kantelijan uutinen 31.8.2020 [HTML]

27. (Jatkoa kohtaan 24.) Kantelu oikeuskanslerille valtioneuvoston asetusten 45–46/2017 esittelystä; kantelua koskeva pyyntö oikeuskanslerille; täydennys kanteluun; tilannetiedotus; vastaus kanteluun; loppukommentti.

Kantelu 31.10.2018 [PDF]
Kantelua koskeva pyyntö oikeuskanslerille 2.11.2018 [PDF]
Täydennys kanteluun 8.11.2018 [PDF]
Tilannetiedotus 16.11.2018: esittelijää ei vaihdettu [HTML]
Oikeuskanslerin vastaus 25.1.2019 [PDF]
Loppukommentti 5.2.2019 [HTML]

28. (Jatkoa kohtiin 24–25 ja 27.) Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle lukioasetuksen muutoksen seurauksista vaikenevasta Opetushallituksen ohjeesta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä lukiossa; vastaus apulaisoikeusasiamiehen puolesta.

Kantelu 7.3.2019 [PDF]
Vastaus 16.4.2019 [PDF]

29. Kantelu oikeuskanslerille oikeudettomasta "lakikirjan" käytöstä ministerien vakuutuksissa; oikeuskanslerin vastaus ja kantelijan uutinen.

Kantelu oikeuskanslerille "lakikirjan" käytöstä ministerien vakuutuksissa (10.6.2019) [PDF]
Oikeuskanslerin vastaus 19.8.2020 [PDF]
Kantelijan uutinen 31.8.2020 [HTML]

30. (Jatkoa kohtiin 24–25 ja 27–28.) Kantelu oikeuskanslerille uuden lukiolain tilanteessa valtioneuvoston asetusten 45–46/2017 esittelystä sekä kantelun viisi täydennystä. Vastaus kanteluun ja kantelijan uutinen.

Kantelu 29.12.2019 [PDF]
Kysymysliite 29.12.2019 [PDF]
Parempi säännösmuotoilu 30.12.2019 [PDF]
Taito- ja taideaineet 7.1.2020 [PDF]
Neljäs täydennys 6.2.2020 [PDF]
Viides täydennys 17.2.2020 [PDF]
Oikeuskanslerinviraston vastaus 16.12.2020 [PDF]
Kantelijan uutinen [HTML]


Sähköisen paperin lukemiseen tarvitsee PDF-lukuohjelman.