Date: Mon, 15 Oct 2007 10:54:34 +0300 (EEST)
From: Jouni Luukkainen <luukkain@cc.helsinki.fi>
To: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi
Subject: KIIRE: Kanteluni ovat ratkaisuvaiheessa ja ...
 
Toisiinsa liittyvät kanteluni dnro:t 1066/4/06, 3724/4/06 ja 3725/4/06
ovat kaiketi aivan ratkaisuvaiheessaan.
 
Tänään ma 15.10.2007 Helsingin Sanomissa ilmestyi mielipidekirjoitus
"Lapsia koskeviin tutkimuksiin lupa molemmilta huoltajilta" kirjoittajana
Riku Mänttäri, lääkäri ja isä, Kouvola. Kirjoituksessa viitataan kahteen
minulle uuteen seikkaan, joilla olisi merkitystä kanteluideni kannalta ja
jotka pyydän ottamaan huomioon:
 
- Kirjoittajan mukaan seuraava EU-direktiivi ei anna sijaa
erilaisille tulkinnoille: "Alaikäisen vanhemmilta tai lailliselta
edustajalta on saatu tietoinen suostumus." En tiedä, mikä direktiivi
tarkalleen ottaen on kyseessä, mutta tässä on siis tärkeä täsmennys
"tietoinen".
- (Tämä oli jo kanteluissani.) Laissa lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta todetaan, että huoltajat tekevät lasta koskevat
päätökset yhdessä. Kirjoittajan mukaan käytännössä tämä tarkoittaa,
että esimerkiksi hänen tarkastelemassaan tapauksessa tarvitaan molempien
vanhempien suostumus [eikä siis vain yhden].
- Kirjoittajan mukaan vastaavasta asiasta on myös eduskunnan
oikeusasiamiehen kannanotto vuodelta 2004. Taaskaan en itse tiedä, mikä
kannanotto tarkalleen ottaen on kyseessä.
 
Jouni Luukkainen
jouni.luukkainen@helsinki.fi
 
*********************************
 
Date: Tue, 16 Oct 2007 10:12:20 +0300 (EEST)
From: Jouni Luukkainen <luukkain@cc.helsinki.fi>
To: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi
Subject: Re: KIIRE: Kanteluni ovat ratkaisuvaiheessa ja ...
 
Täydennän allaolevaa:
 
Jutun kirjoittanut Riku Mänttäri on aivan viime aikoina, ilmeisesti
pari viikkoa sitten, tehnyt asiastaan kantelun eduskunnan
oikeusasiamiehelle.
 
Mainittu EU-direktiivi olisi 2001/20/EY ja koskee alaikäisille tehtäviä
kliinisiä tutkimuksia.
 
Mainittu eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotto 2004 tarkoittaa
kai juttua eoam/eoak 290/2004 (Riitta-Leena Paunio 5.3.2004, dnro
290/4/2002): "Samråd med en mindrårig patients vårnadshavare".
 
Kyse on siis siitä, että allekirjoitus on vaadittava lapsen
kaikilta huoltajilta.
 
On Mon, 15 Oct 2007, Jouni Luukkainen wrote:
 
> Toisiinsa liittyvät kanteluni dnro:t 1066/4/06, 3724/4/06 ja 3725/4/06
> ovat kaiketi aivan ratkaisuvaiheessaan.