Kantelu asian HE 70/2018 vp esittelystä 31.5.2018 
Luukkainen, Jouni P 
to 31.5.2018 16:08 
kirjaamo(at)okv.fi; 
KOPIO: sanna.helopuro(at)vnk.fi; kirjaamo(at)vnk.fi 
LIITE: HE70-2018.pdf (126 Kt) 


Oikeuskanslerille 

Liitetiedostona on valtioneuvoston yleisistunnon 31.5.2018 päätöslistan asiakirja alkuperäiseltä nimeltään 0900908f805bb53d.pdf eli hallituksen esitys (HE 70/2018 vp) eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta. 

Esityksen sivulla 12 on 4 b §:n 2 momentissa ministerin juhlallisen vakuutuksen kaava, joka sisältää seuraavan ilmaisun: "toimin Jumalan ja Suomen valtakunnan lain ja laillisten sääntöjen mukaan". 

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetty ja ministerin tehtävään määrätty henkilö voisi jättää ministerin valan vannomatta ja ministerin vakuutuksen antamatta ilman, että se vaikuttaisi hänen oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa ministerinä. Kuitenkin lainaamani ilmaisu on loukkaus sellaista ministeriä kohtaan, joka ei vannoisi ministerin valaa. 

Mielestäni lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro valtioneuvoston kansliasta on toiminut virheellisesti kyseisen kaltaisen lain säännöksen sisältäneen hallituksen esityksen esitellessään. 

Jumalan nimen sisällyttäminen ministerin juhlallisen vakuutuksen kaavaan saattaa olla pelkkä vahinkokin. Vah[i]onko tai ei, kyseessä on piittaamattomuus valtion sekulaariutta ajavia kohtaan. 

Sellainen piittaamattomuus on myös osoitus siitä, että uskonnol[l]inen ministerin vala on epäonnistunut, vanhentunut ajatus. 

Ministerin juhlallisen vakuutuksen kaavalle olisi otettava malli tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen juhlallisten vakuutusten kaavoista. Mallia ei pidä enää ottaa ministerin juhlallisen vala[a]n kaavasta, koska se johtaa toistuvasti epäonnistumisiin. 

Kaikkiaan ministerin valasta olisi luovuttava. 

Kiirehdin kertomaan tämän ennen kuin perehdyn lähemmin hallituksen esitykseen, sillä ei asiani voisi siitä muuttua. 


dos. Jouni Luukkainen 
puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun ateistit ry 
Wallininkuja 2 C 53, 00530 HELSINKI 
p. 045 2129 763, jouni.luukkainen(at)helsinki.fi


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?