KANTELIJAN KAKSI SP-VIESTIÄ MINISTERIÖÖN 11.-13.9.2018

Tiedustelu perusopetuslain 46 §:n luvatusta tarkistamisesta (OKM/12/022/2017); viesti ti 11.9.2018 19:21

Opetus- ja kulttuuriministeriölle: 

Ministeriö vastasi 13.12.2017 allekirjoitetulla ilmoituksella (OKM/12/022/2017; ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen ja johtaja Jari Rajanen) eduskunnan oikeusasiamiehelle ministeriön ratkaistavaksi siirretyssä kanteluasiassani EOAK/5074/2017) seuraavaa: 

”Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa vuoden 2018 alussa voimaan tulevan perusopetuslain 46 §:n säännöksen lakiviittaukset. Tarpeenmukaiset säännösmuutosesitykset on tarkoitus antaa vuoden 2018 aikana ja opetussuunnitelman perusteita päivitetään säännösmuutosten mukaisesti.” 

Kyseisen kantelun olin tehnyt Opetushallituksesta aiheenani nuo aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Kantelullani tarkoitin tukea yhdistyksemme 7.4.2017 ministeriölle tekemää esitystä oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta koskevan perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta pykälän yksikäsitteisen sovellettavuuden, yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden tähden. Tällä esityksellämme (ja kanteluasiakirjoillani) on dnro OKM/30/592/2017. Täydensimme esitystämme vielä 19.1.2018 ja 24.1.2018. 

Mutta tänään ti 11.9.2018 klo 16.41 valtioneuvoston julkaisemaan uutiseen ”Syysistuntokaudella 2018 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset” liittyvässä listassa ”Eduskunnalle vaalikauden 2015-2019 lopulla annettavat hallituksen esitykset” ei OKM:n kohdalla ole ilmoitettu mitään perusopetuslain 46 §:ää koskevaa hallituksen esitystä. Sellaista hallituksen esitystä ei annettu myöskään kevätistuntokaudella 2018. 

Mikä on siis OKM:n oikeusasiamiehelle lupaaman HE:n tilanne? Ehtisikö OKM antaa sen vielä alkuvuonna 2019? 

Kysyy syvästi pettyneenä 


dos. Jouni Luukkainen 


Tarkennan: Tiedustelu perusopetuslain 46 §:n luvatusta tarkistamisesta (OKM/12/022/2017); viesti to 13.9.2018 13:38

Hyvä ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen ja johtaja Jari Rajanen OKM:ssä! 

Tarkennan alla [yllä] esittämääni tiedustelua kysymällä teiltä, miten OKM korjaa 13.12.2007 [vuosiluku oikeasti 2017] eduskunnan oikeusasiamiehelle antamaansa vastausta toimenpiteistään nyt, kun sellaisista toimenpiteistä ei enää mitään ole kuulunutkaan. 


Terveisin
Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?