LOPPUKOMMENTTI (5.2.2019)


Oikeuskanslerin pe 25.1.2019 antama vastaus saapui eilen. En edelleenkään ymmärrä ... Mielestäni olen edelleenkin oikeassa tehdyistä virheellisyyksistä, mutta ehkä en vain sitten pystynyt osoittamaan riittävän vakuuttavasti opetus- ja kulttuuriministeriön inhimillistä huolimattomuutta lain tai virkavelvollisuuksien vastaiseksi toiminnaksi. 

Lähetin vastauksen ministeriölle tiedoksi. 

Tutkin mahdollisuuksiani jatkaa edelleen asian esillä pitämistä. 

Kysymys ei ole siitä, ettenkö olisi kykenevä havaitsemaan jonkin kanteluni virheellisyyttä ja sitten luopumaan siitä. Päinvastoin, esimerkiksi vuonna 2018 laadin kantelun oikeuskanslerille erään toisen valtioneuvoston asetuksen esittelystä, koska kuvittelin, että silloin ns. vala-asetuksesta kumottiin väärin yksi säännös mukamas tarpeettomana. Mutta tarkemmin tutkittuna säännös olikin todella tarpeeton. Ei kuitenkaan vasta 1.1.2018 alkaen, kuten minua hämäävästi selitettiin, vaan se oli ollut tarpeeton jo 20 vuotta. Oikeuskanslerin vastauksen olivat allekirjoittaneet samat kuin nytkin. Ks. kanteluosaston kohta 22. 

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?