HUOMAUTUS TURUN PÄIVÄNAVAUSKÄYTÄNTÖÄ KOSKENEEN KANTELUNI RATKAISUSTA (13.1.2013)

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan vastaus 31.12.2012 kanteluuni dnro 362/4/11 tyydyttää minua sikäli, että hän on samaa mieltä kanssani siitä, että, toisin kuin Turun kaupungin sivistystoimen toimialajohtaja Timo Jalonen Turun Sanomien artikkelissa väitti, virsi todellakin tekee päivänavauksesta uskonnollisen ja että siis Jalosen tulkinta Opetushallituksen tiedotteista oli väärä.

Uskon nyt myös, että Turun koulut eivät koskaan ryhtyneet toimimaan Jalosen väärän tulkinnan mukaisesti. Viimeistään kanteluni uutisointi tuoreeltaan Turun Sanomissa ja Jaloselle toimittamani Opetushallituksen lausunto varmistivat sen. Siksi kanteluni oli oikeutettu ja hyödyllinen.

Mutta apulaisoikeusasiamies vaikenee ja on välittämättä siitä seikasta, jonka vastineessani kerroin, että Jalonen kanteluani koskeneessa haastattelussaan Turun Sanomissa toisti väärän tulkintansa, jolloin alkuperäisessä artikkelissakaan ei siis siltä osin voinut olla virhettä. Apulaisoikeusasiamies tyytyy siihen, kuinka Jalonen selvityksessään vetäytyy alkuperäisen artikkelin toimittajan taakse, eikä pidä Jalosen toimintaa virheellisenä.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?