KANTELIJAN KOMMENTTI VASTAUKSESTA (10.3.2012)

Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpään 6.3.2012 antama vastaus (dnro 859/4/12) [saapui to 8.3.2012] kanteluuni, jonka 29.2.2012 tein eduskunnan oikeusasiamiehelle esitutkinnan toimittamatta jättämisestä hautarauhan rikkomisen asiassa, perustui asiani esittelyyn apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalle.

Olen vastaukseen tyytymätön.

Vastauksessa mainittu oikeuskanslerin ratkaisu (Oka 1374/1/04) koski tekemääni kantelua, että evankelis-luterilaisen kirkon hautaansiunaamiskäytäntö on hautaustoimilain keskeisiä periaatteita ja hautarauhaa vastaan. Kantelussani oikeusasiamiehelle perustelin, että tämä oikeuskanslerin ratkaisu oli yleisesti ottaen kelvoton ja erityisesti nyt, kun kyse oli yksilöidystä yksittäistapauksesta eikä vain yleisestä käytännöstä, jonka yleinen elämänkokemus tiesi virheelliseksi.

Vastauksessa myös mainittu apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin ratkaisu (AOA 1473/4/06) kanteluun, joka oli tehty kansalaissodassa kuolleiden jälkikäteisestä hautaan siunaamisesta, perustui mainitsemaani oikeuskanslerin ratkaisuun ottamatta sitä uudelleen harkittavaksi sekä siihen, ettei kantelussa ollut yksilöity yhtäkään mahdollisesti ongelmallista tapausta vainajan tai tämän omaisten tarkkuudella. Kantelussani oikeusasiamiehelle kerroin, kuinka tuon kanteluasian esittelijä oli puhelimessa minulle myöntänyt, että oikeusistuin voisi ottaa toisen kannan hautarauhan rikkomiseen tällaisissa asioissa, siis yksilöidyissä tapauksissa.

Olin kantelussani moittinut viranomaisia hyvin huolimattomasta harkinnasta siinä, jossa saamani vastauksen mukaankin esitutkintalain esitöissä on vaadittu huolellista harkintaa.

Samaa huolimatonta harkintaa, laiskaa laintulkintaa ja uskonnottomien asemasta piittaamattomuutta osoittaa myös kantelustani saamani vastaus.

Vastaista varten totean kuitenkin, että vastauksessa ei toisaalta väitetty, että harkintavalta olisi ylitetty, jos esitutkinta olisi toimitettu tai toimitettavaksi määrätty.

* * *

Surullisesti niin nuorena kuollut Aslak Veisiö olisi tullut haudata niin kuin hän käsittääkseni elikin: uskonnottomasti. Olen pahoillani hänen puolestaan, että kirkollisten hautajaisten hänen katsomukselleen ja muistolleen sekä hänen hautarauhalleen tuottamaa vääryyttä en ponnisteluistani huolimatta saanut oikeusistuimen tarkasteltavaksi. Olen pahoillani hänen puolestaan myös siitä, että en saanut laillisuusvalvojaa yhtymään moitteisiini, jotka siitä syystä osoitin poliisi- ja syyttäjäviranomaisia kohtaan.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?