OIKEUSKANSLERI HYLKÄSI VIRKAVALAN VASTAISEN VAATIMUKSEMME (9.12.2016)


Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi 1.12.2016 päivätyn vastauksensa [PDF] (kanteluni ratkaisuna) kirjeeseeni 24.11.2016, josta kerroin uutisessani Kirjelmöimme oikeuskanslerille uusien ministerien virkavaloja vastaan [HTML]. 

Jonkka otti asetukseen virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta omaani lievemmän kannan (tai tarkemmin sanoen sivuutti asetuksen ongelmallisuuden ja nojasi vain virkavalan edelleenkin tuntevaan valtion virkamieslakiin) ja hylkäsi vaatimukseni. 

Jonkka kylläkin nosti tuomarinvalan poistaneen säännösmuutoksen perusteluista sitä koskeneessa hallituksen esityksessä esiin sen, että mainitsemaani asetusta tulisi tarkistaa. Toivon, että valtiovarainministeriö nyt tarttuisi asiaan; oikeusministeriö puolestaan olisi käsittääkseni siihen heti valmis. Syytä olisi samalla poistaa laista koko virkavala.

Lähetin oikeuskanslerin vastauksen heti 9.12.2016 tiedoksi niille samoille tahoille, joille lähetin tiedoksi itse kirjeenikin.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?