KANTELIJAN ARVIO: MINISTERINVALA SÄILYY (15.12.2017)


Kanteluideni tavoite saada viime kädessä virkavala lopetetuksi ei näytäkään toteutuvan.

Valtioneuvoston hankerekisteriin oli ilmestynyt valtioneuvoston kanslian säädösvalmisteluhanke VNK016:00/2017 "Valtioneuvostolain muuttaminen; valat ja vakuutukset" asettamispäivänään 1.9.2017. Asian esittelijänä ja "omistajana" on 13.12.2017 alkaen ollut VNK:sta lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro. Hankkeen tavoitteet ja tulokset on ilmoitettu seuraavasti: "Lainmuutoksella korvataan valtioneuvoston jäsenten asetukseen perustuva velvollisuus vannoa virka- ja tuomarinvala tai antaa vastaavat vakuutukset." Tämä tavoite on muutoin sama kuin VNK:n lausunnossa 21.11.2017 [PDF] oikeuskanslerinvirastolle paitsi, että jälkimmäisessä mainittu säädösmuutos on täsmennetty lainmuutokseksi ja itse asiassa hankkeen nimen perusteella valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) muuttamiseksi.

Tämä oli ikävä uutinen, sillä se tuntuisi kertovan, että virkavalasta ei luovuttaisikaan yksinomaisen virkavakuutuksen hyväksi.

Toki valat ja vakuutukset on nostettava asetuksen tasolta lain tasolle perustuslain vaatimusten mukaan. Mutta jos kyseessä ei ole samalla valtion virkamieslain (750/1994) muuttaminen, niin silloin tämän lain virkavalasta ja virkavakuutuksesta säätävä 70 § jäisi voimaan, ellei sitten valtiovarainministeriö ryhtyisi omaan hankkeeseensa virkavalan ja virkavakuutuksen kaavojen nostamiseksi asetuksesta lakiin, jolloin virkavala voitaisiin kätevästi samalla poistaa. Joka tapauksessa oikeusministeriö ryhtyy puolestaan aiemmin kertomansa mukaan toimiin "vala-asetuksen" muuttamiseksi nyt, kun tasavallan presidentti vahvisti 14.12.2017 tuomioistuinlain muutoksen (HE 270/2016 vp) ja määräsi tuomarin vakuutusta vastaavan vakuutuksen kaavan sisältävän muutetun tuomioistuinlain 19 luvun 6 §:n tulemaan voimaan 1.1.2018 (kaava siirrettiin näin asetuksesta lakiin).

Käy kaiketi kuitenkin ehkä niin, että uusi valtioneuvoston jäsen voisi edelleenkin vannoa halutessaan virkavalan, "ministerinvalan", vaikka antaakin tuomarinvakuutuksen tuomarinvalan poistuttua laista tämän vuoden alusta alkaen ja vaikka tätä yhdistelmää VNK kutsuikin varsin erikoiseksi.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?