VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖ KÄRÄJÄOIKEUTEEN (24.12.2015)


Uutisessa Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiö purettiin (24.12.2015) kerrottiin Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n saaneen taas kanteen Helsingin käräjäoikeuteen. Istuntopäivä on 13.1.2016. 

Haastehakemus 

Haastehakemus asiassa jätettiin 12.12.2014. Asia koskee yhtiön ylimääräistä yhtiökokousta 3.12.2014. Kantajana vaadin, että tällöin tehty ”selvitystilapäätös” vahvistetaan mitättömäksi ja moitin sitä. 

Tarkemmin yhtiön selvitystilaan asettamispäätös ja selvitysmiehen valinta vaaditaan ensisijaisesti vahvistettaviksi mitättömiksi ja toissijaisesti, että nämä päätökset julistetaan pätemättömiksi (moittiminen), koska ne ovat moitteenvaraisia. Lisäksi kantaja vaatii yhtiötä korvaamaan kantajalle jutun oikeudenkäyntikulut (604,96 euroa) korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamispäivästä lukien. Lisäksi vaaditaan korvattavaksi tuleva oikeudenkäyntimaksu. 

Peruste 

Vasta sanotun kokouksen kuluessa, asiakohdan 10 käsittelyn yhteydessä, kävi ilmi, että yhtiön hallitus ehdottaa yhtiön asettamista selvitystilaan. Kokouskutsu tulee tällaisessa asiassa lähettää viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta. Se lähetettiin 21.11.2014 eikä määräaika täyttynyt. Näin jo kutsuajastakin päätellen yhtiön osakkaat eivät voineet tietää, että yhtiön asettaminen selvitystilaan tulee esille kokouksessa. 

Kokouskutsun tekstisisällössä selvitystilaan asettamista ei mainittu. 

Kantaja oli 26.11.2014 jättänyt yhtiölle kirjallisen pyynnön saada kokousaineistot tutustuakseen niihin etukäteen. Yhtiö ei lähettänyt mitään kantajalle. Se oli yhtiön hallituksen tapa. Yhtiöllä ei myöskään ole mitään Internet-sivua, jossa asiakirjat olisivat osakkaiden luettavissa. Näin yhtiö rikkoi osakeyhtiölakia mitä tulee kokousasiakirjojen lähettämiseen. 

Kokouksen laillisuudesta äänestettiin 

Ennen kuin selvitystila-asiaa alettiin käsitellä, kantaja ei voinut tietää, että se tulisi esille. Hän katsoo, ettei kokousta kutsuttu laillisesti koolle, kun kutsumääräyksiä olennaisesti rikottiin. Hän on sitä mieltä, ettei kokouksen laillisuuskysymystä voitu ratkaista äänestyspäätöksellä. Kokouksen laillisuudesta nimittäin järjestettiin äänestys, jossa Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamies Jouni Vilkka oli 84 äänellä Sundströmin 12 ääntä vastaan äänestänyt kokouksen laillisuuden puolesta. Sundström jätti tähän päätökseen eriävän mielipiteensä. 

Esityslistan kohdassa 10 kirjoitettiin yhtiön toiminnan lakkauttamisesta, mutta osakeyhtiölaki ei tunne sellaista. Kun yhtiön toiminnan lopettamiseen on useampia tapoja (purkaminen selvitysmenettelyn kautta, konkurssi ja poisto yhtiörekisteristä ilman selvitysmenettelyä), kantaja katsoo, että yhtiön hallituksen puhe lakkauttamisesta on jonkinlainen peitenimitys, jolla osakkaita johdetaan harhaan. Se ei kerro mitä mainituista kolmesta vaihtoehdosta hallitus mahdollisesti olisi tahtonut esittää yhtiökokoukselle. 

Yhtiökokouksessa ei saada päättää asiasta, jota ei ole mainittu kokouskutsussa tai jota yhtiöjärjestyksen mukaan ei ole käsiteltävä kokouksessa. Yhtiö rikkoi tätä vastaan. Kantajan mukaan jo tämänkin johdosta tehdyt päätökset ovat mitättömiä tai ne on julistettava pätemättömiksi. 

Selvitystilaan asettamista ei myöskään mainittu kokouksen esityslistan hyväksymiskohdassa 5. Näin kantajalta evättiin mahdollisuus esittää jotakuta henkilöä selvitysmieheksi joko Jouni Vilkan asemesta tai tämän lisäksi. 

Asiakohdan 10 yhteydessä hallituksella oli useita esityksiä koskien selvitystilaa. Näitä ei kuitenkaan luovutettu osanottajille kokouksessa, ei kokouksen päätyttyä eikä myöhemminkään pyynnöistä huolimatta. 

Kimmo Sundström


Lue myös

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab teki tappiota (15.4.2001)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab tuomittiin käräjäoikeudessa (29.11.2001)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakeanti etenee (26.9.2002)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab piti yhtiökokouksen (8.10.2003)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n liikevaihto ja tulokset 1981-2004 (24.11.2005)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:lle asetettiin uhkasakkoja (20.10.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksen puheenjohtaja erosi (24.10.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab piti yhtiökokouksen (4.11.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksen varapuheenjohtaja erosi (19.11.2006)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (10.12.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokous loppui lyhyeen (21.4.2007)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön toinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä (12.5.2007)
Hakemus erityisen tarkastuksen toimittamiseksi vapaa-ajattelijain kustannusyhtiössä jätettiin (3.7.2007)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen jatkokokous loppui lyhyeen (11.8.2007)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen toinen jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (24.8.2007)
Lääninhallitus: Ei erityistä tilintarkastusta vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (9.5.2008)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n tilinpäätös vuodelta 2007 valmistui (4.2.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n tilinpäätös vuodelta 2008 valmistui (13.4.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokous pidetty (19.4.2009)
Kustannusyhtiön yhtiökokouksen jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (11.6.2009)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön tanssi kohti hautaa alkoi (20.10.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus jätti laivan (5.12.2009)
Kaupparekisteri antoi vapaa-ajattelijain kustannusyhtiölle kehotuksen (20.4.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus täydennettiin (1.7.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:lle korjauskehotus kaupparekisteriltä (20.8.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus järjestäytyi (21.8.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n ilmoitus hallituksesta raukesi (8.12.2010)
Poliisi tutkii vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön asioita (27.9.2011)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä yhtiökokous pitkästä aikaa (1.12.2011)
Jori Mäntysalo erosi Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksesta (16.12.2011)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:llä ongelmallinen yhtiökokouksen jatkokokous (23.1.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiölle tuomio käräjäoikeudesta (3.6.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön velat ulosottoon (13.7.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä ylimääräinen yhtiökokous (7.8.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä taas yhtiökokous (6.9.2012)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen jatkokokouksessa äänestettiin vastuuvapaudesta (18.10.2012)
Aluehallintovirasto ei määrää tilintarkastajaa vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (28.10.2012)
Poliisi: Ei rikosta Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:ssä (1.11.2012)
Hämeenlinnan hallinto-oikeus palautti vapaa-ajattelijain kustannusyhtiötä koskevan tilintarkastajan määräämisasian aluehallintovirastolle (15.8.2013)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön yhtiökokous pidettiin (15.8.2013)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön yhtiökokouksen jatkokokous pidettiin Helsingissä (19.9.2013)
Aluehallintovirasto määräsi tilintarkastajan vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (17.10.2013)
Ulosottomies: Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiö on varaton (29.10.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä yhtiökokous (30.10.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä kaksi yhtiökokousta samana päivänä (4.12.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä taas kaksi yhtiökokousta samana päivänä (15.1.2015)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä jo neljä yhtiökokousta kuluvana vuonna (26.2.2015)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiö piti vuoden viidennen yhtiökokouksen (2.4.2015)
Poliisi: Ei rikosta vapaa-ajattelijain kustannusyhtiössä (17.4.2015)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiö purettiin (24.12.2015)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?