VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ (19.9.2013)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten omistaman Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n vuoden 2013 yhtiökokouksen jatkokokous pidettiin 18.9.2013 Cafe Mascotissa, Neljäs linja 2, Helsinki, alkaen kello 16.30. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.8.2013. 

Yhtiön hallitus oli 29.8.2013 kutsunut aluksi kokouksen koolle keskiviikoksi 11.9.2013, siis hieman aikaisemmin kuin osakeyhtiölaki sallii. 4.9.2013 hallitus peruutti kutsun ja antoi uuden kutsun viikkoa myöhemmäksi. 

Osanotto laimeni edelliseen kokoukseen verrattuna. Nytkin läsnä oli kymmenestä osakkaasta neljä, mutta 120 äänestä edustettuna oli vain 102 ääntä. Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamiehenä oli Jouni Vilkka (84 osaketta ja ääntä), Tampereen vapaa-ajattelijain asiamiehenä oli Erja Sallinen (4 osaketta ja ääntä), Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijain asiamiehenä oli Lasse Pylkki (2 osaketta ja ääntä) ja osakas Kimmo Sundströmillä oli 12 osaketta ja ääntä. Läsnä olivat myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Juha Kukkonen sekä osakas Sundströmin avustaja Kim Sjöström. 

Helsingin Vapaa-ajattelijat (8 osaketta ja ääntä), Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (4 osaketta), Keski-Suomen vapaa-ajattelijat (1 osake), Kotkan Vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Porvoon seudun vapaa-ajattelijat (2 osaketta) ja Turun Vapaa-ajattelijat (1 osake) eivät olleet lähettäneet kokoukseen asiamiestään. 

Kukkonen avasi kokouksen kello 16.30. Pylkin ehdotuksesta puheenjohtajaksi valittiin Vilkka ja sihteeriksi Sallinen. Vilkan ehdotuksesta Pylkki valittiin ääntenlaskijaksi. Vilkan ehdotuksesta päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan jo kokouksen lopussa. 

Käsiteltävänä olivat nyt ne asiat, jotka oli varsinaisessa yhtiökokouksessa siirretty jatkokokoukselle. Näitä olivat tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen tilikaudelta 2012, tappion käsittely sekä päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Kolme äänestystä 

Osakas Sundström ehdotti, ettei tuloslaskelmaa ja tasetta vahvisteta, ettei tappiota siirretä voitto- ja tappiotilille kuten hallitus oli ehdottanut eikä hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnetä vastuuvapautta. Vilkka ehdotti päinvastaista. Jokaisesta asiakohdasta äänestettiin. Pylkki ei osallistunut äänestykseen, koska oli yhtiön hallituksen varajäsen. Äänestykset päättyivät luvuin 88-12 Vilkan ehdotuksen puolesta. 

Sundström jätti eriävän mielipiteensä kaikkiin asiakohtiin. 

Muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.53. 

Yhtiön kokoustoiminta jatkuu 

Jo kokouksen alussa Kukkonen kertoi yhtiön toiminnan jatkuvan ja että lisää kokouksia on tulossa. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa Sundström oli ehdottanut, että yhtiön toiminimen myynnistä ilmoitetaan Vapaa Ajattelija -lehdessä, jotta laajemmalla piirillä kuin vain yhtiön osakkailla olisi mahdollisuus tehdä tarjouksia toiminimestä. 

Pylkillä oli mukanaan juuri ilmestyneen Vapaa Ajattelija -lehden 3/2013 numeroita. Lehdessä ei kuitenkaan ollut ilmoitusta toiminimen myymisestä. 

Yhtiön hallitus oli lähettänyt 21.8.2013 päivätyn kirjeen yhtiön osakkaille, jossa pyydettiin tarjouksia yhtiön toiminimestä. Tarjoukset piti tehdä hallitukselle 18.9.2013 mennessä. Kukkonen ei kertonut yhtiökokouksessa mitään siitä minkälaisia tarjouksia mahdollisesti oli saatu.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?