VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖN TOINEN YHTIÖKOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ (12.5.2007)

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n järjestyksessä toinen varsinainen vuoden 2007 yhtiökokous pidettiin 12.5.2007 Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimistossa alkaen kello 16.00.

Puheenjohtajaksi valittiin Jori Mäntysalon ehdotuksesta Robert Brotherus ja sihteeriksi Robert Brotheruksen ehdotuksesta Juha Kukkonen.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jori Mäntysalo ja Lasse Pylkki.

Läsnä olivat seuraavat osakkaat tai näiden asiamiehet:
  1. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Juha Kukkonen, 8 osaketta
  2. Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry, Eino Huotari, 4 osaketta
  3. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry, Lasse Pylkki, 2 osaketta
  4. Kimmo Sundström, 12 osaketta
  5. Tampereen Vapaa-ajattelijat ry, Jori Mäntysalo, 4 osaketta
  6. Turun Vapaa-ajattelijat ry, Eino Huotari, 1 osake
  7. Vapaa-ajattelijain liitto ry, Robert Brotherus, 84 osaketta
Edustettuna oli yhteensä 115 osaketta 120 osakkeesta.  Poissa olivat Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies (1 osake), Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies (2 osaketta) ja Porvoon seudun vapaa-ajattelijat - Borgånejdens fritänkare ry:n asiamies (2 osaketta).

Lisäksi paikalla oli osakas Sundströmin avustaja Kim Sjöström.  Yhtiön toimitusjohtaja Samuli Pahalahti ei ollut saapunut kokoukseen.

Hallituksen toimintakertomusesitykseen tehtiin lisäys yhtiön osakkeiden määrästä. Lisäksi korjattiin edellisen hallituksen puheenjohtaja Erkki Hartikaisen toimikausi päättyneeksi eroon 20.10.2006 ja vastaavasti edellisen hallituksen varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Petri Karisman toimikausi päättyneeksi samoin eroon 17.11.2006. Osakas Lasse Pylkki ehdotti, että hallitus kertoisi vähän laajemmin toimintakertomuksessa yhtiön toiminnasta.

Yhtiöllä on takanaan neljän vuoden tappioputki. Aiemman taloudenhoitajan Jani Hinkan arvio, että yhtiö ehkä yltäisi voitolliseen tulokseen vuonna 2006, ei toteutunut. Tappio kuitenkin puolittui edellisestä vuodesta -228,77 euroon (vuonna 2005: -475,83 euroa), vaikka liikevaihto laski 2.712,47 eurosta 2.570,35 euroon (5,2 prosenttia; toimintakertomuksen mukaan n. 7 prosenttia (?)).  Tappio syntyi uusia kirjoja julkaisematta.     

Osakas Sundström sanoi, että yhtiön hallinnossa on ollut erityisen paljon laiminlyöntejä vuonna 2006 ja laiminlyönnit ovat jatkuneet kuluvana vuonna.  Hän oli myös epäileväinen kirjanpidon suhteen.  Tilintarkastuskertomus ei kertonut osakkaille mitään laiminlyönneistä.  Sundström kysyi olivatko tilintarkastajat antaneet hallitukselle joitakin huomautuksia tilintarkastuspöytäkirjan muodossa tai muutoin.  Hallitus kielsi tämän.  Sundström esitti erityisen tarkastuksen toimittamista.

Tähän kokoukseen oli tuotu paperinippu, joka paljastui osakeyhtiölaiksi.  Jori Mäntysalo alkoi tutkia sitä.  Pidettiin tauko.  Sen jälkeen Robert Brotherus katsoi, ettei erityistä tarkastusta ole syytä toimittaa, mikä tuli kokouksen päätökseksi äänin 103-12.

Osakas Sundström katsoi, ettei voi vahvistaa tuloslaskelmaa ja tasetta, eikä kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle eikä toimitusjohtajalle.  Näistä asioista päättäminen siirrettiin jatkokokoukseen.

Yhtiön uudeksi hallitukseksi valittiin samat vanhat varsinaiset ja varajäsenet, jotka oli valittu yhtiökokouksen jatkokokouksessa 9.12.2006. Osakas Sundström ei vastustanut muiden henkilöiden kuin Juha Kukkosen valitsemista varajäseneksi, koska Kukkonen on aiemmin aiheuttanut yhtiölle taloudellista vahinkoa. Kukkonen myös pilasi kokousilmapiiriä moittimalla toistuvasti yhtiön hallituksen entistä puheenjohtajaa Erkki Hartikaista yhtiökokouksen koollekutsumisen laiminlyömisestä.  Hartikainen oli jo vuoden 2006 ensimmäisen kolmanneksen aikana delegoinut yhtiökokouksen pitämisen hallituksen varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Petri Karismalle, koska joutui selkäleikkaukseen huhtikuun lopulla, eikä kyennyt moneen kuukauteen tekemään juuri mitään.  Asiain kulku oli selostettu Kukkoselle jo yhtiökokouksessa 4.11.2006, mutta viesti ei ollut mennyt perille.

Osakas Sundström esitti, että yhtiökokous valitsisi hänet toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi.  Tällöin tilintarkastus olisi aina tehty huhtikuun puoliväliin mennessä eikä erityisiä tarkastuksia tai jatkokokouksia tarvittaisi.  Robert Brotheruksen esityksestä kuitenkin valittiin nykyiset tilintarkastajat (ks. http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti119.html) ja heidän varamiehensä jatkamaan äänin 103-12. 

Jatkokokouksen yhtiön hallitus kutsuu myöhemmin erikseen koolle.  Yhtiön pääosakkaan, Vapaa-ajattelijain liiton, 70-vuotisjuhlavuonna tarvitaan näköjään myös juhlamäärä kustannusyhtiön kokouksia. 

Kimmo Sundström

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?