KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 VALMISTUI (13.4.2009)

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n tilinpäätös vuodelta 2007 valmistui tammikuun lopussa 2009 ja toimitettiin tarkastamattomana ja vahvistamattomana kaupparekisteriin 28.1.2009

Sen jälkeen yhtiön hallitus päätti järjestää yhtiökokouksen 18.4.2009. Esityslistaehdotuksessa esitetään molempien tilivuosien 2007 ja 2008 tilinpäätösten käsittelemistä. Hallitus on laatinut myös vuoden 2008 tilinpäätöksen. Osakkaat saivat sen jonkin verran kokouskutsun saapumisen jälkeen. 

Eronneen toimitusjohtaja Samuli Pahalahden tilalle nimitettiin 3.12.2008 uudeksi toimitusjohtajaksi Tauno Lehtonen. Hän toimi aiemmin yhtiön toimitusjohtajana 18.4.1998-27.5.2000. Hallituksen toimintakertomusesityksen mukaan yhtään uutta kirjaa ei kustannettu eikä myynnissä olleille vanhoille kustanteille ”ollut juurikaan kysyntää”. Myyntitulot olivat vain 218,92 euroa. Toimintakertomus ei mainitse, että myyntitulon vähäisyyteen vaikutti sekin, kun yhtiön tuotteita luovutettiin asiakkaille maksutta. 

Tilinpäätös osoittaa tappiota - 3.090,03 euroa, koska tavaravarastosta (31.12.2007: 3.571,01 euroa) tehtiin 87 prosentin eli 3.106,77 euron alaskirjaus. Varaston arvoksi jäi 464,24 euroa. Taulukko yhtiön liikevaihdoista ja tuloksista tilikausittain on tässä

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2008 

Myyntitulot romahtivat vuonna 2007 edelliseen vuoteen verrattuna 83,7 prosenttia. Vuonna 2008 romahduksen määrä oli 47,5 prosenttia. Myyntituloa ja liikevaihtoa kertyi mainitut 218,92 euroa, liiketappio oli – 3.058,47 euroa ja tilikauden tappio – 3.090,03 euroa (2007: - 1.047,97 euroa). 

Tase 31.12.2008 

Sampo-korkorahaston varat 31.12.2008 olivat 2.961,31 euroa, Sampo Pankissa oli 898,96 euroa ja kassassa 58,55 euroa. Taseen vastaava oli yhteensä 4.383,06 euroa. 

Oma pääoma oli 4.050,34 euroa, ostovelat 281,20 euroa ja lyhytaikaiset siirtovelat 51,52 euroa. Ostovelat ovat provisiovelkaa Oxford University Pressille vuosilta 2005-2007 Julian Bagginin kirjan suomennoksen Ateismi. Lyhyt johdanto myynnistä. 

Tilinpäätös on allekirjoitettu 4.3.2009. Allekirjoittajina ovat hallituksen jäsenet Eino Huotari, Riitta Parviainen, Erja Sallinen ja Juha Kukkonen sekä toimitusjohtaja Lehtonen. 

Hallitus esittää yhtiön lopettamista 

Hallitus ei esitä talousarviota yhtiökokoukselle, vaan yhtiön lopettamista kuluvan vuoden aikana. Kuluvana vuonna hallitus on päättänyt jo korvata toimitusjohtajan kulut ja Paimion Putka -reisusta aiheutuneet kulut osanottajille. 

Hallitus ei vielä esitä myönnettäväksi itselleen liiton ansiomerkkejä. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?