Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB TUOMITTIIN KÄRÄJÄOIKEUDESSA
(Yksipuolinen tuomio 7844, 28.3.2001 00/22321)
(29.11.2001)

Kantajan vaatimukset

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n toiseksi suurin osakas, Kimmo Sundström, haastoi lokakuussa yhtiön Helsingin käräjäoikeuteen. Kantaja vaati yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksen 9.7.2000 tekemän päätöksen kumoamista. Päätöksellä yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle oli myönnetty vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.1999. Lisäksi kantaja vaati oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 1.060 markalla.

Kantajan perustelu

Kantaja perusteli vaatimustaan sillä, että päätös syntyi väärässä järjestyksessä. Kokouksen puheenjohtajana toiminut Juha Kukkonen salli Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ja Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamiehen äänestää yhteensä 40 äänellä vastuuvapauden myöntämisen puolesta, vaikka mainittu henkilö oli itse ollut puheena olevan yhtiön hallituksen jäsen.

Edelleen puheenjohtaja Kukkonen salli Turun Vapaa-ajattelijat ry:n asiamiehen äänestää yhdellä äänellä vastuuvapauden myöntämisen puolesta, vaikka mainittu henkilö oli toiminut puheena olevan yhtiön vastuuvelvollisena toimitusjohtajana.

Vastaajan perustelu

Vastaaja kiisti kanteen kokonaisuudessaan. Perusteena oli, että yhtiö oli 17.3.2001 pitämässään ylimääräisessä yhtiökokouksessa kumonnut päätöksen, jota kantaja vaati kumottavaksi. Vastaaja esitti todisteena jäljennöksen mainitun kokouksen pöytäkirjasta.

Käräjäoikeus katsoi, että vastaaja oli "kiistämisensä perusteena vedonnut ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen."

Tuomiolauselma

Käräjäoikeus julisti päätöksen, jota moitittiin, pätemättömäksi. Lisäksi vastaajan on korvattava kantajan oikeudenkäyntikulut 1.060 markalla viivästyskorkoineen 28.4.2001 lukien.

Käräjätuomarina toimi Jussi Nilsson.

Arviointia

Tämän kirjoittaja ilmoitti yhtiölle 13.7.2000 erostaan yhtiön hallituksen varajäsenen toimesta. Kirjeessään yhtiön hallituksen puheenjohtajalle hän perusteli eroaan sillä, että "yhtiön hallitus on joutunut lainvastaisia menettelytapoja suosivien ja niitä käyttävien henkilöiden vaikutusvaltaan".

Käräjäoikeuden nyt antama tuomio vahvistaa sen, että perusteet olivat oikeita ja aiheellisia.

Tämän selostuksen on kirjoittanut Kimmo Sundström. Selostus ei edusta kenenkään muun tahon tai henkilön kantaa kuin sen laatijan.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?