KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:N YHTIÖKOKOUS PIDETTY (19.4.2009)

Pitkästä aikaa pidettiin Helsingissä lauantaina 18.4.2009 alkaen kello 13 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokous. Edellinen kokous, vuoden 2007 toisen yhtiökokouksen toinen jatkokokous, oli pidetty 23.8.2007. Kokouspaikkana oli taas Vapaa-ajattelijain liiton toimisto. 

Läsnä olivat seuraavat osakkaat ja näiden asiamiehet: 

Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry, Eino Huotari, 4 osaketta 

Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry, Lasse Pylkki, 2 osaketta 

Kimmo Sundström, 12 osaketta 

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry, Kimmo Sundström, 2 osaketta 

Tampereen vapaa-ajattelijat ry, Antti Värri, 4 osaketta 

Turun Vapaa-ajattelijat ry, Juha Kukkonen, 1 osake 

Vapaa-ajattelijain liitto ry, Jussi K. Niemelä, 84 osaketta 

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (8 osaketta), Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry (1 osake) ja Porvoon seudun vapaa-ajattelijat ry (2 osaketta) eivät olleet lähettäneet asiamiestään kokoukseen. Näin läsnä oli yhteensä 109 osaketta 120:stä. 

Lisäksi paikalla olivat yhtiön toimitusjohtaja Tauno Lehtonen ja Sundströmin avustaja Kim Sjöström. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi K. Niemelä, sihteeriksi Tauno Lehtonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Värri ja Juha Kukkonen. 

Ei vastuuvapautta hallitukselle ja toimitusjohtajille 

Vuoden 2007 tilinpäätöksen osalta kuultiin tilintarkastajien 26.1.2009 päiväämä tilintarkastuskertomus. Lisäksi kerrottiin, että Lehtosta edeltänyt toimitusjohtaja Samuli Pahalahti oli ilmoittanut erostaan vasta marraskuussa 2008. Lehtonen oli nimitetty toimitusjohtajaksi 3.12.2008. Hän ehdotti, että yhtiökokous ”antaa huomautuksen yhtiön hallitukselle sen laiminlyönnistä vuoden 2007 tilinpäätöksen osalta ja toteaa asian olevan nyt hoidettu”. Lehtonen kertoi vielä, että yhtiö toimittaa vaaditut asiakirjat kaupparekisteriin ”ensi viikolla”. 

Seurasi keskustelua siitä mitä hallitus ja yhtiö olivat tehneet vuonna 2007 - tai oikeastaan mitä ne eivät olleet tehneet. Osakas Sundströmin mielestä koko hallitus ja toimitusjohtaja eivät olleet tehneet juuri mitään yhtiön hyväksi, eivät kustantaneet uusia kirjoja, eivät markkinoineen tai myyneet yhtiön tuotteita jne. Yhtiön myynti kääntyi voimakkaaseen laskuun ja yhtiö teki tappiota. Hän ei halunnut vahvistettavan tuloslaskelmaa ja tasetta eikä halunnut myöntää tili- ja vastuuvapautta hallituksen jäsenille eikä toimitusjohtajalle. Asia siirrettiin jatkoyhtiökokoukseen. 

Vuoden 2008 tilinpäätöksen käsittelyn osalta luettiin 16.3.2009 päivätty tilintarkastuskertomus. Kun taseessa tavaravaraston arvo on 464,24 euroa, Sundström kysyi minkälaisia kirjoja ja minkälaisia määriä tavaravarastoon sisältyy. Lehtonen vastasi, että Julian Bagginin kirjaa Ateismi. Lyhyt johdanto (2005) on 173 kappaletta. Muista kirjoista tai niiden määristä ei saatu selvitystä. Lehtosen mukaan joitakin kirjoja olisi lahjoitettu Vapaa-ajattelijain liitolle vuosia sitten, mutta varmaa tietoa tai tarkempaa selvitystä tästäkään ei saatu. Lehtonen kertoi, ettei hallitus ollut tehnyt mitään kirjojen myymiseksi. Aikanaan kirjojen myyntiä oli ollut Internetissä. Kerrottiin, että kirjoja oli tarjottu ostettaviksi Maailma kylässä tapahtumassa, muttei niitä juuri ollut myyty. 

Sjöström sanoi, että Vapaa-ajattelijain liitonkin tehtäviin kuuluisi alan kirjojen myynti. Voisiko liitto mahdollisesti ostaa yhtiön kirjavaraston ja jatkaa myyntitoimintaa, jos yhtiö lopetetaan. Kun liitto on yhtiön osakas, tällainen osto ei saisi kuitenkaan loukata muiden osakkaiden etua. 

Kukkosmieliset yhtiön hallituksessa olleet asiamiehet kertoivat laveasti tekosyistä ja verukkeista, jotka olivat estäneet kustannus- ja myyntitoiminnan ja siis epäsuorasti siitä, millaisia luovuttajia ja saamattomia lurjuksia he itse ovat. Kukkosen mukaan kirjoilla ei ollut kysyntää, eikä niitä voi pakolla myydä. Myynti on epärealistista. Hän oli nähnyt yhtiön myyntituotteissa jopa 1970-luvun alussa kustannettuja tuotteita. Huotari valitteli sitä, ettei yhtiöllä ole levityskanavia, joten ei ole myyntiäkään. Muilla yhtiöillä on levityskanavia ja suomentajia, jopa taitavia sellaisia. Tässä yhteydessä mainittiin muutamia mainioita alan kirjoja kustantanut Terra Cognita Oy ja kustantaja-suomentaja Kimmo Pietiläinen. Lehtonen kertoi, etteivät varat riitä toimintaan. Turha jossitella, yhtiö olisi pitänyt jo aikaa sitten lopettaa, hän sanoi. Osakas Sundströmkin oli kuulemma ostanut yhtiön osakkeet jollakin tavalla väärin perustein liiton nenän edestä. 

Antti Värrin mielestä aika oli ajanut yhtiön ohi. 

Lasse Pylkki on ollut sillä kannalla, ettei yhtiötä vielä kannata lopettaa. Hän sanoi, ettei huonoa tulosta ole sopivaa perustella sillä, ettei tehty mitään. Uusia tuotteita saadaan niitä kustantamalla. Yhteyksiä kirjoittajiin ja suomentajiin, jakeluverkostoa jne. voidaan luoda vähitellen. 

Sundström kertoi, että kaikki myyntiä aikaansaavat tuotteet oli kustannettu vuoden 1985 jälkeen. Hän oli myynyt itse kirjoja 26 vuotta ja ollut aiemmin yhtiön suurin asiakas. Huonolla ja tökeröllä palvelullaan yhtiö oli karkottanut parhaat asiakkaansa. Kuitenkin yhtiönkin kirjoja myydään edelleen. Oli aika, jolloin yhtiö tuotti voittoa joka vuosi. Valmiita suomennoksia olisi julkaistavaksi, kuten Bakuninin Jumala ja valtio

Ei Kimmo Pietiläinen ole kieltänyt muita suomentamasta ja julkaisemasta ateistisia kirjoja, ei hän ole kahminut kaikkia lukevien ateistien rahoja, suomentajien saamia apurahoja ja palkintoja, eivätkä kustannettaviksi kelpaavat kirjatkaan ehdy. Pietiläinen on nähty myyntipöytineen useissa seminaareissa ja tapahtumissa, eikä hän ole koskaan kieltänyt muita kustantajia myymästä näiden omia kirjoja näissä tai muissakaan tilaisuuksissa. Kun Pietiläinen on yritteliäs, osaava ja menestynyt kustantaja, eikö vapaa-ajattelijoiden tulisi pitää häntä pikemminkin esikuvanaan kuin verukkeena sille, ettei haluta tehdä mitään? 

Kristillinen Kirjapaja parempi kuin vapaa-ajattelijat 

Mainittakoon erikseen, että jopa kristillinen Kirjapaja Oy julkaisi vuonna 2004 Alister McGrathin teoksen Ateismin lyhyt historia. Vaikka Belfastissa varttunut McGrath on entinen marxilainen (ja nykyinen protestantti), jumalongelmainen agnostikko ja koettaa kaataa Neuvostoliiton kommunistien pahoja tekoja ateismin niskaan, hänen teoksessaan on hyödyllisiä tietoja ja osuvaakin arviointia valtauskonnoista, ateismista ja mm. kasvavasta helluntailaisuudesta. 

Kun aiemmin oli kuultu, että Pahalahtikin oli vasta marraskuussa 2008 ilmoittanut erostaan toimitusjohtajan tehtävästä ja uusi toimitusjohtaja oli nimitetty vasta 3.12.2008, Sundström ei halunnut vahvistaa tilinpäätöstä eikä myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tili- ja vastuuvapautta. Asiat siirrettiin jatkoyhtiökokoukseen. 

Opposition lääkkeet eivät kelpaa 

Opposition lääkkeet yhtiön alennustilaan ovat olleet:

1. vaihdetaan yhtiön hallituksen jäsenet kelvollisiin; tai 

2. liitto myy osake-enemmistönsä taholle, joka pystyy toteuttamaan yhtiön tarkoitusta. Näin yhtiön toiminta saataisiin kannattavaksi ja osakkeen arvo nousuun. 

Kumpikaan vaihtoehto ei ole kelvannut kukkosmielisille tahoille. Liiton tavoitteena on lopettaa yhtiön toiminta. Samalla liitto toimii myös niitä jäsenyhdistyksiään vastaan, jotka eivät halua yhtiön lopettamista. Liittokokouksen päätökseksi olisi riittänyt, että liitto itse vetäytyy yhtiöstä. Silloin ei olisi tarvinnut tallata muita osakkaita. 

Yhtiön suuri tappio, 3.090,03 euroa, oli syntynyt pääosin tekemällä suuri arvonalennus kirjavaraston arvosta, joka tilivuoden lopussa oli 464,24 euroa. Sundströmin mielestä kirjavarasto voi hyvinkin olla tämän arvoinen, joten ei ole syytä ainakaan enää tehdä arvonalennuksia. 

Vielä kysyttiin tilintarkastajien palkkioista. Vastaus oli, että toinen tilintarkastaja oli laskuttanut 244 euroa lisättynä arvonlisäverolla, toinen ei mitään. 

Ei talousarviota vuodelle 2009 

Yhtiön hallitus esitti, ettei talousarviota hyväksyttäisi lainkaan, koska yritys on tarkoitus lopettaa kuluvan vuoden aikana. 

Sundström katsoi, että talousarvion hyväksyminen olisi perusteltua kahdesta syystä: 

1. yhtiöjärjestys määrää, että varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä talousarviosta ja muu päätös olisi yhtiöjärjestyksen vastainen; 

2. tilivuodesta on kulunut lähes kolmannes. Yhtiön toiminta jatkuu toistaiseksi eikä uuden hallituksen jäsenistä vielä ole tietoa. Vaikka yritys lopetettaisiinkin, se vie vielä kuukausia. Lopettamistoimetkin maksavat. Ei ole syytä jättää asiaa aivan avoimeksi, vaan hallituksen olisi pitänyt tehdä talousarvioesitys tulevaa toimintaa varten. 

Päätökseksi kuitenkin tuli, ettei talousarviota ole eikä siitä päätetä mitään. Osakas Sundström jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. 

Uusi hallitus 

Uuden hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Niemelä ehdotti Eino Huotaria, Kalevi Hölttää, Erkki Hohenthalia, Juha Kukkosta ja Arto Tiukkasta sekä varajäseniksi Aimo Törmästä, Jorma Snellmania ja Esa Ylikoskea. Nämä valittiin. 

Kaikki varsinaiset jäsenet ovat akselivaltojen (Helsingin ja Karkkilan Vapaa-ajattelijat) jäseniä, uutena jäsenenä Hölttä. Enemmistö (Huotari, Kukkonen ja Tiukkanen) on liiton hajottajia. Varajäsenistä Aimo Törmänen on uusi, Snellman ja Ylikoski akselivaltojen jäseniä ja liiton hajottajia. 

Mitään suunnanmuutosta ei siis tapahtunut siitä mitä liiton osalta liittokokouksessa viime kesäkuussa päätettiin. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ei tullut valituksi kustannusalasta innostuneita henkilöitä. Toisaalta siellä ei näytä olevan Niemelän parhaita luottohenkilöitäkään. Haudan kaivuu annettiin niiden tehtäväksi, jotka ovat siihen halukkaita ja kokeneita. Erityisesti kustannusyhtiön osalta voidaan todeta, että Kukkonen ja Tiukkanen ovat aiheuttaneet siellä sählinkiä ja taloudellista vahinkoa ja menetyksiä ennenkin. 

Yksi lakimies eli Hölttä on valittu varsinaiseksi jäseneksi. Lopettamistoimissa tarvitaan jonkun verran sellaisia toimia, joita ei ole aiemmin yhtiössä tarvittu. Niemelä lienee huomioinut tämän seikan. 

Sundström kertoi pyytäneensä 23.8.2007 kopioita yhtiökokousten aiemmista saman vuoden kokousten (21.4.2007, 12.5.2007, 11.8.2007) pöytäkirjoista, muttei ollut niitä saanut selityksin, etteivät ne silloin vielä olleet valmistuneet. Hän toisti pyyntönsä ja saikin kopion 12.5.2007 pidetystä kokouspöytäkirjasta. Sen sijaan Lehtosen hallussa ei ollut pöytäkirjoja 21.4.2007, 11.8.2007 ja 23.8.2007, eikä hän muutenkaan tiennyt onko niitä olemassa ja missä ne myönteisessä tapauksessa ovat. Tämä on huolestuttavaa, sillä tilintarkastajien tulisi tarkastaa, että yhtiökokouksista on laadittu pöytäkirjat, että ne on allekirjoitettu ja ovat yhtiön hallussa. 

Kokous kesti vain runsaan tunnin. Yhtiökokouksen jatkokokouksen kutsuu koolle uusi hallitus. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?