KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB PITI YHTIÖKOKOUKSEN (4.11.2006)

Pitkään odotettu Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä, Vapaa-ajattelijain liitto ry:n (edempänä liitto) toimistossa lauantaina 4.11.2006 alkaen kello 11.00. Kokouksessa olivat läsnä yhtiön osakkaiden Vapaa-ajattelijain liitto ry, Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Tampereen Vapaa-ajattelijat ry ja Turun Vapaa-ajattelijat ry edustajat sekä osakas Kimmo Sundström.  Yhteensä edustettuna oli 109 ääntä 120 äänestä.  Eino Huotari ilmoitti olevansa Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n edustaja, muttei hänellä ollut esittää edustajanvaltakirjaa.

Hallituksen jäsenistä läsnä olivat hallituksen varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Petri Karisma, taloudenhoitaja Jani Hinkka sekä jäsenet Jari Hakkarainen ja Janne Vainio.

Äänienemmistöä (84 ääntä) käytti liitto edustajanaan Robert Brotherus, joka valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi.  Sihteerinä toimi Petri Karisma ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Sallinen ja Juha Kukkonen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous olisi tullut pitää 30.4.2006 mennessä.  Juha Kukkonen moitti ankarasti hallituksen puheenjohtajan tehtävästä aiemmin eronnutta Erkki Hartikaista siitä, ettei yhtiökokousta ollut kutsuttu aiemmin koolle.  Myös Kimmo Sundström arvosteli sitä, ettei yhtiökokousta ollut pidetty yhtiöjärjestyksen määräämässä ajassa.  Tauno Lehtonen sanoi, että koko hallitus on asiasta vastuussa, eikä syytä tule pyrkiä vierittämään yhden hallituksen jäsenen kontolle.

Jani Hinkka esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2005. Yhtiön liikevaihto oli 2.712,47 euroa (vuonna 2004: 608,78 euroa) ja ostot -4.047,06 (0,00).  Liiketoiminnan muut kulut oli eroteltu hyvin tuloslaskelmassa. Ne olivat
-1.235,84 euroa (-927,29 euroa).  Suurin erä oli postikulut -579,12 euroa (-82,66 euroa).  Liiketappiota syntyi -536,09 euroa (-831,49 euroa), ja tilikauden tappio oli -475,83 euroa (-761,45 euroa).

Taseen vastaavissa vaihto-omaisuus oli kasvanut kirjahankintojen myötä 4.364,05 euroon (2.201,41 euroa).  Vastattavista näkyy, että tappiot olivat syöneet yhtiön oman pääoman -8.417,11 euroon, kun osakepääoma oli -10.145,64 euroa.  Taseen loppusumma on 8.507,91 euroa.

Taloudenhoitaja Hinkka arveli, että vuonna 2006 yhtiö pääsee mahdollisesti voiton puolelle, mutta vuonna 2007 on taas odotettavissa lisää tappiota.  Uusimmasta yhtiön julkaisemasta kirjasta (Julian Baggini: Ateismi.  Lyhyt johdanto) oli otettu ensin 200 kappaleen painos ja myöhemmin 300 kappaleen lisäpainos.  Näistä oli myyty noin 300 kappaletta ja 200 kappaletta oli myymättä.  Liiton Kulttuuriohjelmasta oli otettu 3000 kappaleen painos, josta arviolta vasta 500 kappaletta oli myyty tai jaettu. 

Lähes kaikki tilaukset oli saatu Internetin kautta, liitto oli myynyt vain vähän kirjoja.  Yhtiön Internet-sivulla on kaupan vain kolme kirjaa.

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen ja päätti, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2005. Päätös mahdollisti sen, että vahvistettukin tilinpäätös voidaan toimittaa pian viranomaiselle.  Sen sijaan vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei annettu.  Tauno Lehtonen vaati hallitukselta selvitystä siihen, miksi Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli asettanut yhtiölle uhkasakkoja ja kuinka asia saadaan selvitetyksi.  Lehtosen mielestä yhtiön hallituksessa on vallalla leväperäisyys ja osakeyhtiönlain halveksiminen, joka on johtanut laiminlyönteihin.  Hän oli valmis antamaan vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vasta sitten, kun asiat on selvitetty ja jos PRH:n asettamat uhkasakot raukeavat.

Juha Kukkonen esiintyi kuten tavallisesti: ei välittänyt puheenjohtajan jakamista puheenvuoroista, puhui milloin huvitti keskeyttäen muiden puheenvuoroja, huusi ja moitti sekä läsnä olevia edustajia että poissa olevia henkilöitä, esitti erilaisia vihjailuja, jakeli tarpeettomia neuvojaan jne.  Puheenjohtaja pyysi häntä useasti olemaan hiljaa ja uhkasi jopa ulosajolla, ellei Kukkonen käyttäytyisi asiallisesti.

Hallituksen jäsenet Karisma, Hinkka ja Hakkarainen pyysivät, että ellei vastuuvapautta myönnetä tässä kokouksessa, pidettäisiin jatkokokous joulukuussa.  Tällöin vastuuvapaus voitaisiin myöntää, kun yhtiön asiat on saatu kuntoon.  He eivät halunneet jäädä odottelemaan vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2007 puolella.  Kokoukselle tarjoutui kaksi vaihtoehtoa: 1. vastuuvapautta ei myönnetä enemmistön äänin kokouksessa, jolloin kaikki kokousasiat voidaan käsitellä, eikä jatkokokousta tarvita.  Näin hallitukselta ja toimitusjohtajalta säästyy aikaa sekä vaivaa ja yhtiöltä varoja; 2. vastuuvapaus oltaisiin valmiita myöntämään enemmistöäänin, jolloin yhtiökokous siirtäisi asian käsittelyn määrävähemmistön vaatimuksesta jatkokokoukseen.  Näistä valittiin jälkimmäinen vaihtoehto.  Jatkokokous päätettiin pitää lauantaina 9.12.2006 kello 10.00 liiton toimistossa.  Liittohallitus kokoontuu samana päivänä samassa paikassa, jolloin matkakuluissa voidaan säästää.

Kokous keskeytettiin kello 12.36. Vastuuvapaudesta päättäminen sekä loput esityslistan asiat käsitellään tulevassa jatkokokouksessa.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?