KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:N YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUKSESSA ÄÄNESTETTIIN VASTUUVAPAUDESTA (18.10.2012)

Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n, kokoustoiminta jatkuu vilkkaana. Nyt oli vuorossa 5.9.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jatkokous. Kokous pidettiin Cafe Mascotissa, Neljäs linja 2, Helsinki, torstaina 18.10.2012 alkaen kello 17.00. Kokouspaikka oli jonkun verran rauhaton, sillä kokouspöydän lähellä oli kolme biljardipöytää, jossa pelasi kymmenen ihmistä.

Läsnä olivat Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamies Lasse Pylkki (84 ääntä) ja vara-asiamies Jouni Vilkka, Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Marja Vinni (8 ääntä), Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Eino Huotari (4 ääntä), Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Erja Sallinen (4 ääntä), Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Lasse Pylkki (2 ääntä) ja osakas Kimmo Sundström (12 ääntä). Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry, Kotkan Vapaa-ajattelijat ry, Porvoon seudun vapaa-ajattelijat ry ja Turun Vapaa-ajattelijat ry eivät olleet lähettäneet asiamiestään kokoukseen. Yhteensä 120 äänestä oli edustettuina 114.

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Juha Kukkonen sekä Sundströmin avustaja Kim Sjöström.

Kukkonen avasi kokouksen kello 17.02, ja Vilkan ehdotuksesta valittiin Pylkki kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Sallinen ja pöytäkirjan tarkastajaksi sekä äänten laskijaksi Vinni.

Käsiteltävinä asioina olivat tilikauden 2011 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion käsittely sekä vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Näiden kohtien osalta itsensä jääväsivät Pylkki ja Huotari, joten edustettuina oli yhteensä 108 ääntä.

Tilikauden 2011 tuloslaskelman ja taseen vahvistamiskohdassa Sundströmin avustaja Sjöström sanoi Sundströmin ehdottavan, ettei näitä vahvisteta. Vilkka ehdotti, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan. Äänestyksessä vahvistaminen tapahtui äänin 96-12. Sundström jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Taseen mukaisen voiton/tappion (yhtiön tulos oli tappiollinen -805,87 euroa) käsittelystä äänestettiin samoin numeroin 96-12. Tappio päätettiin siirtää voitto- ja tappiotilille. Sundström jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Sundström ehdotti, ettei hallituksen jäsenille eikä toimitusjohtajalle myönnetä vastuuvapautta. Tästäkin äänestettiin. Vastuuvapaus myönnettiin äänin 96-12. Sundström jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Asiain tultua käsitellyiksi, puheenjohtaja Pylkki päätti kokouksen kello 17.20. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?