VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖLLE TUOMIO KÄRÄJÄOIKEUDESTA (3.6.2012)

Päivitetty 10.6.2012

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten omistama Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab piti ongelmallisen yhtiökokouksen jatkokokouksen 17.1.2012.

Tyytymättömänä yhtiökokouksen valintapäätöksiin toisen varsinaisen ja molempien tilintarkastajien varamiesten osalta jätin asiassa 27.2.2012 haastehakemuksen (L 12/9688) Helsingin käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeus kehotti 19.3.2012 kantajaa täydentämään haastehakemusta toimittamalla oikeudelle yhtiökokouksen pöytäkirja. Lähetin täydennyksen 28.3.2012.

Käräjäoikeus lähetti haasteen tiedoksi annettavaksi 4.4.2012, vastaaja nouti haasteen 24.4.2012. Vastausaikaa oli 24.5.2012 saakka. Vastausta ei annettu.

Yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen pyysi "yhtiön edustajana" 28.5.2012 oikeudelta lisäaikaa vastauksen antamiseen 4.6.2012 asti. Käräjäoikeus hylkäsi pyynnön 30.5.2012 (nro 29633), koska määräajan pidentämistä koskeva hakemus oli saapunut oikeudelle vastauksen määräpäivän jälkeen.

Tuomio ja päätös

Juttu johti kansliassa 31.5.2012 annettuun yksipuoliseen tuomioon ja päätökseen (nro 29643). Yhtiön yhtiökokouksen 30.11.2011 ja jatkokokouksen 17.1.2012 "tilintarkastajien valintaa koskeva päätös" julistettiin pätemättömäksi. Yhtiö velvoitettiin maksamaan Sundströmille oikeudenkäyntikulujen korvauksena 403,69 euroa (haastehakemuksen laadinta 400 euroa ja kaupparekisteriotemaksu 3,69 euroa).

Vahingon aiheuttajat ovat Lasse Pylkki ja Henrik Sawela. Pylkki salli yhtiökokouksen jatkokokouksen puheenjohtajana lainvastaisen päätöksen tekemisen. Hän myös itse teki lainvastaisia ehdotuksia ja äänesti Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamiehenä (2 ääntä) niiden puolesta. Henrik Sawela toimi sekä Vapaa-ajattelijain liitto ry:n (84 ääntä) että Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (8 ääntä) asiamiehenä ollen yksin määräävässä asemassa kokouksessa. Hän äänesti sellaisia henkilöitä tilintarkastajiksi, jotka eivät olleet hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Yhtiö ei saa hakea muutosta valittamalla. Sen sijaan sillä on oikeus 30 päivän kuluessa tuomion tiedoksisaannista hakea takaisinsaantia. Sillä tarkoitetaan, että asia saatetaan käräjäoikeuden uudelleen käsiteltäväksi.

Käräjätuomarina jutussa toimi Olli Myllykangas ja toimistosihteerinä Irene Nurmio.

Edellinen tuomio yhtiölle vuonna 2001

Edellisen, samoin yksipuolisen, tuomion Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab sai Helsingin käräjäoikeudesta 28.3.2001. Tällöin yhtiölle aiheuttivat vahinkoa Juha Kukkonen, Timo I. Vasama ja Tauno Lehtonen. Yhtiökokouksen jatkokokouksen 9.7.2000 puheenjohtajana toiminut Juha Kukkonen (hän oli myös toiminut hallituksen jäsenenä) salli esteellisten henkilöiden äänestää näiden oman vastuuvapauden puolesta. Esteelliset henkilöt olivat Timo I. Vasama, joka toimi Vapaa-ajattelijain liitto ry:n (36 ääntä) ja Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n (4 ääntä) asiamiehenä edustaen yhteensä 40 ääntä sekä Tauno Lehtonen, joka toimi Turun Vapaa-ajattelijat ry:n (1 ääni) asiamiehenä. Vasaman esteellisyys seurasi siitä, että hän oli vuonna 1999 ollut yhtiön hallituksen varsinainen jäsen. Lehtosen esteellisyys seurasi siitä, että hän oli vuonna 1999 ollut yhtiön vastuuvelvollinen toimitusjohtaja. Vastuuvelvolliset eivät saa äänestää oman vastuuvapautensa puolesta. Vasama ja Lehtonen yhdessä edustivat siis 41 osaketta, kun yhtiössä tuolloin oli yhteensä 60 osaketta. Heidän äänestyspäätöksensä aiheutti yhtiölle taloudellista ja muutakin vahinkoa. Käräjäoikeus julisti päätöksen myöhemmin vaatimuksestani pätemättömäksi.

Tällainen esteellisyys ei minusta ole vaikea asia ymmärtää. Vajaa-ajattelijoiden kokoontuessa ja jonkun kuppikunnan huomatessa olevansa enemmistö heidän mielenlaatunsa nousee esille. Ei ole olemassa enää muita mielipiteitä, muiden oikeuksia, lakeja tai muitakaan rajoitteita. Vajaa-ajattelijat kuvittelevat itse olevansa eduskunta (tai joku tätä korkeampi instanssi).

Kukaan vahinkojen aiheuttajista (Juha Kukkonen, Timo I. Vasama, Tauno Lehtonen, Lasse Pylkki ja Henrik Sawela) ei ole koskaan omistanut yhtään yhtiön osaketta.

Kimmo Sundström


JK.  Yhtiön saamaan tuoreimpaan käräjätuomioon syyllisillä Lasse Pylkillä ja Henrik Sawelalla on yhteys Vapaa-ajattelijain liittoon.  Pylkki on Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n puheenjohtaja ja liiton liittohallituksessa samaan yhdistykseen kuuluvan Tapio Kortesaaren henkilökohtainen varajäsen.  Sawela on Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n hallituksen varsinainen jäsen ja liittohallituksessa samaan yhdistykseen kuuluvan, liiton pääsihteeri Esa Ylikosken henkilökohtainen varajäsen. 

Myös Juha Kukkonen on Vapaa-ajattelijain liiton luottamushenkilö.  Hän on liiton liittovaltuuston varsinainen jäsen, johon asemaan hänet valittiin Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry:n edustajana.  Kukkonen on ollut tämän yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtokunnan jäsen, mutta tällä hetkellä yhdistyksen kotisivulla ei mainita varapuheenjohtajaa.  Kukkonen on myös Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n jäsen ja tämän yhdistyksen hallituksen varajäsen.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?