VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖN JATKOKOKOUS ÄÄNESTI VASTUUVAPAUDESTA (10.12.2006)

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen jatkokokous pidettiin Helsingissä 9.12.2006.  Edustettuna oli 115 osaketta 120 osakkeesta.  Asiamiehen olivat lähettäneet nyt myös Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (Eino Huotari) ja Järvenpään Vapaa-ajattelijat ry (Jarmo Mukkala).

Hallituksen jäsenistä läsnä olivat taloudenhoitaja Jani Hinkka ja Jari Hakkarainen. 

Puheenjohtajaksi valittiin Vapaa-ajattelijain liiton asiamies Robert Brotherus, sihteeriksi Juha Kukkonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Tauno Lehtonen ja Jarmo Mukkala.

Jatkokokous jouduttiin pitämään, koska yhtiö oli laiminlyönyt toimittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin eikä vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle haluttu antaa yhtiökokouksessa.  Hallituksen olisi pitänyt toimittaa kutsu jatkokokoukseen.  Jani Hinkka kertoi, että "hänellä oli se mielikuva", että 4.11.2006 pidetyn yhtiökokouksen yhteydessä yhtiön hallitus oli kokouksessaan päättänyt kutsua jatkokokouksen koolle sen mukaisesti kuin yhtiökokous oli päättänyt.  Tällaista päätöstä hallitus ei kuitenkaan ollut tehnyt; kokouskutsut oli joku lähettänyt omavaltaisesti Tampereelta yhtiön hallituksen nimissä.  Osakas Sundström pyysi merkitsemään tämän pöytäkirjaan.

Ovatko uhkasakot nyt rauenneet ja asiat selvitetty?, kysyi asiamies Lehtonen.  Jani Hinkka kertoi yhtiön toimitusjohtaja Petri Karisman toimittaneen kaupparekisteriin yhtiön asiakirjat ja että asiat oli saatu kuntoon.  Juha Kukkonen selitti, että hallitus on vastuussa laiminlyönneistä, jos se ei toimita yhtiön asiakirjoja oikeaan paikkaan eikä asiakirjoja voida löytää.  Kun Petri Karisma erosi toimitusjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan tehtävistä, hän sanoi lähettäneensä yhtiön asiakirjat Helsinkiin, Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimistoon.  Toimistossa olikin asiakirjoja pahvilaatikossa.  Jani Hinkka arveli, että yhtiön asiakirjat kyllä löytyvät jostakin.

Lehtonen sanoi, että hallitus oli velttoillut, mutta nyt tili- ja vastuuvapauden voisi myöntää.  Sundström sanoi saaneensa tietää kaupparekisteristä, että se oli kehottanut yhtiötä toimittamaan vuosien 2002 ja 2003 tilinpäätökset täydellisinä 30.11.2006 mennessä.  Vuoden 2002 osalta yhtiö laiminlöi toimittaa tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.  Vuoden 2003 osalta laiminlyötiin toimittaa tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.  Kun asiakirjoja ei ollut määräaikaan mennessä toimitettu, asia oli siirretty uhkasakotettavaksi.  Uhkasakkokirjeet eivät vielä olleet lähteneet virastosta.  Sundström ihmetteli miksi muutaman paperin toimittaminen viranomaiselle voi olla näin vaikeaa.  Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä pitäisi myös olla toimitusjohtaja, joka hoitaa juoksevia asioita, mutta Karisman erottua uutta toimitusjohtajaa ei ollut nimitetty.  Hän totesi, että ollaan samassa tilanteessa kuin 4.11.2006 sillä erotuksella, ettei kukaan vielä ollut saanut uhkasakkokirjeitä.  Hänen mielestään asioita ei ollut hoidettu huolellisesti, eikä hän katsonut voivansa puoltaa tili- ja vastuuvapauden myöntämistä kenellekään.

Tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2005 myönnettiin äänestyksen jälkeen.

Talousarvio vuodelle 2006 hyväksyttiin muutoksitta.  Kun kuluvan vuoden talousarvio hyväksytään 9.12., vapaa-ajattelijatkin osaavat laatia melko hyvän arvion.  Tilikauden voitoksi arvioidaan 75,00 euroa.

Yhtiön uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Lehtosen esityksestä Riitta Parviainen Turusta ja Eino Huotari Karkkilasta, Eino Huotarin esityksestä Samuli Pahalahti Lappeenrannasta ja Erja Sallinen Vasaraisesta sekä Juha Kukkosen esityksestä Esa Yliposki Vantaalta.  Varajäseniksi valittiin Huotarin esityksestä Jarmo Mukkala Keravalta, Tauno Lehtonen Paimiosta ja Juha Kukkonen Helsingistä.

Sundström vastusti Kukkosen valintaa varajäseneksi, koska tämä oli aiemmin aiheuttanut taloudellista vahinkoa yhtiölle (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti11.html). 

Varsinaisina tilintarkastajina jatkavat Timo Vilén ja Kerttu Loukola.  Varatilintarkastajaksi valittiin jatkamaan Simo Löfgren ja Huotarin esityksestä uutena Erkki Hohenthal. 

Laillisuus- ja itsenäisyyssiiven ateisteja edellisessä hallituksessa olivat Erkki Hartikainen, Janne Vainio ja Jari Hakkarainen sekä myös varatilintarkastaja Mikko Kiio.  Odotetusti yhtiökokous ei valinnut tämän siiven henkilöitä yhtiön hallintoon. 

Petri Karisma oli erotessaan kirjoittanut yhtiökokouksesta: "Jos yhtiökokous olisi saatu käydä ilman turhaa valtapeliä ja kähmintää, niin homma olisi jo hoidettu. Kähminnästä en todellakaan syytä Kimmo Sundströmiä, vaan aivan toisia tahoja."

Karisma katsoi, että häntä oltiin kyykytetty yhtiön asioissa.  Toiselta tamperelaiselta hallituksen jäseneltä, Jani Hinkalta, Eino Huotari kysyi halusiko tämä jatkaa hallituksen jäsenenä.  Hinkka kieltäytyi kertoen, että tamperelaiset "polttouhrit" on nyt käytetty.  Lihamylly vaatii uutta raaka-ainetta.  Seuraava lienee Samuli Pahalahti, josta on kaavailtu yhtiön uutta toimitusjohtajaa.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?