KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:N HALLITUS TÄYDENNETTIIN (1.7.2010)

Vapaa-ajattelijain liiton ja sen jäsenyhdistysten omistaman Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingin Elokolossa 1.7.2010 alkaen kello 16.00. 

Kaikki yhtiön hallituksen jäsenet Juha Kukkosta lukuun ottamatta sekä toimitusjohtaja Tauno Lehtonen erosivat viime vuoden loppupuolella. Viimeinen eroaja oli Aimo Törmänen, jonka eroilmoitus on päivätty 7.12.2009. 

Hallituksen ainoaksi jäseneksi jääneen Kukkosen tehtäväksi jäi ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen täydentämään hallitus. Kukkonen laiminlöi tehtävän. 

Mitään merkkiä siitä, että Kukkonen olisi huolehtinut yhtiön kirjanpidosta ja vuoden 2009 tilinpäätöksen laatimisesta ei ole. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain 30.4. mennessä. Kokouksen pitäminen määräajassa laiminlyötiin eikä sitä ole vieläkään pidetty. 

Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009 piti toimittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 30.6.2010 mennessä. Tämäkin laiminlyötiin. 

Osakas Sundströmin hakemus aluehallintovirastolle 

Kun aloin keväällä epäillä, että hallituksen täydentäminen laiminlyödään, lähetin 1.3.2010 Aimo Törmäselle kirjeen pyytäen häntä ja muita yhtiöön jääneitä henkilöitä ryhtymään toimiin yhtiökokouksen koollekutsumiseksi. Tällöin en vielä tiennyt Törmäsenkin eronneen jo joulukuussa hallituksesta. Törmänen ei vastannut kirjeeseeni. 

Kun tämä ei johtanut mihinkään, hain 16.3.2010 Etelä-Suomen aluehallintovirastolta oikeutusta itse kutsua koolle yhtiön ylimääräinen kokous täydentämään yhtiön hallitus. 

Aluehallintovirasto kuulee Kukkosta ja Lehtosta 

Kukkonen vastasi aluehallintovirastolle 8.4.2010 vastustaen koollekutsumisoikeuden antamista minulle. Hänestä hallituksen täydentämiseen ei ollut tarvetta. Kukkonen vetosi 20.10.2009 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan yhtiö haluttiin pois rekisteristä ilman selvitysmenettelyä. Tämän Kukkonen esitti perusteeksi laistaa hallituksen lailliset velvollisuudet ja syrjäyttää lailliset oikeuteni yhtiön osakkaana. Tämä on jälleen esimerkki kukkosmielisten toimintaperiaatteista: kun he ovat jossakin asiassa enemmistönä, he ovat myös eduskunta eikä lakeja ole olemassa. 

Lehtonen kertoo vastauksessaan (8.4.2010) ehdottaneensa yrityksen myyntiä, johon yhtiön hallitus ei suostunut. Hän katsoi, ettei ollut mahdollisuutta eikä tarvetta lopettaa yhtiötä selvitysmenettelyn kautta. Lehtonenkin katsoi, ettei ole tarvetta yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle ennen kuin kaupparekisteri on tehnyt päätöksen siitä poistetaanko yhtiö rekisteristä ilman selvitysmenettelyä. Hänkin siis vastusti osakeyhtiölakia. 

Sundströmin vastaus 

Aluehallintovirasto varasi minulle mahdollisuuden antaa vastaus Kukkosen ja Lehtosen toimittamiin vastineisiin, jonka tein 21.4.2010. Vasta tällöin sain tietää, että Törmänenkin oli eronnut yhtiön hallituksesta. Sen vuoksi lähetin vielä pyynnön Kukkoselle ryhtyä toimiin ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi. Se, että Kukkonen ei halunnut nytkään noudattaa lakeja, ei enää hämmästyttänyt minua. Kukkosen toimethan on jo kerran aiemmin tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa. Lainvastaisten menettelytapojen suosiminen ja käyttö jatkuvat vapaa-ajattelijoiden toiminnassa vuodesta toiseen. Eikö tämä kiinnitä liiton imagofasistienkaan huomiota millään tavalla? Heilläkin on liiton ja yhtiön muiden osakkaiden johtohenkilöinä ollut mahdollisuus vaikuttaa yhtiön henkilövalintoihin. 

Aluehallintoviraston päätös 

Aluehallintovirasto oikeutti minut kutsumaan yhtiön kustannuksella koolle ylimääräinen yhtiökokous täydentämään yhtiön hallitus. Päätösmaksu oli 172 euroa. Kukkosen laiminlyönnin johdosta aiheutui taas lisäkuluja yhtiölle. 

Ylimääräinen yhtiökokous 

Yhtiössä on 10 osakasta ja yhteensä 120 osaketta sekä ääntä. Yhtiökokoukseen saapuivat liiton asiamies Tauno Lehtonen (84 ääntä), Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Tarja Koivumäki (8 ääntä), Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Kimmo Sundström (2 ääntä) ja osakas Sundström (12 ääntä). Näin edustettuina oli 106 ääntä 120:stä. Lisäksi yhtiökokouksessa olivat läsnä Sundströmin avustaja Kim Sjöström sekä hallituksen jäsenehdokkaat Jouni Luukkainen ja Janne Vainio. 

Lehtonen ehdotti itseään puheenjohtajaksi, Koivumäkeä sihteeriksi ja Sundströmiä pöytäkirjan tarkastajaksi. Sundström ehdotti itseään puheenjohtajaksi ja Sjöströmiä yhdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi. Lehtonen valittiin puheenjohtajaksi äänin 92-14. Koivumäki valittiin sihteeriksi yksimielisesti. Ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sundström. 

Lehtonen ehdotti yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavia: Arto Tiukkanen, Eino Huotari, Joni Pelkonen ja Tarja Koivumäki. Sundström ehdotti varsinaisiksi jäseniksi seuraavia: Jouni Luukkainen, Teuvo Moisa, Kim Sjöström ja Kimmo Sundström. 

Suoritettiin lippuäänestys, jossa Tiukkanen, Huotari, Pelkonen ja Koivumäki saivat kukin 92 ääntä, Sjöström ja Sundström molemmat 14 ääntä ja Moisa sekä Luukkainen kumpikin 12 ääntä. Lehtosen ehdottamat henkilöt tulivat valituiksi. 

Sundström esitti eriävän mielipiteensä Tiukkasen ja Huotarin valinnan johdosta. Molemmat olivat aiemmin eronneet hallituksesta kesken hallituskauden, Tiukkanen 19.10.2009 ja Huotari 26.10.2009. Huotari hoiti taannoin yhtiön hallituksen puheenjohtajuutta niin huonosti, että Patentti- ja rekisterihallitus asetti hänelle uhkasakon. Tiukkanen puolestaan on aiemmin aiheuttanut sekasortoa yhtiössä toimiessaan sen taloudenhoitajana ja toimitusjohtajana. Tällöin mm. yhtiön osakepääoman korotushanke tyrittiin pahoin. Tiukkanen olikin toimitusjohtajana vain vajaan vuoden (27.5.2000-29.4.2001). Näin Tiukkanen ja Huotari eivät ole luotettavia hallitusjäseniä. 

Myös hallituksen varajäsenistä äänestettiin. Lehtosen ehdokkaina olivat Esa Ylikoski, Jori Mäntysalo ja Janne Vainio. Sundströmin ehdokkaina olivat Sundström, Sjöström ja Vainio. Ylikoski sai 92 ääntä, samoin Mäntysalo, kun taas Sundström ja Sjöström saivat molemmat 14 ääntä. Vainio valittiin yksimielisesti kolmanneksi varajäseneksi. 

Sundström ilmoitti eriävän mielipiteensä Ylikosken ja Mäntysalon osalta. He ovat profiloituneet kukkosmielisiksi ja imagosuuntautuneiksi henkilöiksi, jotka aiheuttavat vahinkoa vapaa-ajattelijoille. 

Koivumäki valittiin hallituksen koollekutsujaksi. 

Lopuksi Lehtonen kertoi, että verottaja oli vaatinut yhtiöltä veroilmoitusta vuodelta 2009. Yhtiön tiliotteen 31.5.2010 mukaan yhtiöllä oli varoja 1.603,73 euroa. 

Sundström ilmoitti, että yhtiökokouksen koollekutsumiskulut olivat 200-300 euroa, joista hän toimittaa myöhemmin erittelyn yhtiölle. 

Kokous päättyi kello 16.46. 

Arvioita 

Osanotto oli vaisumpaa kuin aiemmin. Hallituksen ainoa jäsen Kukkonen ei saapunut kokoukseen. Hänellä olisi hallituksen jäsenenä ollut oikeus olla läsnä, ellei yhtiökokous olisi toisin päättänyt. 

Osalla viime vuosina hallitusvaltaa pitäneestä ryhmästä oli vaihteeksi kiinnostusta hallitustehtäviin, toisin kuin vielä keväällä. Hallitusvaltaa ei siis haluttu antaa ehdottamalleni ryhmälle. Pääasia onkin, että yhtiö saataisiin pois laittomasta tilasta ja hoidetuksi kulloinkin välttämättömät asiat. Hallituksen ensimmäisiksi tehtäviksi jää nyt ilmoittaminen viranomaiselle, että yhtiöllä on päätösvaltainen hallitus, toimitusjohtajan nimittäminen, vuoden 2009 tilinpäätöksen laatiminen ja varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen. 

Yhtiön lihamylly jauhaa taas. Nyt siihen heitettiin kaksi untuvikkoa, Koivumäki ja Pelkonen. Lukuisat ovat ne hyväuskoiset henkilöt, joita vanha valta on vedättänyt mennen tullen ja joista on tullut omien sanojensa mukaan polttouhreja tms. 

Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että olisi luovuttu hankkeesta saada yhtiö pois rekisteristä ilman selvitysmenettelyä. Osakkaat saavat siis edelleen odottaa varojaan, jotka alinomaa hupenevat. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?