KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:LLE KORJAUSKEHOTUS KAUPPAREKISTERILTÄ (20.8.2010)

Vapaa-ajattelijain omistama Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n 19.7.2010 kaupparekisteriin saapunut muutosilmoitus yhtiön hallituksen täydentämisestä oli puutteellinen. Virasto antoi yhtiölle korjauskehotuksen. 

Jätetty ilmoitus on myös päiväämätön ja allekirjoittamaton. Lisäksi ilmoituksen liitteenä on tarkastamaton ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (1.7.2010), jota kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastaja eivät ole allekirjoittaneet. Pöytäkirja ei ole kaikin osin kokouksen kulun mukainen. 

Myöskään liitteenä oleva pöytäkirjanote hallituksen järjestäytymiskokouksesta (10.7.2010) ei ole osakeyhtiölain mukainen. 

Viranomainen vaatii yhtiöltä korjauksia 1.9.2010 mennessä. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?