KUSTANNUSYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS ÄÄNESTI VASTUUVAPAUDESTA (11.6.2009)

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n 18.4.2009 pidetyn yhtiökokouksen jatkokokous pidettiin 10.6.2009 alkaen kello 17 Vapaa-ajattelijain liiton toimistossa, Helsingissä. Läsnä olivat samat osakkaat ja näiden asiamiehet kuin 18.4. Myös toimitusjohtaja Lehtonen ja Sundströmin avustaja Sjöström olivat läsnä. 

Tilinpäätös vuodelta 2007 vahvistettiin ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin äänestyksen jälkeen äänin 90-14. (Kukkonen ilmoitti olevansa jäävi, koska oli ollut yhtiön hallituksen varajäsen ja Huotari oli jäävi, koska oli ollut yhtiön hallituksen varsinainen jäsen. He eivät osallistuneet äänestykseen.) 

Vuoden 2008 tilinpäätöksen osalta osakas Sundström sanoi, että jo senkin selvityksen perusteella mikä yhtiön kirjavarastosta on saatu (Baggini Ateismi. Lyhyt johdanto, 173 kpl) varaston arvo on kirjattu tahallaan liian alhaiseksi (464,24 euroa) eikä vastaa lähimainkaan varaston todellista arvoa. Hän kysyi oliko hallituksella nyt parempaa tietoa mitä kirjavarasto sisältää. Vastaukset olivat epämääräisiä: Enqvistin kirjaa ei ole paljon, ei myöskään liiton Kulttuuriohjelmaa. Muista kirjoista ei saatu tietoa. Kuultiin, että varastossa on kuulemma sekavaa ja ahdasta yms. 

Kun yhtiötä ajetaan alas, inventaario tulee kuitenkin tehdä. Sundström pyysi selvityksen kirjavarastosta kirjallisena. Päätettiin, että se lähetetään hänelle siinä ajassa kuin osakeyhtiölaki sanoo (kaksi viikkoa). 

Tilinpäätös vuodelta 2008 vahvistettiin ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin äänestyksen jälkeen äänin 90-14. 

Kokous päättyi kello 17.26. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?