POLIISI TUTKII VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖN ASIOITA (27.9.2011)

Helsingin poliisin talousrikospuolella on menossa esitutkinta koskien Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten omistaman kustannusyhtiön, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n, asioita. 

Tutkintapyyntö tehtiin viime marraskuussa, koska yhtiön hallitus oli laiminlyönyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemään yhtiön tilinpäätöstä edelliseltä vuodelta ja päättämään muista yhtiökokoukselle kuuluvista asioista. 

Ensi kädessä epäillään kirjanpitorikosta tai –rikkomusta, mutta poliisi voi myös tutkia löytyykö muita rikoksia. 

Soudetaan ja huovataan 

Yhtiön pääosakas, Vapaa-ajattelijain liitto ry, päätti jo vuonna 2008 omalta osaltaan, että yhtiön toiminta ajetaan alas

Yhtiön hallituksen tavoitteena oli saada yhtiö pois yhtiörekisteristä ilman selvitysmenettelyä, mikä tuli myös 20.10.2009 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseksi. Selvitysmenettelyn välttäminen mahdollistaisi sen, ettei yhtiön varoista tarvitsisi jakaa heti mitään osakkeenomistajille. Hallitus haluaa kuluttaa varat itse. 

Pian 20.10.2009 pidetyn kokouksen jälkeen yhtiön hallituksen jäsenet jättivät uppoavan laivan. Lopuksi kaikki muut lähtivät hallituksesta paitsi Juha Kukkonen. Kukkosella oli kokemusta taloudellisten ja muiden vahinkojen aiheuttamisesta yhtiölle. Seuraavaksi hän laiminlöi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka olisi täydentänyt hallituksen täysilukuiseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kukkosen ja yhtiön jo jättäneen Tauno Lehtosen vastustuksesta huolimatta sain Etelä-Suomen aluehallintovirastolta luvan kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle täydentämään yhtiön hallitus. Kokous pidettiin 1.7.2010. Yhtiön hallitus saatiin täydennettyä täysilukuiseksi, joskin toisenlaisin henkilöin kuin ehdotin. Valituiksi tulivat epäluotettaviksi tiedetyt Eino Huotari ja Arto Tiukkanen sekä pari asioista enempää tietämätöntä untuvikkoa. 

Yhtiön täydennetty hallitus ei ryhtynytkään laatimaan yhtiön tilinpäätöstä ja kutsumaan koolle yhtiökokousta, mikä oli sen lakimääräinen velvollisuus. Ei ollut enää muuta mahdollisuutta kuin pyytää poliisia tutkimaan asioita. 

Yhtiön hallitus vetkutteli myös pitkään täydennetyn hallituksen ilmoittamisessa kaupparekisteriin. Vetkuttelu maksoi yhtiölle rahaa. Täydennetyn hallituksen merkitseminen rekisteriin raukesi 25.10.2010 vetkuttelun tuloksena. Yhtiö pani kuitenkin seuraavana vuonna asian uudelleen vireille. Se maksoi taas lisää hallintokuluja. Seurasi taas vetkuttelua, mutta vihdoin 11.3.2011 yhtiö antoi ilmoituksen kaupparekisterille, ja täydennetty hallitus merkittiin rekisteriin 24.3.2011. Näin yhtiön hallitus oli muuttanut toimintalinjaansa: se ryhtyi toimimaan osakeyhtiölain vaatimalla tavalla ja hylkäsi ylimääräisen yhtiökokouksen 20.10.2009 päättämän toimintalinjan. - Jälleen esimerkki vapaa-ajattelijoiden soutamisesta ja huopaamisesta. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?