KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:N YHTIÖKOKOUS LOPPUI LYHYEEN (21.4.2007)

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n varsinainen yhtiökokous oli - pitkästä aikaa - kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämänä aikana, lauantaiksi 21.4.2007 kello 15 Helsinkiin, Vapaa-ajattelijain liiton toimistoon. 

Yhtiön hallituksen pj Eino Huotari avasi kokouksen noin kello 15.10.  Robert Brotheruksen esityksestä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eino Huotari.  Yhtiön uusi toimitusjohtaja Samuli Pahalahti valittiin sihteeriksi, jota Robert Brotherus lupasi avustaa kokouksen aikana.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Sundströmin esityksestä Kim Sjöström ja Eino Huotarin esityksestä Robert Brotherus.

Paikalla olivat seuraavat osakkaat tai näiden asiamiehet:
  1. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Juha Kukkonen, 8 osaketta
  2. Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry, Eino Huotari, 4 osaketta
  3. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry, Veikko Laine, 2 osaketta
  4. Kimmo Sundström, 12 osaketta
  5. Porvoon seudun vapaa-ajattelijat - Borgånejdens fritänkare r.y., Hannu Tuominen, 2 osaketta
  6. Tampereen Vapaa-ajattelijat ry, Jani Hinkka, 4 osaketta
  7. Vapaa-ajattelijain liitto ry, Robert Brotherus, 84 osaketta
Edustettuna oli yhteensä 116 osaketta 120 osakkeesta.  Poissa olivat Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies (1 osake), Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies (2 osaketta) ja Turun Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies (1 osake).

Lisäksi paikalla olivat yhtiön toimitusjohtaja Samuli Pahalahti ja Sundströmin avustaja Kim Sjöström.

Kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty 3.4.2007 kaikille osakkaille.  Nämä olivat myös kuitanneet kutsun vastaanotetuksi.

Osakas Sundström ilmoitti saaneensa vain kokouskutsun.  Kutsun mukana ei ollut tullut esityslistaehdotusta eikä mitään tilinpäätösasiakirjoja kuten aina ennen on ollut tapana.  Sundström oli pian kutsun saatuaan pyytänyt 9.4.2007 kirjallisesti yhtiön toimitusjohtaja Pahalahtea lähettämään yhtiökokousasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset Sundströmille, muttei ollut saanut pyyntöönsä mitään vastausta.

Sundströmin mielestä kokouskutsua koskevia säännöksiä tai määräyksiä oli oleellisesti rikottu.  Osakkaiden olisi tullut voida tutustua asiakirjoihin ennen kokousta.  Hänen mielestään yhtiökokouksen mahdollisesti tekemät päätökset olisivat mitättömiä.

Pj Huotarilla ei ollut käsillä osakeyhtiölakia.  Hän pyysi Sundströmiä kertomaan missä lain pykälässä asiasta määrätään.  Asiamies Kukkonen kertoi, että hänen muistinsa mukaan on riittävää, jos tilinpäätösasiakirjat olisivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa.  Kukkonen tekee usein eron sen välillä, mikä on hänen näkemyksensä ja mikä taas on näkemys hänen "muistinsa mukaan".  Kun kuulee sanat "muistinsa mukaan", sitä voi seurata mitä hyvänsä ja vastuu siirtyy kuulijalle.  Sundström kertoi, että kyseessä on osakeyhtiölain 5 luvun 21 §.  Hän luki pyynnöstä pykälän ensimmäisen momentin:

"Hallituksen päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai Internet-verkkosivuilla, viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka pyytää sitä, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa."

Pj Huotarin näkemys oli, että kokous on laillisesti koollekutsuttu.  Hän ehdotti, että Sundströmin eriävä mielipide kirjataan pöytäkirjaan ja siirrytään käsittelemään muita kokousasioita.

Asiamies Kukkonen kuitenkin sanoi Huotarille, ettei kokousta kannata jatkaa.  Kukkosen mukaan Sundström toimittaisi asiasta kanteen käräjäoikeudelle.  Siitä syntyisi yhtiölle kuluriski.  Huotari muutti kantaansa ja totesi kokouksen päättyneeksi noin kello 15.30.

Kokouksen arviointia

Yhtiökokouksen jatkokokous oli 9.12.2006 valinnut yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Riitta Parviaisen, Eino Huotarin, Samuli Pahalahden, Erja Sallisen sekä Esa Ylikosken.  Hallitus oli jo 17.3.2007 kutsunut nyt pidetyn kokouksen koolle.  Kokous oli kutsuttu koolle samaksi päiväksi kuin Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuuston (LV:n) kokous, ja kokousajat olivat osin päällekkäisiä.  Tavallisesti esim. LV:n jäsen Tauno Lehtonen on toiminut yhtiökokouksissa Turun Vapaa-ajattelijat ry:n asiamiehenä, mutta nyt hän oli liittovaltuuston kokouksessa.

Hallitus oli asettanut aikataulun liian kireäksi suhteessa tilinpäätöksen valmistumiseen.  Asia oli ikävä juttu uudelle toimitusjohtaja Pahalahdelle, joka nyt tamperelaisten "polttouhrien" jälkeen on joutunut Vapaa-ajattelijain liiton laillisuus- ja itsenäisyyssiiven vastustajien lihamyllyyn.  Hän kertoi, että yhtiön asioita on kohennettu mm. toimittamalla kaupparekisterille yhtiön tilinpäätökset vuosilta 2002 ja 2003.  Ne oli aiemmin laiminlyöty toimittaa rekisterille, ja viranomainen oli karhunnut niitä yhtiöltä.

Liiton laillisuus- ja itsenäisyyssiiven ateistien joukossa on ollut erisuuntaisia näkökantoja siitä kumpi liiton hajottajista, Juha Kukkonen vai Eino Huotari, viime kädessä komentaa muita.  Toisten mielestä Kukkonen on vain isäntärenki, jota muut komentavat.  Tänään Kukkonen ainakin komensi Huotaria.
   
Kimmo Sundström
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n toimitusjohtaja 13.5.1984-20.9.1984 ja 7.1.1988-18.4.1998
Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?