Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:N OSAKEANTI ETENEE (26.9.2002)

Vapaa-ajattelijain liiton ja sen jäsenyhdistysten omistaman Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä torstaina 26.9.2002. Edustettuna oli 50 osaketta yhtiön 60 osakkeesta. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2001 tilinpäätös ja käsiteltiin muut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi Vapaa-ajattelijain liiton varapuheenjohtaja Aki Räisäsen, joka toimi myös liiton asiamiehenä. Yhtiön tulos kääntyi voitolliseksi tilikauden voiton ollessa 1.697,57 markkaa. Vapaa Ajattelija -lehden tuleva numero 5/2002 kertoo enemmin yhtiön asioista.

Yhtiön yhtiökokous oli jo 12.6.1999 päättänyt osakepääoman korottamisesta, mutta asia ei ollut edennyt. Nyt hanke liikahti taas eteenpäin kun yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tosin joiltakin osin muutettuna ja tarkennettuna.

Uusmerkintä toimeenpannaan seuraavasti:
* Uusia yhtiön osakkeita annetaan yhteensä 60 kappaletta;
* osakkaat voivat merkitä uusia osakkeita suhteessa 1:1 (yhdellä vanhalla yksi uusi osake) merkintähintaan 85 euroa per osake;
* yhtiön osakemäärä nousee 120:een, osakepääoma 10.200 euroon ja osakkeen uudeksi nimellisarvoksi tulee 85 euroa;
* merkitsemättä jäävät osakkeet tarjotaan yhtiön muiden osakkaiden merkittäviksi näiden omistamien vanhojen osakkeiden suhteessa;
* osakkeiden merkintäaika on 1.11.-31.12.2002 ja maksuaika 1.1.-28.2.2003.

Yhtiö kerää annilla rahaa sitä mahdollisuutta varten, että Erkki Hartikaisen ja kumppanien kirjoittamia elämänkatsomustiedon oppikirjoja alettaisiin kustantaa yhtiön toimesta. Kirjailijat tai yhtiö eivät vielä ole tehneet asioista mitään päätöksiä. Toinen keskustelussa esille otettu mahdollisuus oli, että Vapaa-ajattelijain liitto itse ryhtyisi kirjojen kustantajaksi. Tästäkään asiasta ei ole tehty toistaiseksi mitään päätöksiä.

Yhtiökokous valitsi yhtiölle myös uuden hallituksen. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Erkki Hartikainen, yhtiön toimitusjohtaja Janne Vainio, Veikko Laine, Tauno Lehtonen ja Anne Sinilaakso sekä varajäseniksi Timo Meltti, Jari Hakkarainen ja Liisa Lahdenmäki. Tilintarkastajina jatkavat Timo Vilén ja Kerttu Loukola.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?