POLIISI: EI RIKOSTA KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:SSÄ (1.11.2012)

Helsingin poliisilaitoksen talousrikostutkinnan toimintalinjan rikostarkastaja ja tutkinnanjohtaja Harri Saaristola antoi 25.10.2012 päätöksen koskien vapaa-ajattelijain kustannusyhtiötä: poliisi ei epäile rikosta yhtiössä.

Kustannusyhtiön asioista on kirjoitettu tällä sivustolla usein.

Nyt on kyse osakas Sundströmin 3.11.2010 tekemästä tutkintapyynnöstä. Tällöin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2009 oli esittämättä yhtiökokoukselle, jolle se olisi tullut esittää 30.4.2010 mennessä. Vuoden 2010 mahdollisesta kirjanpidon pitämisestä ei ollut tietoa.

Myös 1.7.2010 täydennetyn yhtiön hallituksen ilmoittamisen kaupparekisterille yhtiö laiminlöi ja ilmoittaminen raukesi. Asiassa epäiltiin lähinnä jonkinlaista kirjanpitorikosta tai -rikkomusta.

Yhtiö ryhtyi tekemään tilinpäätöksiä

Yhtiö kuitenkin korjasi toimintaansa. Asiakirjojen mukaan tilinpäätöksen vuodelta 2010 yhtiö toimitti verottajalle 31.5.2011.

Kaupparekisterille yhtiö toimitti vuoden 2009 tilinpäätöksen 2.11.2011.

Yhtiökokoukselle tilinpäätökset vuosilta 2009 ja 2010 esitettiin 30.11.2011.

Poliisi tuli siihen johtopäätökseen, että kirjanpito on pidetty, koska "verohallinto perustaa verotuspäätöksensä osakeyhtiön osalta kirjanpidosta johdettuihin, tilinpäätöksestä ilmeneviin lukuihin". Näin poliisi ei epäile asiassa rikosta.

Mahdollinen myöhästyminen vanhentui viimeistään 30.4.2012

Rikoslain 8 luvun 1 § koskettelee vanhentumista. Tähän viitaten poliisi toteaa: "Vaikka kirjanpidon kirjaukset olisi tehty myöhässä tilikauden 1.1.2009-31.12.2009 osalta ja tilinpäätös laadittu myöhässä, olisi teko rikoslain 8 luvun 1 §:n mukaisesti vanhentunut viimeistään 30.4.2012." Tällä tarkoitetaan kahta vuotta siitä lukien, kun laiminlyönti on tapahtunut eli tilinpäätös 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta olisi viimeistään pitänyt laatia. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?