Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB TEKI TAPPIOTA (15.4.2001)

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n liikevaihto vuodelta 2000 oli 8.458,40 mk (1999: 10.941,40 mk) ja tappio 4.550,11 mk (1999: voitto 342,59 mk). Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 22,7 %. Tappio oli 53,8 % liikevaihdosta eli rankka. Se on yhtiön 1981 alkaneen toiminnan markkamääräisesti kolmanneksi suurin tappio.

Tuloslaskelman mukaan yhtiön ostot olivat 8.092,60 mk. Varastot kasvoivat. Kokonaisuus viittaa siihen, että myyntitoimintaa hoidettiin heikosti ja myyntikate oli pieni. Pääosakas eli Vapaa-ajattelijain liitto vieläpä subventoi Perheen omat juhlat kirjan myyntiä 420 markalla (20 mk/kpl).

Vapaa-ajattelijan käsikirjasta yhtiö otti 240 kpl:een lisäpainoksen. 63 kpl:een myyntiä vuoden aikana voidaan pitää ilahduttavana.

Toimintakertomuksessa vieritetään syytä heikosti menneestä myynnistä Vapaa Ajattelija -lehden kontolle. Lehden viimeinen vuoden 2000 aikana ilmestynyt numero (3/2000) ilmestyikin elokuun lopussa. Seuraavat numerot ilmestyivät vasta vuoden 2001 puolella. Toisaalta yhtiö ei ollut muutoinkaan pitkiin aikoihin julkaissut tuotehinnastoaan Vapaa Ajattelijassa. Viimeksi yhtiön tuotteita esiteltiin laajemmin lehden numerossa 1/1999. Silloinkaan ei julkaistu varsinaista kirjaluetteloa hintoineen. Viimeinen tällainen luettelo julkaistiin lehden numerossa 4/1998.

Yhtiön osakepääoma on 30.000 mk ja tase vuoden lopussa 31.175,79 mk. Oma pääoma oli 27.190,90 mk. Rahaa ja pankkisaamisia oli vuoden lopussa 20.502,23 mk. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on julkaissut Anders Enqvistin kirjan Tiede ja uskonto. Painos maksoi 12.205 mk. Nyt yhtiön likvidit varat ovat vähissä. Yhtiö pyytää omistajien taskuista 30.000 mk lisää osakepääomaa. Yhtiökokous pidetään 22.4.2001.

Toimintakertomus mainitsee myös matkakulujen nousun verottaneen yhtiön tulosta. Erikoista oli se, että ainakin yhdessä yhtiökokouksessa yhtiö korvasi osakkaiden edustajienkin matkakuluja. Näin avokätiseen yhtiön varojen käyttöön ei ollut varaa.

Myös yhtiön saama tuomio Helsingin käräjäoikeudessa ja siitä seuraavat korvaukset lisäsivät yhtiön tappiota.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?