VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖLLÄ TAAS KAKSI YHTIÖKOKOUSTA SAMANA PÄIVÄNÄ (15.1.2015)


Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten omistamassa Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:ssä on maaninen vaihe menossa. Liiketoiminta lakkasi vuosia sitten, mutta yhtiön hallitus kutsuu koolle tiheään tahtiin uusia yhtiökokouksia. 

Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat: Juha Kukkonen (pj; ei nyt asemaa Vapaa-ajattelijain liiton hallinnossa), Robert Brotherus (liiton liittovaltuuston vpj), Petri Karisma (liiton hallituksen pj), Timo Karjalainen (liittohallituksen varajäsen) ja Esa Ylikoski (liiton pääsihteeri ja hallituksen jäsen). Yhtiön huonon hoidon takana on siis enemmistöosakkaan eli Vapaa-ajattelijain liiton keskeisimpiä henkilöitä. Juha Kukkonen on lisäksi yhtiön toimitusjohtaja. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokous 

Ensin koolle oli kutsuttu 3.12.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokous keskiviikoksi 14.1.2015 kello 16.30. Läsnä olivat Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamies, liiton projektikoordinaattori Jouni Vilkka (84 osaketta ja ääntä), Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Kimmo Laine (8 osaketta ja ääntä), osakas Kimmo Sundström (12 osaketta ja ääntä) sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Kukkonen. Edustettuna oli 104 osaketta yhteensä 120:stä. 

Yhtiössä on kymmenen osakasta. Osa on kauan sitten väsähtänyt eikä ole vuosiin lähettänyt yhtiökokouksiin asiamiestään. Karkkilan Vapaa-ajattelijat (4 osaketta ja ääntä), Keski-Suomen vapaa-ajattelijat (1 osake), Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Kotkan Vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Porvoon seudun vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Tampereen vapaa-ajattelijat (4 osaketta) ja Turun Vapaa-ajattelijat (1 osake) eivät olleet lähettäneet nytkään asiamiestään kokoukseen. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (8 osaketta) asiamiehet ovat vaihtuneet viime vuosina. Aiemmin asiamiehinä on nähty Marja Vinni ja Maarit Fredlund. Nyt asiamiehenä oli ensi kertaa Kimmo Laine. 

Kun kokouksen osanottajat Sundströmiä lukuun ottamatta saapuivat vähän myöhässä, kokous päästiin aloittamaan kello 16.48. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vilkka ja sihteeriksi Laine. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa pykälä pykälältä jo kokouksessa. 

Esityslistalla olivat jatkokokoukseen siirretyt asiat: tuloslaskelman 1.1.2014-3.12.2014 ja taseen 3.12.2014 vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittely sekä päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Vilkka kannatti sitä, että tilinpäätös vahvistettaisiin, voitto siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille, osinkoa ei jaettaisi ja että sekä hallitukselle että toimitusjohtajalle myönnettäisiin vastuuvapaus. Osakas Sundström oli toista mieltä, koska yhtiötä oli hänen mielestään hoidettu huonosti. Jokaisesta kohdasta äänestettiin. Äänestykset päättyivät numeroin 92-12 Vilkan ehdotuksen puolesta. Sundström jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. 

Kokous päättyi kello 17.02.

Mainittakoon tässä vielä yksityiskohta, joka tuli esille alla selostettuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvässä keskustelussa. Kukkosen mielestä tilinpäätöksen hyväksymistä ja voiton käyttämistä koskeva asia tulee siirtää jatkoyhtiökokoukseen vähintään kymmenen prosenttia osakkeista omistavan vähemmistön vaatimuksesta vain, kun vaatimus esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa eli vaatimusta ei tarvitse noudattaa, kun asia käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa kuten tapahtui 3.12.2014. 

Väite on kukkospalturia. Vähemmistön oikeutta ei voida sivuuttaa. Mainittu vähemmistön oikeus koskee sanottua asiaa kaikissa yhtiökokouksissa, jonka keskustelussa mainitsinkin. 

Ylimääräinen yhtiökokous 

Yhtiön hallitus oli 31.12.2014 kutsunut koolle vuoden 2015 ensimmäisen ylimääräisen yhtiökokouksen edellä mainitun jatkokokouksen jälkeen, alkaen kello 16.50. Kokoukset pidettiin Cafe Mascotissa, Neljäs linja 2, Helsinki. 

Nyt kokousasiana oli yhtiön asettaminen selvitystilaan, selvitysmiehen valinta ja tilintarkastajan valinta. 

Kokous alkoi kello 17.03. Kukkonen selosti kokouksen tarkoitusta mainiten, että selvitystila alkaa, kun siitä on tehty ilmoitus viranomaiselle. 

Tämä oli taas kukkospalturia. Rekisterimerkintä ei luo oikeutta. Selvitystila alkaa välittömästi, kun yhtiökokous on siitä päättänyt, mutta yhtiökokous voi myös päättää, että se alkaa jonakin päivänä tulevaisuudessa. Sitä vastoin yhtiökokous ei voi päättää, että selvitystila on alkanut joskus menneisyydessä, kuten yhtiön hallitus näyttää ajattelevan. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin taas Vilkka ja sihteeriksi Laine. Osanottajat olivat samat kuin aiemmassa kokouksessa. 

Kokouksen laillisuuskohdassa osakas Sundström kiisti kokouksen laillisuuden. Hallitus ei ollut noudattanut lain vaatimaa määräaikaa kokouskutsun lähettämisessä. Kun päätettävänä on yhtiön asettaminen selvitystilaan, kutsu on lähetettävä viimeistään kuukautta ennen kokousta. Hallitus hosui tarpeetta kutsuen kokouksen koolle kaksi viikkoa liian aikaisin. Toiseksi Sundström kertoi, ettei taaskaan ollut saanut hallituksen päätösehdotuksia tutustuttavakseen hyvissä ajoin ennen kokousta, vaikka oli niitä 8.1.2015 kirjallisesti hallitukselta pyytänyt. Kolmanneksi hän sanoi, että esityslistaehdotuksessa kerrotut hallituksen esitykset olivat puutteellisia ja sotkua. Hallitus ei ollut kertonut (kohta 1) minä päivänä selvitystila ehdotettiin alkavaksi, ei ollut kertonut (kohta 2), ketä/keitä se ehdottaa selvitysmieheksi/selvitysmiehiksi ja näytti edelleen ajattelevan (kohdat 4 ja 5), että yhtiökokous voisi päättää selvitystilan alkaneen joskus menneisyydessä, tarkemmin 4.12.2014. Tämä oli 3.12.2014 pidettyä yhtiökokousta seuraava päivä. Tämä ei Sundströmin mielestä ollut mahdollista. 3.12.2014 tehty päätös yhtiön asettamisesta selvitystilaan, asia, jota ei tuolloin edes mainittu kokouksen esityslistaehdotuksessa, oli kiistetty (olipa päätös sisällöltään tai tulkinnaltaan mikä hyvänsä). 

Kukkonenkin arveli nyt, että vaadittu kokouskutsuaika on kuukausi. Sen jälkeen, kun pääosakas Vapaa-ajattelijain liitto ry oli 14.-15.6.2008 päättänyt ajaa yhtiön alas, yhtiön hallitukset ovat saaneet vähän aikaan. Kuuden ja puolen vuoden aikana niitä kiinnosti kokoustelu, yhtiön koko omaisuuden myyminen ja yhtiön varojen kuluttaminen loppuun. Nyt Kukkonen ja Vilkka moittivat minua vetkuttelusta, muiden kiusaamisesta ja typeryydestä. En ole ollut tänä aikana hallituksen jäsenenä eikä minulla ole ollut määräysvaltaa yhdessäkään yhtiökokouksessa. Muut ovat tehneet kaikki päätökset. 

Osakeyhtiön kirjanpito 

Keskusteltiin vielä tilinpäätöksistä ja kirjanpidosta. Kukkosen mielestä selvitysmies tekee tilinpäätöksen ajalta 4.12.2014-selvitystilan päättymispäivä. Sundströmin mielestä tilinpäätös tulee tehdä yhtiön yhtiöjärjestyksen määräämältä tilikaudelta (1.1.-31.12.). Tilinpäätöstä ajalta 4.12.2014-31.12.2014 ei ole vielä esitetty yhtiökokouksessa. Tänä aikana yhtiön kokoustoiminnan valmistelu jatkui ja yhtiölle koitui menoja ainakin yhtiökokouskutsujen valmistelusta ja lähettämisestä. Yhtiön viimeinen tilinpäätös tehtäisiin ajalta 1.1.2015-selvitystilan päättymispäivä. 

Sundströmin mielestä yhtiön menot ja tulot tulee kirjata yhtiön kirjanpitoon. Yhtiölle koituu menoja esimerkiksi kokouskutsujen valmistelusta ja lähettämisestä sekä erilaisista viranomaismaksuista. Menoja syntyi joulukuussa 4.12.-31.12.2014 välisenä aikana ja niitä syntyy tänäkin vuonna. Jos Kukkonen maksaisi kokouskutsujen lähettämisen omista varoistaan – näin hänen kerrottiin tehneen ainakin kerran aiemmin, hänen tulee lahjoittaa yhtiölle näitä menoja vastaava summa rahaa, joka sekin on kirjattava yhtiön kirjanpitoon. Sundström toisti, että yhtiön hallituksen tulisi pyrkiä hankkimaan tavalla tai toisella tuloja yhtiölle menojen kattamiseksi. 

Kukkonen kiisti sen, että yhtiölle syntyisi menoja. Edelleen hän sanoi, ettei yhtiö vastaanota lahjoituksia, sellainen ei kuulu yhtiön tehtäviin. Yhtiön tehtävänä on ostaa ja myydä tavaraa. 

Yhtiön hallitus on jähmettynyt 3.12.2014 vallinneeseen tilanteeseen, jolloin yhtiön varat ja velat olivat 0,00 euroa. Se ajattelee, että yhtiö selviää vähimmin vaivoin, kun yhtiön viimeinen tilinpäätös tehtäisiin ajalta 4.12.2014-selvitystilan päättymispäivä, vaikka tilikausi on vaihtunut vuoden vaihteessa. 

On vaikea arvioida kuinka kauan yhtiön poistaminen rekisteristä kestää ja mitä kaikkia menoja vielä syntyy. Kukkonen on uskotellut osakkaille, että yhtiö toimisi laillisesti. Mutta eikö kirjanpidostakin huolehtiminen kuulu lailliseen toimintaan? Pankkitilitön ja varaton yhtiö, jonka kassatili on jonkun yksityishenkilön taskussa, ei näytä hyvältä. 

Keskustelun jälkeen kokous todettiin laittomasti koolle kutsutuksi ja päätettiin kello 17.18. 

Ylimääräiset yhtiökokoukset jatkuvat 

Yhtiön hallitus kutsunee myöhemmin koolle uuden ylimääräisen yhtiökokouksen. Se pidettäneen aikaisintaan helmikuun loppupuolella. 

Kimmo Sundström


Lue myös

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab teki tappiota (15.4.2001)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab tuomittiin käräjäoikeudessa (29.11.2001)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakeanti etenee (26.9.2002)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab piti yhtiökokouksen (8.10.2003)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n liikevaihto ja tulokset 1981-2004 (24.11.2005)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:lle asetettiin uhkasakkoja (20.10.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksen puheenjohtaja erosi (24.10.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab piti yhtiökokouksen (4.11.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksen varapuheenjohtaja erosi (19.11.2006)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (10.12.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokous loppui lyhyeen (21.4.2007)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön toinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä (12.5.2007)
Hakemus erityisen tarkastuksen toimittamiseksi vapaa-ajattelijain kustannusyhtiössä jätettiin (3.7.2007)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen jatkokokous loppui lyhyeen (11.8.2007)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen toinen jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (24.8.2007)
Lääninhallitus: Ei erityistä tilintarkastusta vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (9.5.2008)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n tilinpäätös vuodelta 2007 valmistui (4.2.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n tilinpäätös vuodelta 2008 valmistui (13.4.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokous pidetty (19.4.2009)
Kustannusyhtiön yhtiökokouksen jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (11.6.2009)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön tanssi kohti hautaa alkoi (20.10.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus jätti laivan (5.12.2009)
Kaupparekisteri antoi vapaa-ajattelijain kustannusyhtiölle kehotuksen (20.4.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus täydennettiin (1.7.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:lle korjauskehotus kaupparekisteriltä (20.8.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus järjestäytyi (21.8.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n ilmoitus hallituksesta raukesi (8.12.2010)
Poliisi tutkii vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön asioita (27.9.2011)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä yhtiökokous pitkästä aikaa (1.12.2011)
Jori Mäntysalo erosi Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksesta (16.12.2011)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:llä ongelmallinen yhtiökokouksen jatkokokous (23.1.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiölle tuomio käräjäoikeudesta (3.6.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön velat ulosottoon (13.7.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä ylimääräinen yhtiökokous (7.8.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä taas yhtiökokous (6.9.2012)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen jatkokokouksessa äänestettiin vastuuvapaudesta (18.10.2012)
Aluehallintovirasto ei määrää tilintarkastajaa vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (28.10.2012)
Poliisi: Ei rikosta Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:ssä (1.11.2012)
Hämeenlinnan hallinto-oikeus palautti vapaa-ajattelijain kustannusyhtiötä koskevan tilintarkastajan määräämisasian aluehallintovirastolle (15.8.2013)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön yhtiökokous pidettiin (15.8.2013)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön yhtiökokouksen jatkokokous pidettiin Helsingissä (19.9.2013)
Aluehallintovirasto määräsi tilintarkastajan vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (17.10.2013)
Ulosottomies: Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiö on varaton (29.10.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä yhtiökokous (30.10.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä kaksi yhtiökokousta samana päivänä (4.12.2014)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?