LÄÄNINHALLITUS: EI ERITYISTÄ TARKASTUSTA VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖÖN (9.5.2008)

Etelä-Suomen lääninhallitus hylkäsi 5.5.2008 tekemällään päätöksellä (OKH265A; ESLH-2007-04964/Yr-1) hakemuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:ssä. Hakemuksen oli tehnyt 29.5.2007 yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja Kimmo Sundström. Hän on myös yhtiön entinen pitkäaikainen toimitusjohtaja. 

Kustannusyhtiön pääomistaja on Vapaa-ajattelijain liitto ry. Yhtiöllä on kelvoton hallitus, jonka kukkosmieliset yhtiön osakkaiden asiamiehet ovat valinneet. Päävastuullinen asiassa on liiton asiamies Robert Brotherus, koska hänellä yksinkin on ollut valta päättää hallitukseen valittavista henkilöistä. Valinnat tehtiin yhtiön toisessa varsinaisessa vuoden 2007 yhtiökokouksessa 12.5.2007. 

Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat Eino Huotari (Karkkila), Samuli Pahalahti (Salo), Riitta Parviainen (Turku), Erja Sallinen (Vasarainen) ja Esa Ylikoski (Vantaa) sekä varajäseninä Jarmo Mukkala (Kerava), Tauno Lehtonen (Paimio) ja Juha Kukkonen (Helsinki). Yhtiön toimitusjohtajana on Samuli Pahalahti. 

Yhtiö ei ole enää toiminut tarkoitustaan toteuttaen, vaan tyytyy lähinnä polttelemaan osakkaiden varoja. Suurin vahingonkärsijä on liitto. 

Hakijan vaatimukset, yhtiön hallituksen vastaus ja ratkaisun perustelut ilmenevät päätöksestä. Hakemus hylättiin, koska lääninhallituksen mielestä sille ei ollut lain tarkoittamia ”painavia syitä”. 

Yhtiön hallitus on pääosin myöntänyt tapahtuneet laiminlyönnit ja rikkomukset. Näistä on mainittu mm.: Vuoden 2006 yhtiökokous pidettiin yli puoli vuotta yhtiöjärjestyksen määräämää aikaa myöhemmin, yhtiökokouksen pöytäkirjoja ei ole toimitettu osakeyhtiölain määräämänä aikana, kaupparekisteri-ilmoitusten tekeminen on laiminlyöty, yhtiö on toiminut yhtiöjärjestyksen vastaisesti kaksi kuukautta ilman toimitusjohtajaa eikä hallituksen varajäsenille ole ilmoitettu hallituksen varsinaisten jäsenten erosta. 

Lääninhallituksen mielestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sääntöjen rikkomukset ovat sen luonteisia, että niiden perusteella olisi voinut olla mahdollista nostaa osakeyhtiölain 21 luvun 1 §:n mukainen yhtiökokouksen päätöksen moitekanne. 

Lääninhallitus on myös sitä mieltä, että asiassa ”on riidatonta se, että Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n johto on asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan toiminut monessa kohtaa huolimattomasti ja myös moitittavasti.” 

Osakas Sundström on kauan aikaa ollut sitä mieltä, että hallitus toimii huolimattomasti ja moitittavasti. Hallitus on puolestaan vedonnut siihen, ettei kukaan muu osakas ole ollut samaa mieltä ja Sundström on tavallisesti yksin esittänyt arvostelua. Kukkosmieliselle menolle on tunnusomaista vetoaminen siihen ketkä tai kuinka monta henkilöä on havainnut epäkohdat, ei itse asia. Nyt ainakin Etelä-Suomen lääninhallitus on kertonut olevansa Sundströmin kanssa samaa mieltä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen rikkomuksista sekä yhtiön johdon huolimattomuudesta ja moitittavasta toiminnasta. 

Lukeaksesi päätöksen napauta tästä

Kimmo Sundström 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?