VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖN YHTIÖKOKOUS PIDETTIIN (15.8.2013)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten omistama Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab piti yhtiökokouksensa 14.8.2013 alkaen kello 16.30 Cafe Mascotissa, Neljäs linja 2, Helsinki. Tämä oli vuoden 2013 ensimmäinen yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous tuli pitää 30.4. mennessä. 

Osanotto on kauan ollut heikkoa ja näyttää heikkenevän edelleen. Kokoukseen saapui nyt kymmenestä osakkaasta neljä: Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamies Jouni Vilkka (84 osaketta ja ääntä), Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Eino Huotari (4 osaketta ja ääntä), Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Erja Sallinen (4 osaketta ja ääntä) ja osakas Kimmo Sundström (12 osaketta ja ääntä). Edustettuna oli 104 ääntä 120 äänestä. Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Juha Kukkonen sekä osakas Sundströmin avustaja Kim Sjöström. 

Helsingin Vapaa-ajattelijat (8 osaketta ja ääntä), Keski-Suomen vapaa-ajattelijat (1 osake), Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Kotkan Vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Porvoon seudun vapaa-ajattelijat (2 osaketta) ja Turun Vapaa-ajattelijat (1 osake) eivät olleet lähettäneet kokoukseen asiamiestään. 

Kukkonen avasi kokouksen kello 16.35 ja hänen esityksestään kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vilkka. Vilkan ehdotuksesta sihteeriksi valittiin Sallinen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Huotari, joka toimi myös äänten laskijana. 

Esityslistan hyväksymiskohdassa Sundström sanoi, ettei hyväksy päätettäväksi sellaisia asioita, joita ei ole esityslistaehdotuksessa ilmoitettu. Tämän johdosta päätettiin, että kohdassa 14 ("Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat") asioista käydään vain keskustelu, jos tällaisia asioita ilmaantuu. 

Kohtaan 12 ("Valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet (5 varsinaista ja 3 varajäsentä")) lisättiin Sundströmin vaatimus tilintarkastajan valitsemisesta yhtiölle. 

Vuoden 2012 tilinpäätös rankasti tappiollinen 

Kukkonen esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen. Yhtiön myynniksi oli kirjattu 281,20 euroa provisiovarauksia, joita yhtiön ei tarvinnutkaan maksaa. Muita tuloja ei ollut. Ostoiksi oli kirjattu 775,12 euroa. Ne olivat kaikenlaisia hallintokuluja, myös tilintarkastuspalkkioita vuosilta 2010-2011, yhteensä noin 300 euroa. 

Kukkonen ei maininnut esimerkiksi 300 euron verovelkaa, jonka yhtiö maksoi vuonna 2012. Esimerkiksi tämä velka seurasi hallituksen laiminlyönneistä. Yhtiön normaaliin toimintaan kuluisi vain vähän varoja. Varojen hupeneminen johtuu hallituksen laiminlyönneistä, taitamattomuudesta, turhista kokouksista ja tuhlailunhalusta. Ne kaikki palvelevat hallituksen päämäärää hävittää yhtiön varat. 

Tilikauden tappio oli -513,65 euroa. 

Taseen mukaan hallitus oli onnistunut kuluttamaan enemmän kuin yhtiön kaikki varat. 31.12.2012 Säästöpankin tili näytti miinusta 25,61 euroa, joka myös oli taseen loppusumma. 31.12.2011 samalla pankkitilillä oli vielä varoja 1.491,81 euroa. Hallitus kiihdytti varojen kuluttamista hallintoon vuonna 2012. Vuonna 2013 hallitus on velkaannuttanut yhtiötä lisää. 

Avustaja Sjöström kysyi oliko hallitus tehnyt lakimääräisen ilmoituksen viranomaiselle (kaupparekisterille) siitä, että yhtiön oma pääoma oli negatiivinen. Kukkonen vastasi, ettei ilmoitusta ollut tehty. 

Sundströmin mielestä yhtiötä oli hoidettu huonosti, sitä ei ollut selvitetty ja purettu, enemmän kuin kaikki varat oli kulutettu, lakimääräisen ilmoituksen tekeminen oli laiminlyöty jne. 

Hallitus ei myöskään ollut kutsunut ylimääräistä yhtiökokousta koolle valitsemaan yhtiölle tilintarkastaja. Sundström oli vaatinut tätä hallitukselta kirjeitse 27.10.2012. Hänellä on siihen lakimääräinen oikeus. Hallitus laiminlöi tämänkin asian. Näin vuoden 2012 tilinpäätös oli tilintarkastamaton. 

Sundström ei ollut valmis vahvistamaan tilinpäätöstä eikä myöntämään vastuuvapautta hallitukselle eikä toimitusjohtajalle. 

Toimintakertomuskin on heikko. Yhtiön Helsingin käräjäoikeudelta 31.5.2012 saamaa tuomiotakaan ei mainita, ei myöskään yhtiön varojen ulosottoa, joka tapahtui 10.7.2012. Yhtiön velkasaldo tällöin oli 813,59 euroa. Yhtiö oli maksukyvytön elokuussa 2012. 

Takaisinsaannin jälkeistä oikeudenkäyntiä ei kuitenkaan tullut, koska yhtiön saama kanne peruutettiin 17.9.2012. Yhtiön varoja ei ollut enää mahdollista suojata hallituksen kulutettua ne. 

Yhtiökokouksen asiakohdat 7-9 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, tappion käsittelystä ja vastuuvapaudesta siirrettiin jatkokokoukseen. 

Yhtiön toiminta jatkuu 

Yhtiöjärjestyksen vastaisesti hyväksyttiin Kukkosen esittelemä vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallitus suunnittelee, että yhtiön selvitysmenettely on suoritettu vuonna 2014. Selvitysmenettelyyn budjetoitiin 300 euroa. 

Yhtiön tilintarkastajaksi Sundström ehdotti valittavan tilintarkastusyhteisö AuditPolar Oy. Vilkka ehdotti tilintarkastajaksi valittavan Timo Vilén ja varalle Suomen Tilintarkastajaverkko Oy. Valittiin tilintarkastaja Vilkan ehdotuksen mukaisesti. 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juha Kukkonen, Petri Karisma, Robert Brotherus, Timo Karjalainen ja Esa Ylikoski sekä varajäseniksi Heljä Pekkalin, Lasse Pylkki ja Arto Tiukkanen. 

Yhtiön "lakkauttamistoimista" Kukkonen kertoi, että selvitysmenettely maksaa noin 300 euroa. 

Hallitus ehdotti, että toiminimi siirretään toisen yhtiön aputoiminimeksi. Sundström ehdotti, että toiminimi voitaisiin siirtää myös esimerkiksi yksityiselle elinkeinon harjoittajalle, mikä on mahdollista. Lisäksi hän ehdotti, että toiminimi siirretään myymällä se korkeimman tarjouksen esittäjälle. Vielä hän ehdotti, että tarjouksia ei pyydettäisi vain yhtiön osakkailta - kuten tehtiin myytäessä yhtiön kirjavarasto - vaan asiasta ilmoitettaisiin Vapaa Ajattelija -lehdessä. Tällöin mahdollisuus tarjouksen tekemiseen olisi laajemmalla joukolla ja toiminimestä voitaisiin saada parempi hinta. 

Myös Huotari oli sitä mieltä, että toiminimi myydään parhaalla mahdollisella hinnalla, mutta sitä ei kuitenkaan voida myydä esimerkiksi seurakunnalle. 

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.31.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?