KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:N HALLITUS JÄTTI LAIVAN (5.12.2009)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten omistaman Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksen jäsenet ovat jättäneet yhtiön. Useat viime vuosien hallitukset ovat ajaneet yhtiötä alas ja estäneet yhtiön kehittämistä kannattaneiden pääsyn yhtiön hallitukseen. Yhtiön liiketoiminta on unohdettu, varallisuus tuhottu ja vaihto-omaisuus eli kirjavarasto myyty alihinnalla pois. 

18.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen yhtiön haudankaivajat. 

Toimitusjohtaja Tauno Lehtonen, joka ei ollut hallituksen jäsen, erosi tehtävästään 17.11.2009. Hän antoi Turun seudun maistraatin Salon yksikköön 17.11.2009 hakemuksen yhtiön poistamiseksi rekisteristä ilman selvitysmenettelyä. Viranomainen jätti hakemuksen kirjaamatta. Hakemus oli sen mielestä hiukan ”poikkeuksellinen”. 

Hakemuksen mukaan viidestä valitusta varsinaisesta jäsenestä ovat eronneet 

1. Eino Huotari, eroilmoitus 26.10.2009; 

2. Erkki Hohenthal, eroilmoitus 21.10.2009; 

3. Kalevi Hölttä, eroilmoitus 16.10.2009; 

4. Arto Tiukkanen, eroilmoitus 19.10.2009; 

ja kolmesta valitusta varajäsenestä 

1. Jorma Snellman, eroilmoituksen päivämäärää ei mainittu; sekä 

2. Esa Ylikoski, eroilmoitus 21.10.2009. 

Yhtiön viimeisin, ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 20.10.2009. Pöytäkirjaan on kirjoitettu, että ”hallitus ei ole nykyisellään työkykyinen (päätösvaltainen)”. 

Työkykyistä hallitusta yhtiöllä ei ole oikeastaan ollut vuosiin. Varsinaisen jäsenen, Juha Kukkosen ei ole ilmoitettu eronneen hallituksesta. Näin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.10.2009 hallituksessa oli jäljellä kolme vanhaa varsinaista jäsentä (Hohenthal, Huotari ja Kukkonen) ja (ainakin) yksi uusi varsinainen jäsen (Aimo Törmänen). Kevään yhtiökokouksessa varajäseneksi valitusta Törmäsestä oli nimittäin tullut hallituksen varsinainen jäsen. 

Kun Jorma Snellmanin eroilmoituksen päivämäärää ei ole kerrottu, on epäselvää tuliko hänestäkin hallituksen varsinainen jäsen vai erosiko hän varajäsenenä jo tätä ennen. Eroilmoituksessaan hän mainitsee olevansa varajäsen. 

Neljän varsinaisen jäsenen hallitus oli päätösvaltainen 20.10.2009. 

Ylimääräistä kokousta seuranneiden jäsenten eroamisten jälkeen hallitukseen kuuluvat vielä Kukkonen ja Törmänen eivätkä he yhdessä muodosta päätösvaltaista hallitusta. Kun varajäsenet nyt ovat ehtyneet, Kukkosen ja Törmäsen on lain mukaan huolehdittava hallituksen täydentämisestä jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?