VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖLLÄ YHTIÖKOKOUS PITKÄSTÄ AIKAA (1.12.2011)

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä, Vapaa-ajattelijain liiton toimitilassa, 30.11.2011 alkaen kello 17. Edellinen varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2009.

Olin 21.7.2010 pyytänyt kirjallisesti yhtiön hallitusta kutsumaan koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemään yhtiöjärjestyksen yhtiökokoukselle määräämiä asioita, sillä yhtiökokouksen pitäminen oli jo pahasti myöhässä. Hallitus ei noudattanut pyyntöä.

Kokouksen tarkoituksena oli käsitellä vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätökset sekä muut yhtiöjärjestyksen 13 §:n määräämät asiat.

Hallitus laiminlöi lähettää pyynnöstä yhtiökokousasiakirjat etukäteen

Kokouskutsu ja esityslistaehdotus oli lähetetty osakkaille 17.11.2011, muttei kokouksen muita asiakirjoja. Pyysin 22.11.2011 yhtiötä lähettämään minulle käsiteltäviä asioita koskevat päätösehdotukset ja vuosien 2009-2010 tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomukset ja vuotta 2012 koskevat talousarvion ja toimintasuunnitelman. Toimitin pyynnön yhtiön pääkonttoriin samana päivänä, josta se noudettiin 23.11.2011. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön on viivytyksettä lähetettävä nämä asiakirjat sitä pyytävälle osakkaalle. Yhtiö ei lähettänyt minulle asiakirjoja. Hallituksen jäsen Juha Kukkonen selitti, ettei yhtiön hallituksen jäsenillä ole avaimia liiton toimitilaan eikä yhtiö voi vaihtaa toimipaikkaansakaan.

Kokoukseen olivat saapuneet Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamies Henrik Sawela (84 ääntä), joka toimi myös Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n asiamiehenä (8 ääntä), Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Eino Huotari (4 ääntä), Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Lasse Pylkki (2 ääntä), Kimmo Sundström (12 ääntä) ja tämän avustaja Kim Sjöström sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen. Edustettuna oli yhteensä 110 ääntä 120 äänestä. Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry, Kotkan Vapaa-ajattelijat ry, Porvoon seudun vapaa-ajattelijat ry, Tampereen vapaa-ajattelijat ry ja Turun Vapaa-ajattelijat ry eivät olleet lähettäneet kokoukseen asiamiestä. Yhtiössä on kymmenen osakasta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pylkki, sihteeriksi Sawela ja pöytäkirjan tarkastajaksi Kukkonen.

Osakas Sundström kiisti kokouksen laillisuuden.

Vuoden 2009 tilinpäätös

Vuoden 2009 tilinpäätöksen esitteli Kukkonen. Tuloslaskelmassa kirjamyynnin arvo oli 464,24 euroa, summa, jonka Vapaa-ajattelijain liitto maksoi, kun kirjavarasto myytiin sille kirjanpitoarvosta. Muissa muuttuvissa kuluissa oli erä ”Yrityksen perustaminen yms.”, 588,00 euroa. Kukkonen mukaan siihen sisältyy kuluja tilinpäätöksen valmistelusta 200 euroa, rekisteri-ilmoituksista 150 euroa ja tilintarkastuksesta 244 euroa.

Kukkosta ja Aimo Törmästä lukuun ottamatta kaikki hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja Tauno Lehtonen jättivät paikkansa lokakuussa 2009. Asiasta julkaistiin uutinenkin tällä palstalla 6.12.2009. Kukkonen kertoi, ettei silloin ”tiennyt mitään” eroista. Törmänenkin erosi hallituksesta 7.12.2009, mutta yhtiö laiminlöi tällöin ilmoittaa asian rekisteriviranomaiselle. Törmäsen ero hallituksesta ei tullut tietooni, vaan pyysin häntä kirjeellä 1.3.2010 hallitustovereineen kutsumaan yhtiökokouksen koolle täydentämään hallitus, laatimaan yhtiön tilinpäätös yms. Yhtiökokouksessa 30.11.2011 Kukkonen sanoi, ettei vielä maaliskuussakaan 2010 ”tiennyt mitään” kaikkien muiden hallitusjäsenten erosta.

Kun kutsua yhtiökokoukseen ei tullut, lähetin 16.3.2010 hakemukseni Etelä-Suomen aluehallintovirastolle saada oikeuden itse kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous. Kukkonen sanoo saaneensa tiedon hallitustoveriensa eroista vasta tämän jälkeen, saatuaan tiedon hakemuksestani.

Vasta huhtikuussa 2010 sain tiedon Törmäsen 7.12.2009 tapahtuneesta erosta ja 21.4.2010 lähetin Kukkosellekin samanlaisen kirjeen kuin olin 1.3.2010 lähettänyt Törmäselle. Kukkonen oli kyllä saanut tiedon koollekutsumispyynnöstäni jo ennen tätä, mikä kävi ilmi hänen 8.4.2010 aluehallintovirastolle lähettämästään vastineesta.

Kun hallitus oli hoitanut asioita monin tavoin huonosti, en halunnut hyväksyä tilinpäätöstä enkä antaa vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Asia siirrettiin yhtiökokouksen jatkokokoukseen.

Vuoden 2010 tilinpäätös

Tilinpäätöksen esitteli Kukkonen. Kun yhtiö oli laiminlyönyt toimittaa ajoissa veroilmoituksen vuodelta 2009, yhtiötä oli arvioverotettu 5.000 euron tulosta tältä vuodelta. Yhtiö ei reagoinut tähän aikanaan, mikä johti yhtiölle määrättyyn 300 euron veronkorotukseen. Kukkonen kertoi tehneensä valituksen arvioverotuksesta, jolloin n. 1.600 euron suuruiset verot kumottiin. Verokanta on kuitenkin 26 prosenttia eli 5.000 euron tulosta vero olisi ollut 1.300 euroa ja veronkorotuksen kanssa yhteensä 1.600 euroa.

Veronkorotus jäi kuitenkin voimaan. Sitä ei ollut kirjattu tilinpäätökseen, vaikka osakeyhtiössä piti suoriteperiaatteen nojalla näin tehdä. Kukkonen selitti, että summa puuttuu tilinpäätöksestä, koska veronkorotusta ei ole maksettu ja ”asia on kesken”. Tämä ei vaikuta kirjauskäytäntöön. Yhtiö joutuu maksamaan veronkorotukselle 8 prosentin vuotuista korkoa.

Toinen puuttuva erä koski 1.7.2010 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen kuluja, jotka koollekutsujana olin maksanut kertoen myöhemmin velkovani ne yhtiöltä. Kerroin kirjauttaneeni tämän po. kokouksen pöytäkirjaan ja kysyin olivatko tilintarkastajat lukeneet myös yhtiökokouspöytäkirjat. Kukkonen vakuutti näiden lukeneen pöytäkirjat. Olin aiemmin ilmoittanut, että kulut olivat n. 200 euroa, mutta pöytäkirjassa ei tätä arviosummaa mainittu. (Tuossa kokouksessa 1.7.2010 minut valittiin pöytäkirjan ainoaksi tarkastajaksi, mutta kirjallisesta pyynnöstäni huolimatta, en ole vieläkään saanut pöytäkirjaa tarkastettavakseni.) Kuluarviota ei ollut tilinpäätöksessä, vaikka se suoriteperiaatteen mukaan olisi tullut sinne kirjata. Kukkosen mielestä arvioita ei voida kirjata tilinpäätökseen. Tutkin tarkemmin kokouksen koollekutsumiskuluja, jotka koostuivat posti- ja asiakirjakuluista sekä päätösmaksusta ja tilavuokrasta. Ilmoitin niiden olevan yhteensä 260,15 euroa. Sanoin lähettäväni myöhemmin yhtiölle laskun asiasta.

Yhtiön liikevaihto v. 2010 oli 0,00 euroa, myyntikate –360,12 euroa ja tilikauden tappio –352,07 euroa. Mielestäni tilinpäätöksestä puuttuvat erät, 300,00 euroa ja 200,00 euroa (arvio), ovat melko suuria näihin verrattuna. Kun yhtiön hallituksen jäsen Kukkonen ei ollut halunnut kutsua ylimääräistä yhtiökokousta koolle vuoden alkupuolen aikana ja 1.7.2010 valittu hallitus ja toimitusjohtaja olivat laiminlyöneet hoitaa yhtiön asioita, en halunnut tilinpäätöstä vahvistettavan enkä halunnut myöntää vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Nämä asiat siirrettiin ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Seuraavaksi päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Vuoden 2012 talousarvio ja toimintasuunnitelmaehdotus oli neljän ja puolen rivin mittainen. Hallitus haluaa ”lakkauttaa” yhtiön toiminnan. Kysyin millä tavoin ”lakkautus” tapahtuu, mutta siitä ei saatu tietoa.

Sanoin, etten ole alun pitäen, en liittokokouksessa 2008 enkä sen jälkeenkään halunnut ”lakkauttaa” yhtiön toimintaa vaan halunnut yhtiön jatkavan ateististen kirjojen kustantamista. Kauan sitten vapaa-ajattelijatkin toimivat ateismin puolesta. Talousarvion mukaan tulot olivat yhteensä 7,00 euroa, mutta menot 365 euroa. Veronkorotus tai minulle maksettava velka eivät sisältyneet talousarvioon. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin äänin 98-12.

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Petri Karisma, Robert Brotherus, Timo Karjalainen, Esa Ylikoski ja Juha Kukkonen sekä varajäseniksi Jori Mäntysalo, Lasse Pylkki ja Arto Tiukkanen tässä järjestyksessä.

Näistä Karisma oli aiemmin hallituksen varsinaisena jäsenenä 6.6.2004-17.11.2006 ja toimitusjohtajana 26.9.2004-17.11.2006. Hän saikin tarpeekseen yhtiöstä ja erosi tehtävistään. Ylikoski oli viimeksi hallituksen varajäsenenä vuonna 2009 ja kuuluu lokakuun pakolaisiin (ks. tarkemmin). Kukkonen on vanha vahingontekijä yhtiössä. Tiukkanen on Kukkosen apuri, joka oli yhtiön toimitusjohtajanakin 27.5.2000-29.4.2001. Hän oli viimeksi hallituksen varsinaisena jäsenenä vuonna 2009 ja on lokapakolainen.

Tilintarkastajien valinta siirrettiin Huotarin ehdotuksesta jatkokokoukseen.

Kokous päättyi kello 18.02 kestettyään tunnin. Kokous oli melko hyvähenkinen, mutta yhtiön hallituksen laiminlyönnit ja tappiotehtailu jatkuvat.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?