VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖ PITI VUODEN VIIDENNEN YHTIÖKOKOUKSEN (2.4.2015)


Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab, jonka omistaa Vapaa-ajattelijain liitto ry jäsenyhdistyksineen, piti 1.4.2015 jo vuoden viidennen yhtiökokouksen. Tämä oli 25.2.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous. Kokous pidettiin taas Cafe Mascotissa, Helsingissä, alkaen kello 16.30. 

Asiamiehet 

Kokoukseen olivat saapuneet Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamies, liiton talouden ja jäsenasiain hoitaja Maarit Fredlund (84 osaketta ja ääntä), Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) asiamies Kimmo Laine (8 osaketta ja ääntä) sekä osakas Kimmo Sundström (12 osaketta ja ääntä). Karkkilan Vapaa-ajattelijat (4 osaketta ja ääntä), Keski-Suomen vapaa-ajattelijat (1 osake), Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Kotkan Vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Porvoon seudun vapaa-ajattelijat (2 osaketta), Tampereen vapaa-ajattelijat (4 osaketta) ja Turun Vapaa-ajattelijat (1 osake) eivät olleet lähettäneet asiamiestään kokoukseen. Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Juha Kukkonen sekä Sundströmin avustaja Kim Sjöström. 

Kukkonen avasi kokouksen kello 16.33. Laineen ehdotuksesta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Fredlund ja Fredlundin ehdotuksesta sihteeriksi Laine. Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa pykälä pykälältä. 

Ääniluettelo 

Ääniluetteloa vahvistettaessa ilmoitettuihin asiamiehiin ja heidän edustamiinsa osake- ja äänimääriin tehtiin muutoksia. Vapaa-ajattelijain liiton 11.3.2015 päivätyn valtakirjan mukaan Fredlund oli Jouni Vilkan varamies. HVA:n 8.1.2015 päivätyn valtakirjan mukaan Fredlund oli tämän yhdistyksen asiamies ja Laine Fredlundin varamies. 

Sjöströmin todettua, että ilmoitettu HVA:n asiamies on vastoin valtakirjan osoittamaa eikä Fredlundin toimiminen liiton asiamiehenä luo estettä toimia samalla HVA:n edustajana, päätettiin, että Fredlund on molempien yhdistysten asiamies (84+8=92 osaketta ja ääntä) ja Laine vain varaedustaja HVA:n osalta. Näin edustettuna oli yhteensä 104 osaketta yhteensä 120 osakkeesta. 

Kokouksen laillisuus kiistettiin 

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2015 laillisuus oli aiemmin kiistetty. 3.12.2014 tehdyn yhtiökokouspäätöksen ja kokouksen pöytäkirjankin mukaan yhtiön piti olla selvitystilassa. Tällöin yhtiökokoukset kutsuu koolle yhtiökokouksen valitsema selvitysmies, ei hallitus. 3.12.2014 tehty selvitystilapäätös oli riitautettu, mutta ratkaisua ei ollut vielä saatu; näin asiaan liittyy epävarmuutta. Ajanjaksona 25.2.2015-1.4.2015 asiat eivät olleet edenneet käräjäoikeudessa. Sundström katsoi varmemmaksi kiistää tämänkin kokouksen laillisuus samoin perustein kuin varsinaisen yhtiökokouksen laillisuus. 

Fredlundin mielestä kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Asiasta äänestettiin. Tulos oli 92-12 lailliseksi katsomisen puolesta. Sundström jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. 

Esityslista 

Hallituksen laatima esityslistaehdotus hyväksyttiin muutettuna. Kohdassa 7 puhuttiin välitilinpäätöksestä. Sellainen, ajalta 1.1.2014-3.12.2014, käsiteltiin jo 3.12.2014 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Nyt käsittelyn kohteena oli kuitenkin tilinpäätös ajalta 1.1.2014-31.12.2014. 

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 

Kun yhtiön kirjanpitoon ei ollut otettu ajalta 4.12.2014-31.12.2014 mitään tuloja tai menoja, yhtiö postitti 31.12.2014 yhtiökokouskutsut ja Kukkonen oli aikaisemmin kiistänyt, että yhtiöllä olisi ollut menoja 4.12.2014-31.12.2014 välisenä aikana, Kukkoselta kysyttiin kenen menoja postitusmenot hänen mielestään olivat. Kukkonen kertoi, että yhtiön suurin osakas eli Vapaa-ajattelijain liitto maksoi postitusmenot käteisellä 31.12.2014. Hänen mielestään menot eivät olleet yhtiön menoja, koska yhtiölle ei ollut tullut laskua menoista. Kukkosen mielestä tässä tapauksessa menoa ei myöskään tarvitse kirjata yhtiön kirjanpitoon. 

Sundströmin mukaan yhtiö postitti omia yhtiökokouskutsujaan ja vastaanotti asianomaisen tuotannontekijän eli postipalvelun. Kun maksu tapahtui käteisellä, meno olisi tullut kirjata heti yhtiön kuluksi. 

Sundström ei ollut valmis vahvistamaan tuloslaskelmaa ajalta 1.1.2014-31.12.2014 eikä tasetta 31.12.2014. Asiasta äänestettiin ja mainitut seikat vahvistettiin äänin 92-12. Sundström jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. 

Asia voiton siirrosta voitto- ja tappiotilille päättyi samoin, ja Sundström jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. 

Yhtiökokouspöytäkirja korjataan 

Hallituksen toimintakertomusesitykseen vuodelta 2014 tehtiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.2.2015 Sundströmin esittämät neljä muutosta.  Ne olikin sitten kirjattu toimintakertomukseen.  Kuitenkin asianomaisesta kokouspöytäkirjasta oli jätetty pois se muutos, että mainitaan ylimääräisen yhtiökokouksen 3.12.2014 asettaneen yhtiön selvitystilaan ja valinneen selvitysmiehen. 

Päätettiin nyt korjata pöytäkirjan virhe. Yhtiö lupasi lähettää korjatun pöytäkirjan Sundströmille. 

Vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle äänestettiin 

Viimeisenä asiakohtana ennen kokouksen päättämistä oli kysymys vastuuvapaudesta yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Sundström ei halunnut antaa kummallekaan vastuuvapautta. Yhtiötä oli hoidettu huonosti. Fredlund kannatti vastuuvapauden myöntämistä. 

Asiasta äänestettiin. Vastuuvapaus myönnettiin äänin 92 puolesta 12 vastaan. Sundström jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. 

Kokous päättyi kello 17.13. 

Kimmo Sundström


Lue myös

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab teki tappiota (15.4.2001)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab tuomittiin käräjäoikeudessa (29.11.2001)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakeanti etenee (26.9.2002)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab piti yhtiökokouksen (8.10.2003)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n liikevaihto ja tulokset 1981-2004 (24.11.2005)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:lle asetettiin uhkasakkoja (20.10.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksen puheenjohtaja erosi (24.10.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab piti yhtiökokouksen (4.11.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksen varapuheenjohtaja erosi (19.11.2006)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (10.12.2006)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokous loppui lyhyeen (21.4.2007)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön toinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä (12.5.2007)
Hakemus erityisen tarkastuksen toimittamiseksi vapaa-ajattelijain kustannusyhtiössä jätettiin (3.7.2007)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen jatkokokous loppui lyhyeen (11.8.2007)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen toinen jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (24.8.2007)
Lääninhallitus: Ei erityistä tilintarkastusta vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (9.5.2008)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n tilinpäätös vuodelta 2007 valmistui (4.2.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n tilinpäätös vuodelta 2008 valmistui (13.4.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokous pidetty (19.4.2009)
Kustannusyhtiön yhtiökokouksen jatkokokous äänesti vastuuvapaudesta (11.6.2009)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön tanssi kohti hautaa alkoi (20.10.2009)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus jätti laivan (5.12.2009)
Kaupparekisteri antoi vapaa-ajattelijain kustannusyhtiölle kehotuksen (20.4.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus täydennettiin (1.7.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:lle korjauskehotus kaupparekisteriltä (20.8.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallitus järjestäytyi (21.8.2010)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n ilmoitus hallituksesta raukesi (8.12.2010)
Poliisi tutkii vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön asioita (27.9.2011)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä yhtiökokous pitkästä aikaa (1.12.2011)
Jori Mäntysalo erosi Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n hallituksesta (16.12.2011)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:llä ongelmallinen yhtiökokouksen jatkokokous (23.1.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiölle tuomio käräjäoikeudesta (3.6.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön velat ulosottoon (13.7.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä ylimääräinen yhtiökokous (7.8.2012)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä taas yhtiökokous (6.9.2012)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiökokouksen jatkokokouksessa äänestettiin vastuuvapaudesta (18.10.2012)
Aluehallintovirasto ei määrää tilintarkastajaa vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (28.10.2012)
Poliisi: Ei rikosta Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:ssä (1.11.2012)
Hämeenlinnan hallinto-oikeus palautti vapaa-ajattelijain kustannusyhtiötä koskevan tilintarkastajan määräämisasian aluehallintovirastolle (15.8.2013)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön yhtiökokous pidettiin (15.8.2013)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiön yhtiökokouksen jatkokokous pidettiin Helsingissä (19.9.2013)
Aluehallintovirasto määräsi tilintarkastajan vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöön (17.10.2013)
Ulosottomies: Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiö on varaton (29.10.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä yhtiökokous (30.10.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä kaksi yhtiökokousta samana päivänä (4.12.2014)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä taas kaksi yhtiökokousta samana päivänä (15.1.2015)
Vapaa-ajattelijain kustannusyhtiöllä jo neljä yhtiökokousta kuluvana vuonna (26.2.2015)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?