KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:LLE ASETETTIIN UHKASAKKOJA (20.10.2006)

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) teki 16.10.2006 kaksikin päätöstä (667/621/2006 ja 668/621/2006) uhkasakkojen asettamisesta Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:lle. Viraston apulaisjohtaja Risto Hietasen ja ylitarkastaja Vesa Lindqvistin allekirjoittamat päätökset lähetettiin yhtiön entiselle toimitusjohtajalle, helsinkiläiselle Janne Vainiolle, koska yhtiö oli laiminlyönyt ilmoittaa viranomaiselle yli kaksi vuotta sitten valitun yhtiön uuden toimitusjohtajan.

Uhkasakko asetettiin, koska yhtiö laiminlöi toimittaa viranomaiselle rekisteröitäväksi yhtiön tilinpäätökset 31.12.2004 ja 31.12.2005 päättyneiltä tilikausilta. Yhtiö ei toimittanut tilinpäätöksiä lain vaatimassa määräajassa eikä senkään jälkeen, kun PRH oli 20.9.2006 päivätyllä kehotuksella niitä pyytänyt. Uhkasakon määrä on 3.300 euroa molemmissa päätöksissä. Yhtiön tulee toimittaa tilinpäätökset viranomaiselle kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakkaat ovat: Vapaa-ajattelijain liitto ry (enemmistöosakas), Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Järvenpään Vapaa-ajattelijat ry (uusi nimi: Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry), Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry, Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry, Kotkan Vapaa-ajattelijat ry, Porvoon seudun Vapaa-ajattelijat ry, Tampereen Vapaa-ajattelijat ry ja Turun Vapaa-ajattelijat ry. Myös tämän kirjoittaja on yhtiön osakas.

Aiemmin yhtiön asioita hoitivat, Arto Tiukkasta lukuun ottamatta, Vapaa-ajattelijain liiton toiminnassa mukana olleet liiton laillisuus- ja itsenäisyyssiiven edustajat. Tämän kirjoittajakin oli yhtiön toimitusjohtajana, kaksikin kertaa, ensin 13.5.1984–20.9.1984 ja sitten 7.1.1988–18.4.1998. Yhtiön liikevaihto ja tulokset vuosilta 1981–2004 on esitetty kirjoituksessa http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti72.pdf.

Kun laillisuus- ja itsenäisyyssiipi jäi liitossa vähemmistöön, toimitusjohtaja Janne Vainion tilalle valittiin 26.9.2004 uudeksi toimitusjohtajaksi tamperelainen Petri Karisma. Hän on myös Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen varsinainen jäsen ja liiton tiedottaja.

Yhtiön hallituksessa istuivat ainakin 19.10.2006 saakka laillisuus- ja itsenäisyyssiipeä edustavat Erkki Hartikainen (hallituksen puheenjohtaja), Janne Vainio (entinen toimitusjohtaja) sekä Jari Hakkarainen (liiton liittovaltuuston varsinainen jäsen). Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Petri Karisma (toimitusjohtaja) ja tamperelainen Jani Hinkka. Hallituksen kokoonpano on 29.5.2005 pidetyn yhtiökokouksen perua ja johtuu siitä, että äänienemmistöä kokouksessa käytti Vapaa-ajattelijain liiton edustaja, laillisuus- ja itsenäisyyssiipeä edustanut Aki Räisänen. Seuraava yhtiökokous syrjäyttänee laillisuus- ja itsenäisyyssiiven edustajat.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain ennen huhtikuun loppua. Osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 10 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Jos yhtiö olisi toiminut asiallisesti, asiakirjat vuodelta 2004 olisi pitänyt toimittaa viranomaiselle 30.6.2005 mennessä ja vuodelta 2005 vastaavasti 30.6.2006 mennessä.

Nyt ilmitulleet laiminlyönnit saattavat johtaa laillisuus- ja itsenäisyyssiiven hallitusjäsenten eroon yhtiön hallituksesta. Toimitusjohtaja Karisman mukaan yhtiökokous oli tarkoitus pitää 4.11.2006, mutta hänellä on tuona päivänä jotakin "muuta", eikä hän sano ehtivänsä tulla yhtiökokoukseen Helsinkiin vastaamaan yhtiön osakkaiden kysymyksiin. Yhtiön on mahdollista järjestää yhtiökokous muunakin päivänä.

Kimmo Sundström

Korjaus: Viranomainen ei aseteta uhkasakkoa yhtiölle, vaan yhtiön vastuullisille toimihenkilöille.  Yleensä uhkasakko asetetaan toimitusjohtajalle.  Ellei toimitusjohtajaa ole merkitty rekisteriin, uhkasakko asetetaan hallituksen puheenjohtajalle tai muulle hallituksen varsinaiselle jäsenelle.  Tässä tapauksessa uhkasakko olisi tullut asettaa Petri Karismalle, joka ryhtyi hoitamaan toimitusjohtajan tointa 26.9.2004.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?