VAPAA-AJATTELIJAIN KUSTANNUSYHTIÖN TANSSI KOHTI HAUTAA ALKOI (20.10.2009)

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n toiminta – siis hallinnollinen toiminta, ei liiketoimintajatkuu vilkkaana. Viime vuonna yhtiökokouksia ei pidetty lainkaan, mutta kuluva vuosi on vuoden 2007 tavoin maanista kautta. Alkuvuonna ehdittiin jo pitää yhtiökokous ja sen yksi jatkokokous. Nyt hallitus oli kokoontunut 24.9.2009 ja päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Se pidettiin tiistaina 20.10.2009 alkaen kello 16 Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimistossa, Helsingissä. 

Osakkaista paikalla olivat Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamies Jussi K. Niemelä (84 ääntä), Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) asiamies Susanna Niinimäki (8 ääntä), Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies Erkki Hohenthal (4 ääntä) ja Kimmo Sundström (12 ääntä). HVA:n asiamiehellä ei ollut mukanaan valtakirjaa, mutta Niemelän ”valaehtoisen” todistuksen nojalla asiamies hyväksyttiin äänivaltaiseksi asiamieheksi. 

Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry (1 ääni), Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (2 ääntä), Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (2 ääntä), Porvoon seudun Vapaa-ajattelijat ry (2 ääntä), Tampereen vapaa-ajattelijat ry (4 ääntä) ja Turun Vapaa-ajattelijat ry (1 ääni) eivät olleet lähettäneet kokoukseen asiamiestään. Edustettuna oli näin 108 osaketta 120:stä. 

Lisäksi paikalla olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eino Huotari ja yhtiön toimitusjohtaja Tauno Lehtonen. 

Hallituksen varsinaisista jäsenistä poissa olivat uusi jäsen Kalevi Hölttä sekä aiemmin vahinkoa yhtiölle aiheuttaneet Juha Kukkonen ja Arto Tiukkanen. 

Eino Huotari avasi kokouksen kello 16.04. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi K. Niemelä, sihteeriksi Tauno Lehtonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Hohenthal ja Susanna Niinimäki. 

Hallitus: yhtiö pois rekisteristä 

Kokouksen pääasiana oli päättäminen hallituksen esityksestä, jonka mukaan yhtiö poistettaisiin kaupparekisteristä ilman selvitysmenettelyä. Lehtonen esitteli asian. Hänen mukaansa yhtiöllä ei ole varoja, joten sitä ei voida määrätä selvitysmenettelyyn. Vasta kun viisi vuotta on kulunut, varatjos vielä jotakin on jäljellävoidaan jakaa osakkaille. Liittokokous oli liiton osalta päättänyt vuonna 2008, että yhtiön toiminta ajetaan alas. Yhtiöllä oli Lehtosen mukaan varoja n. 1.600 euroa. 

Kun tilinpäätöksen mukaan yhtiön likvidit varat ilman tavaravarastoa olivat 31.12.2008 yhteensä 3.918,82 euroa, osakas Sundström kysyi mihin on tällä välin kadonnut n. 2.400 euroa? Lehtonen vastasi, että rahat olivat huvenneet kokouksiin, tilintarkastukseen, rekisteri-ilmoitusmaksuihin ym. hallintokuluihin. Hallituksen jäsenille oli maksettu kokousmatkakulutkin. 27.1.2009 varoja oli ollut 3.848 euroa, 27.2.2009 3.369 euroa, 31.3.2009 2.617 euroa, 30.6.2009 1.568 euroa jne. Kun hallitus ei enää hoitanut yhtiön liiketoimintaa, rahan kulkusuunta oli melkein kokonaan yhtiöstä poispäin. 

Laiva alkaa upota. Lehtonen kertoi, että yksi hallituksen jäsenen eroilmoitus on jo tullut hänelle. Hän sanoi itsekin aikovansa jättää toimitusjohtajan tehtävät, kunhan tämän kokouksen seurauksena syntynyt paperisota on ohi. 

Nasaretin pesänjakajat kadonneet? 

Sundström kysyi vielä yhtiön kirjavarastosta. Hänen mukaansa yhtiön hallussa oli aiemmin ollut useampia, suuria pahvilaatikoita, joissa kussakin oli ollut 100-150 kappaletta Jukka Lindforsin vuonna 1983 julkaistua kirjaa Nasaretin pesänjakajat. Hän sanoi, että liiton toukokuussa irtisanottu toiminnanjohtaja Paula Vasama oli ainakin vielä vuonna 2008 luovuttanut asiakkaille näitä kirjoja maksutta. Niin ei olisi pitänyt tehdä, sillä kirjat ja kirjojen myynnistä saadut varat kuuluivat yhtiölle. 14.10.2009 Lehtoselta saadussa inventaariossa ei ole mainittu tätä Lindforsin kirjaa lainkaan. Sundström kysyi minne ne kaikki olivat voineet kadota? 

Vastausta ei saatu. Mutta Lehtonen ei myöskään kiistänyt, etteikö näitä kirjoja sittenkin voisi olla varastossa. Yksi kappale kirjaa oli toimistossa. Sen todettiin kuuluvan yhtiön kirjavarastoon. Sundström ei pitänyt inventaariota täysin luotettavana. 

Erkki Hohenthal tarjoaa yhtiön äänienemmistöä ostettavaksi 

Keskustelun kuluessa yhtiön hallituksen jäsen Hohenthal teki sellaisenkin ehdotuksen Sundströmille, että tämä ostaisi yhtiön äänienemmistön – nähtävästi pääosakkaan eli liiton osakkeet – ja ostaja sijoittaisi yhtiöön uutta pääomaa s.e. osakepääoma olisi 8.000 euroa. Vuoden vaihteessa tämä olisi edellyttänyt n. 4.000 euron lisäsijoitusta, nyt selvästi enemmän, kun yhtiö on taas kuluttanut varojaan hallintoon. Lisäehtona olisi, että yhtiön nimi vaihdettaisiin kaupan yhteydessä. 

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n nimellä oletetaan kaiketi edelleen olevan jotakin (myönteistä) arvoa. 

Sundström ei kannata hallituksen esitystä 

Sundström oli aiemmin niin kustannusyhtiössä kuin Vapaa-ajattelijain liiton liittokokouksessakin kannattanut sitä, että yhtiön hallitukseen valitaan kelvollisia ihmisiä ja yhtiö jatkaa toimintaansa. Se, että hallitus oli jälleen kuluttanut aivan liikaa yhtiön varoja hallintoon, oli tietysti epämieluista kuultavaa. Kuitenkin hän katsoi, ettei mikään niistä osakeyhtiölain 20 luvun 4 §:n neljästä kohdasta, jotka ovat selvitystilaan määräämisen tai rekisteristä poistamisen edellytyksenä, täyty. Näin hän ei halunnut kannattaa hallituksen esitystä. Hän jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä ja toimitusjohtajan kysyessä lisätäänkö myös peruste, vastasi, että lisätään kernaasti em. peruste. 

Lisäksi Sundström oli sitä mieltä, että yhtiön varat voisivat riittää selvitystilan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Yhtiö on yksinkertainen selvitettävä. 

Asia jää nyt rekisteriviranomaisen harkintaan. 

Yhtiön kirjavarasto myytiin liitolle kirja-arvosta 

Yhtiön kirjavaraston kirja-arvo oli 31.12.2008 464,24 euroa. Toimitusjohtaja kertoi, että asiassa oli tullut yksi ostotarjous. 

Sundström sanoi, että kokouskutsussa kerrottiin vain, että asiassa voi tehdä tarjouksia yhtiökokouksessa, ei, että varasto myydään tässä kokouksessa. Hänen mielestään kirjavarastoa olisi voitu tarjota muidenkin kuin osakkaiden ostettavaksi siltä varalta, että siitä olisi saatu korkeampi ostotarjous. Asiasta olisi voitu ilmoittaa esim. Vapaa Ajattelija –lehdessä. Sundström oli sitä mieltä, että yhtiön pääosakas Vapaa-ajattelijain liitto olisi oikea taho jatkamaan kirjojen myyntiä, jos yhtiö lopettaa myynnin kokonaan. Sitä vastoin hänen mielestään varaston kirja-arvo oli tahallaan kirjattu huomattavasti liian alhaiseksi ja myynti yhdelle osakkaalle tästä hinnasta voisi loukata toisten osakkaiden etua. Kun ehdotettiin, että Sundström voisi itsekin ostaa kirjavaraston samaan hintaan, hän vastasi, että on samassa osakkaan asemassa kuin liitto ja ongelma on aivan sama. Lisäksi on vielä epävarmuutta siitä onko laadittu inventaario luotettava. Oli valitettavaa, ettei saatu muita kuin liiton ostotarjous kirjavarastosta. 

Yhtiökokous sujui kohtuullisen sujuvasti ja kesti noin tunnin. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?