USKONTOJEN UHRIEN TUKI VALITSI UUDEN HALLITUKSEN VAALILLA (26.3.2019)


Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n sääntömääräinen yhdistyksen kokous pidettiin lauantaina 23.3.2019 alkaen kello 17.00 yhdistyksen toimitiloissa, Suonionkatu 2, Helsinki. Läsnä oli viitisentoista henkilöä, miehiä noin 2/3 ja naisia noin 1/3. 

Toimintakertomus vuodelta 2018 

Yhdistyksen jäsenmäärä ylitti vuoden lopussa ensi kertaa 400 rajan, työntekijöitä on kaksi ja vapaaehtoisia noin 45. Toiminnanjohtajana oli Joni Valkila, vertaistukitoiminnan kokoaikaisena koordinaattorina Laura Laukkanen 30.6.2018 asti ja Iina Gummerus 27.8.2018 alkaen. Työhöntutustumisjakson suoritti kaksi henkilöä. 

    Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n toimitilat ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n talossa, Suonionkatu 2, 2. kerros.

Vertaistukitapahtumia järjestettiin 120, joissa kävijöitä oli 840. Ryhmiä kokoontui Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Kokkolassa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Joensuussa, Jyväskylässä ja Lahdessa. Helsingissä järjestettiin ryhmät (1) kaikille, (2) helluntailaisille ja muille karismaattisen taustan omaaville, (3) Jehovan todistajat -taustaisille, (4) lestadiolaistaustaisille, (5) islam-taustaisille, (6) mormonitaustaisille, (7) seksuaali- ja supuolivähemmistöihin kuuluville, (8) naisille ja (9) englanninkielinen kansainvälinen ryhmä. Osallistujien määrä oli noussut kymmenestä paikkakunnasta kahdella ja laskenut seitsemällä paikkakunnalla. Yhdellä paikkakunnalla oli uusi ryhmä ilman vertailutietoa. Kokonaisuutena osallistujien määrä laski 11 prosenttia. 

Myös netissä oli vertaistukiryhmiä. Vuonna 2015 perustetussa Facebook-ryhmässä oli vuoden lopussa hieman yli 400 henkilöä. UUT:n mielestä sosiaalisten yhteyksien muodostuminen on tärkeää, koska monet kärsivät yksinäisyydestä erottuaan uskonyhteisöstä. 

UUT näkyi paljon mediassa. Toimintakertomus luettelee 20 radio- ja televisiolähetystä sekä lehtijuttua. 

UUT:n Facebook-sivulla oli yli 2 300 seuraajaa ja Instagram-tilillä noin 150 seuraajaa. UUT osallistui Maailma kylässä -tapahtumaan 26.-27.5.2018, Hengen ja tiedon messuille 20.-21.10.2018 ja Mielenterveysmessuille 20.-21.11.2018. 

UUT on Fecris-järjestön jäsen. Valkila osallistui sen järjestämään konferenssiin 2.6.2018 Riiassa, Latviassa. 

Talous 

Toiminnan päärahoittaja STEAn (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) avustuksesta UUT:lle (137.000 euroa), joka oli jonkin verran kasvanut edellisestä vuodesta, käytettiin 124.881,35 euroa. Jäsenmaksutuloja saatiin 2.972,00 euroa ja lahjoituksia 25.015,00 euroa. Henkilöstökulut olivat 71.828,29 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 27.268,71 euroa. Taseen loppusumma oli 62.948,18 euroa. 

Toimitilat, kaksi huonetta, on vuokrattu Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:ltä. 

Luettiin tilintarkastuskertomus ja päätettiin vahvistaa tilinpäätös. Vastuuvapauden osalta eräs jäsen esitti paljon arvostelua molempia vuoden aikana toimineita hallituksia kohtaan. Hän ehdotti, että vastuuvapaus evätään molemmilta hallituksilta. 

Järjestettiin kummankin hallituksen vastuuvapautta koskeva äänestys. Molemmissa äänestyksissä oli kuusi äänioikeutettua. Vanhemmalle hallitukselle (1.1.-16.6.2018) myönnettiin vastuuvapaus äänin 2-1 ja 3 tyhjää. Jälkimmäiselle hallitukselle (16.6.-31.12.2018) myönnettiin vastuuvapaus äänin 4-1 ja yksi tyhjä ääni. 

Puheenjohtajan ja hallituksen valitseminen 

Päätettiin valita hallitukseen puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. 

Ehdotettiin, että Pia Puolakka jatkaa puheenjohtajana eikä muita esityksiä tehty. Hänet valittiin jatkamaan yksimielisesti. 

Osa hallitusjäseniksi ehdotetuista henkilöistä kieltäytyi ehdokkuudesta. Lopuksi ehdokkaita löytyi kuusi, joten järjestettiin vaali. Ehdokkaina oli sekä henkilöitä, jotka olivat toimineet aikaisemmin hallituksessa että sellaisia, jotka pyrkivät sinne ensi kertaa. Äänestyksessä oli 12 äänioikeutettua ja yhteensä ääniä annettiin 56. 

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Paula Leppänen, Jarmo Parviainen, Irmeli Puntari, Peter Tähtinen ja Erno Vanhala. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

UUT pyrkii siihen, että uskonyhteisöt tarkastavat menettelytapojaan, jonka seurauksena uskonnon uhreja syntyy vähemmän. Samalla se tavoittelee sekä vertaistukiryhmien että niissä kävijöiden kasvua. Vuonna 2019 on jo perustettu uusi ryhmä Hyvinkäälle ja tavoite on perustaa uusia ryhmiä näihin kaupunkeihin: Hämeenlinna, Kajaani, Kouvola, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Savonlinna, Seinäjoki ja Vaasa. 

Uusia vapaaehtoisia opastaa UUT:n henkilökunta ja lisäksi heille järjestetään kaksi koulutustilaisuutta. 

UUT:lle luodaan erillinen viestintästrategia. Myös Youtubessa alkaa viestintä vuonna 2019. Syksyllä järjestetään seminaari hengellisen väkivallan torjumisesta. Muutos-lehteä ilmestyy yksi numero. Uskonyhteisöistä julkaistaan yksi selvitystyö. 

Jäsenmäärä on kasvanut noin 30:sta (2011) noin 400:ään (2018). Jäsenkuntaa halutaan laajentaa edelleen. 

Talousarvio vuodelle 2019 

Talousarvion loppusumma on 144.000 euroa. Menoista henkilöstökuluja on 100.000 euroa (suurin erä palkat 82.000 euroa), toimintakuluja 21.000 euroa (suurimmat erät vertaistukiryhmien toiminta ja tiedotustoiminta, molemmat 6.000 euroa) ja muita kuluja 23.000 euroa (suurin erä toimitilavuokrat 11.000 euroa). 

Kimmo Sundström


Lue myös

Ateisti Uskontojen uhrien jäseneksi (31.12.2002)
Sari Myllymäki Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (15.11.2008)
Joni Valkila Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (5.9.2009)
Joni Valkila jatkaa Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajana (26.3.2011)
Uskontojen uhrien tuki sai RAY:n avustusta (13.2.2012)
Aki Härkönen Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (28.3.2012)
Uskontojen uhrien tuki jatkaa nousukiidossa (24.3.2013)
Uskontojen uhrien tuella toiminnan huippuvuosi (9.6.2014)
Uskontojen uhrien tuelle uusi hallitus (19.1.2015)
Uskontojen uhrien tuki piti vuosikokouksensa (30.3.2015)
Terho Miettinen Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (22.3.2016)
Uskontojen uhrien tuki piti vuosikokouksensa (27.3.2017)
Uskontojen uhrien tuki UUT:lle valitaan uusi puheenjohtaja (7.6.2018)
Pia Puolakka Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (16.6.2018)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?