USKONTOJEN UHRIEN TUKI PITI VUOSIKOKOUKSENSA (30.3.2015)


Uskontojen uhrien tuki UUT ry (157654; www.uskontojenuhrientuki.fi) piti sääntömääräisen vuosikokouksensa lauantaina 28.3.2015 alkaen kello 13 uudessa toimitilassaan. Toimitila on Forumin korttelissa, osoite Simonkatu 8A, 6. kerros, Helsinki. 

13.3.2015 päivätyn kutsun asialistalla olivat sääntömääräisten asiain lisäksi kaksi hallituksen sääntömuutosesitystä. 

Kokoukseen oli saapunut noin 20 henkilöä, joista 14 miehiä, loput naisia. Myös niiden, jotka eivät olleet yhdistyksen jäseniä, sallittiin olla läsnä. 

Kokous avattiin kello 13.06. Puheenjohtajaksi valittiin Antti Kaskela, sihteeriksi Elina Multisilta ja pöytäkirjan tarkastajiksi Terho Miettinen ja Aki Härkönen. 

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja tilintarkastuskertomuksen. Jälkimmäisen oli antanut Nexia Oy:n palveluksessa oleva KHT-tilintarkastaja Katja Hanski. 

Tuloslaskelma 

Tuloslaskelman osalta UUT:n entinen puheenjohtaja Aki Härkönen kertoi, että jäsenmaksutulo, 3.192,00 euroa (2013: 1.740,00 eur), oli paras tulos kautta aikain. Jäseniä kerrottiin olevan nyt 266, joista noin puolet maksoi jäsenmaksunsa. 

Pääosa rahoituksesta tulee RAY:lta, 71.118,18 euroa (77.000 eur). Lahjoituksia saatiin 648,91 euroa (150,00 eur). 

Suurin kuluerä on henkilöstökulut, 56.253,58 euroa (56.891,87 eur). Yhdistyksellä on yksi palkattu työntekijä. Tiedotustoiminnan kuluihin (3.604,08 eur) sisältyi eräiden UUT:n tarkoitusta tukevien verkkosivujen (Hakomaja, Veljesseura ja Johanneksenpoika) joidenkin kulujen maksaminen. Nämä kulut olivat pieniä. Esimerkkinä mainittiin yhden sivuston ylläpitomaksu, noin 200 euroa vuodessa. Hallintokuluja kertyi 7.728,39 euroa (9.046,37 eur), lähes kaikki toimitilavuokria. Vuonna 2015 nämä kulut kasvavat noin 1.200 eurolla uuden toimitilan takia. Toisaalta uusi toimitilavuokra sisältää myös maksutonta kokoustilaa toimistohuoneen lisäksi ja kokoustilavuokrissa säästetään hieman. Tilikauden ylijäämä oli 3.736,97 euroa (-2.325,69 eur). 

Tase 

Taseen siirtovelkoihin oli kirjattu 5.881,82 euroa käyttämätöntä avustusta. Avustus käytetään myöhemmin. Taseen loppusumma oli 16.200,87 euroa (6.624,48 eur). 

Toimintakertomus 

Kuusisivuinen toimintakertomus sisältää kymmenen kohtaa. Vapaaehtoistoimintaan osallistui noin 35 henkilöä. Vertaistukitoimintaa oli näillä paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere ja Turku. Toiminnanjohtajana oli Joni Valkila. Kaksi henkilöä suoritti lyhyen harjoittelujakson UUT:ssä vuoden aikana. Apua tarvitsevilta tuli arviolta 400 yhteydenottoa. Vertaistukiryhmien tapaamisissa (52; 2013: 43) kävi 401 (347) henkilöä. Eniten tapaamisia oli Helsingissä (19) ja Oulussa (10), vähiten Kuopiossa (2) ja Seinäjoella (5). 

UUT:n Muutos-lehteä ilmestyi yksi numero. Yhdistyksen verkkosivulla julkaistiin uutta materiaalia. UUT on esillä myös Facebooksissa ja Twitterissä. Sähköpostitse lähetettiin kahdeksan tiedotetta. Tiedotteella on yli 300 tilaajaa. 

Joni Valkila ja Jari-Pekka Peltoniemi julkaisivat yhdessä kolme selvitystä, jotka koskivat Jehovan todistajien oikeuskomiteoiden toimintaa ja karttamisrangaistuksia. Ne kiinnostivat kovasti mediaa. Julkisuuden seurauksena sekä sisä- että oikeusministeri tapasivat Jehovan todistajien johtohenkilöitä. Uutisia, joissa UUT mainittiin, julkaistiin pelkästään touko-kesäkuussa yli 150. Useat UUT:n jäsenet esiintyivät tiedotusvälineissä. Medianäkyvyys oli runsasta koko vuoden. 

Myös UUT tapasi oikeusministerin ja sisäministerin ja antoi tietoja Helsingin poliisille sekä tietosuojavaltuutetulle Jehovan todistajien toiminnasta. Edelleen UUT avusti monia tutkijoita, jotka tutkivat mm. entisiä uskovia, hengellistä väkivaltaa, lasten asemaa suljetuissa uskonyhteisöissä ja ulkopuolisuuden kokemuksia. 

Myös kansainvälistä toimintaa oli Fecriksen (European Federation of Centres of Research and Information on Cults and Sects, perustettu 1994) ja ICSA:n (International Cultic Studies Association, perustettu 1979) puitteissa. Pohjoismaista yhteistyötä oli Hjälpkällan (Ruotsi) ja Hjälpekilden (Norja) -järjestöjen kanssa. 

Yhteistyötä tehtiin myös Ihmisoikeusliiton, Pirkanmaan Setan, lapsiasiavaltuutetun ja ulkoministeriön kanssa. 

Toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelman mukaan toiminta jatkuu jokseenkin niissä eri muodoissa kuin edellisenäkin vuonna. Yhteistyötahoiksi mainitaan seitsemän suomalaista järjestöä. Vapaa-ajattelijain liitto ry ei ole näiden joukossa, ehkä siksi, että se tuottaa uhreja. UUT:n verkkosivun linkkilistassa Vapaa-ajattelijain liitto mainitaan. 

Tulo- ja menoarvio 

Rahoitus on lähes kokonaan RAY:lta saadun avustuksen (97.000 eur) varassa. Jäsenmaksutuottoja ja lahjoituksia on budjetoitu saatavan 2.000 euroa. 

Henkilöstökulut ovat 56.000 euroa, toimintakulut 24.500 euroa (suurin erä vapaaehtoisten koulutustoiminta 9.000 eur) ja muut kulut 18.500 euroa (suurin erä toimitilavuokrat 7.000 eur, johon tullee mainittu 1.200 euron lisäys). Näin menotkin on arvioitu 99.000 euroksi, kun 1.200 euron lisäys voidaan säästää joistakin muista kulueristä. 

Vuosijäsenmaksun suuruudeksi kokous päätti edelleen 20 euroa. 

Asiakohdassa keskusteltiin myös siitä tulisiko UUT:n toiminta ulottaa koskemaan muitakin uhriryhmiä kuin uskontojen uhreja. Mainittiin, että muslimien keskuudessa on paljon avun tarvetta. Tähän huomautettiin, että olisi parempi, jos UUT:n toiminnassa olisi ensin mukana entisiä muslimeita. 

Hallituksen valinta 

Valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana Antti Kaskela. Muiden hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Valittiin yksimielisesti muut istuvan hallituksen jäsenet (Jere Linnanen, Päivi Marin, Terho Miettinen, Elina Multisilta ja Jari-Pekka Peltoniemi) jatkamaan tehtävässään. 

Tilintarkastuspalvelu oli kilpailutettu. Valittiin Nexia Oy, jota kiitettiin nopeasta palvelusta, jatkamaan tilintarkastusyhteisönä. 

Hallituksen sääntömuutosesitykset 

Hallitustyön sujuvoittamiseksi esitettiin, että hallituksen jäsenet voisivat osallistua hallituksen kokouksiin myös etäyhteyksien välityksellä, joko puhelin- tai videoyhteyttä käyttäen. Muutos tulisi sääntöjen pykälään 4 Hallitus. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. 

Toinen muutosesitys koski äänestämisen mahdollistamista ”yhdistyksen vuosikokouksessa” valtakirjan avulla s.e. rajoitetaan valtakirjojen määrä yhteen jokaista paikalla olevaa äänivaltaista henkilöä kohti. 

Näin kukin läsnä oleva äänivaltainen henkilö voisi äänestää enintään yhdellä valtakirjalla. Sanamuodon mukaan valtakirjalla äänestäminen ei ole mahdollista ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Muutos tulisi sääntöjen pykälään 8 Yhdistyksen kokoukset, nähtävästi joko ensimmäisen momentin jatkoksi tai erilliseksi toiseksi momentiksi. Nykyinen pykälän toinen momentti koskee yhdistyksen ylimääräistä kokousta. Hyväksyttiin tämäkin esitys yksimielisesti. 

Kokous päättyi kello 14.14. kestettyään vähän yli tunnin ja oli varsin hyvähenkinen. 

Kimmo Sundström

Kirjoittaja on Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n jäsen (vuodesta 2002) ja vapaa-ajattelun uhri.


Lue myös

Ateisti Uskontojen uhrien jäseneksi (31.12.2002)
Sari Myllymäki Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (15.11.2008)
Joni Valkila Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (5.9.2009)
Joni Valkila jatkaa Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajana (26.3.2011)
Uskontojen uhrien tuki sai RAY:n avustusta (13.2.2012)
Aki Härkönen Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (28.3.2012)
Uskontojen uhrien tuki jatkaa nousukiidossa (24.3.2013)
Uskontojen uhrien tuella toiminnan huippuvuosi (9.6.2014)
Uskontojen uhrien tuelle uusi hallitus (19.1.2015)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?