USKONTOJEN UHRIEN TUELLA TOIMINNAN HUIPPUVUOSI (9.6.2014)

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n (157654; www.uskontojenuhrientuki.fi) vuosikokous pidettiin lauantaina 29.3.2014 Helsingissä, Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa kello 14-15.50. Läsnä oli 11 henkilöä, mukana ainakin yksi henkilö, joka ei ollut yhdistyksen jäsen. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Härkönen ja sihteeriksi Joni Valkila. 

Toimintakertomus 2013 

Lyhyesti sanottuna yhdistyksellä oli toimintahistoriansa huippuvuosi. 

Yhdistys julkaisee toimintakertomuksensa verkkosivullaan. Lukijan kannattaa lukea kertomus kokonaan nähdäkseen kuinka paljon UUT saa aikaan, vaikka se sinänsä on pieni ja varaton järjestö. 

Talous 

Vuonna 2012 alkanut Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) toiminta-avustus jatkui nousten 11.000 eurolla yhteensä 77.000 euroon. 11.000 euron lisärahoitus saatiin uusien toimitilakulujen takia. Toiminta-avustuksesta käytettiin vertaistukitoimintaan 64.654,86 euroa. Tässä pääluokassa menot jakaantuivat henkilöstökuluihin, 59.891,87 euroa, ja muihin kuluihin, 7.762,99 euroa. 

RAY:n avustuksesta kerrottiin, että päätös kattoi vuodet 2012-2014, mutta UUT aikoo hakea toukokuussa 2014 uutta rahoitusta vuodelle 2015. Jatkoavustuksen saamista pidettiin todennäköisenä, päätös odotettiin saatavan syksyllä 2014. Palkatun toiminnanjohtajan työsopimus on tehty vuodeksi kerrallaan. RAY:n avustus saadaan neljännesvuosittain. 

Tiedotustoimintaan kului 7.402,92 euroa, hallintokuluihin 9.046,37 euroa ja yleishallintoon 114,54 euroa. Yleishallinto jakaantui toimistokuluihin 51,60 euroa ja poistoihin 62,94 euroa. 

Varainhankinta tuotti jäsenmaksuina 1.740 euroa, lahjoituksina 150 euroa ja muina tuottoina 3 euroa, yhteensä 1.893 euroa. 

Toiminta oli vilkastunut siinä määrin, että alijäämä kasvoi edellisen vuoden -123,01 eurosta -2.325,69 euroon. Aiempia ylijäämiä oli 837,12 euroa, joten omaksi pääomaksi kirjattiin nyt -1.488,57 euroa. 

Taseesta kerrottiin, että muihin saamisiin kirjattu 608,85 euroa on vuokravakuus. Toimitilan (Toinen linja 3, Helsinki) vuokra on nyt 630 euroa/kk eli 7.560 euroa/vuosi. 

Vuoden 2014 jäsenmaksuksi kokous päätti 20 euroa. 

Hallituksen jäsenten vaali 

Hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Aki Härkönen. 

Istuvista hallituksen muista jäsenistä sihteeri Rene Hirvonen kertoi voivansa luopua hallituksen jäsenyydestä. Eeva Eteläinen ja Antti Helenius olivat halukkaita jatkamaan hallituksen jäseninä. Uusiksi hallituksen jäsenehdokkaiksi olivat ilmoittautuneet Marja-Leena Syrjänen Salosta ja Terho Miettinen. Suoritetussa vaalissa Eteläinen sai 9 ääntä, Miettinen 8 ääntä, Helenius 6 ääntä ja Syrjänen 3 ääntä. Kolme eniten ääniä saanutta valittiin hallituksen jäseniksi. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Madeleine Blomqvist ja Esa Eklund. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Rene Hirvonen ja Marja-Leena Syrjänen.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?