USKONTOJEN UHRIEN TUKI PITI VUOSIKOKOUKSENSA (27.3.2017)


Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n (157654) sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 25.3.2017 alkaen kello 13 yhdistyksen toimitilassa Simonkatu 8A, 6. kerros, Helsinki. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja käytiin keskustelua yhdistyksen toiminnasta. 

Läsnä oli noin 15 henkilöä, naisia ja miehiä lähes yhtä paljon. Osanottajia oli saapunut myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta kuten Turusta, Tampereelta ja Ruotsistakin. Uusia vapaa-ajattelun uhreja ei nyt näkynyt joukossa, joku aikaisemmin kokouksessa ollut uhrikin puuttui. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Terho Miettinen avasi kokouksen ja hänet valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Kaisa Klapuri. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Rene Hirvonen ja Pia Puolakka. 

Toimintakertomus vuodelta 2016 

Tilinpäätöksen esitteli toiminnanjohtaja Joni Valkila. Toimintakertomus on neljän ja puolen sivun mittainen. Poimin tähän muutamia asioita: 

- UUT:ssä työskenteli toiminnanjohtajan lisäksi yksi korkeakouluharjoittelija Helsingin yliopistosta, yksi harjoittelija Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä puolipäiväinen vertaistukitoiminnan koordinaattori, ja yksi opiskelija Helsingin yliopistosta suoritti kahden kuukauden mittaisen tutustumisjakson; 

- vapaaehtoiset raportoivat tehneensä yhteensä 958 tuntia vapaaehtoistyötä; 

- UUT:n jäsenmäärä jatkoi kasvuaan ja on noin 330; 

- Raha-automaattiyhdistys (RAY) rahoitti toimintaa 97.000 eurolla, jäsenmaksuja tuli 2.960 euroa (kasvua 39 % vuoteen 2015 verrattuna) ja lahjoituksia saatiin 3.516 euroa (+ 286 % vuoteen 2015 verrattuna); 

- vertaistukitoimintaa oli säännöllisesti kuudella paikkakunnalla (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Tampere, Turku ja Oulu). Tapahtumissa käyneiden henkilöiden määrä kasvoi kahdeksan prosenttia; 

- netissä toimi monenlaisia ryhmiä. Vertaistukitoimintaa arvioitiin kahdesti vuoden aikana; 

- osallistuttiin Maailma kylässä -festivaaleille, Hengen ja tiedon messuille, Vapaaehtoistyön messuille ja Mielenterveysmessuille; 

- UUT:n uutiskirjeellä oli 550 tilaajaa; 

- Muutos-lehteä julkaistiin yksi numero; 

- viranomaisyhteyksiä oli yhdenvertaisuusvaltuutettuun ja lapsiasiainvaltuutettuun; 

- kolme henkilöä osallistui Fecris-järjestön (Fédération Européenne des centres de Recherche et d´Information sur le Sectarisme) konferenssiin Bulgarian Sofiassa. 

Tuloslaskelma vuodelta 2016 

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 99.245,11 euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut (-64.413,60 eur), henkilöstösivukulut (-14.187,75 eur), hallintokulut (-15.415,02 eur) ja vertaistukitoiminta (-6.522,20 eur). 

Varainhankinnan tuotot olivat 6.476 euroa. Näistä jäsenmaksuja oli 2.960 euroa ja lahjoituksia 3.516 euroa. 

Alijäämää syntyi -1.274,49 euroa (2015: +2.498,13 eur). 

Taseen loppusumma on 23.391,10 euroa. Tilintarkastusyhteisönä toimi Nexia Oy. Annettu lausunto luettiin osaksi. 

Tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2016. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2017 

Toiminta jatkuu vanhaan malliin. Talousarviossa oli julkista rahoitusta 97.000 euroa (RAY:n rahoittama ohjelma jatkuu). Menopuolen loppusumma oli 99.000 euroa. 

Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin edellisen vuoden tapaan 20 euroa ja alentuneesti maksukykyisille 10 euroa. 

Hallituksen valinta 

Terho Miettinen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Muita ehdokkaita ei ollut. 

Muista hallituksen jäsenistä Jari-Pekka Peltoniemi ei enää ollut ehdolla. Hänen tilalleen valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi Erno Vanhala Tampereelta. Loput neljä hallituksen istuvaa jäsentä (Sauli Karhu, Sami Nykter, Elina Multisilta ja Pia Puolakka) valittiin uudestaan. 

Kokous päättyi kello 14.46. 

Kokouksen jälkeen käytiin keskustelua ja esiteltiin uusi asiakirja, UUT:n strategia vuosille 2017-2020. 

Arvioita 

Kokous oli taas hyvähenkinen. Järjestön kasvu jatkuu ja tunnettuus kasvaa. Uskontojen uhrit eivät lopu. Nyt kun ongelma on tunnustettu ja huomattava rahoituskin saatu, UUT:llä näyttäisi olevan oma paikkansa järjestökentässä. Stategiapaperissa mietitään myös toiminnan laajentamista mm. oikeudelliseen neuvontaan. Tällainen vaatisi kuitenkin lisää resursseja. 

Kun STEAn (entinen RAY) osuus toiminnan rahoituksesta on yli 90 prosenttia, nykyisenlaajuinen toiminta on täysin sen varassa. Omavastuisuus on hyvin kaukana. 

Vuosi sitten toivoin, että UUT:n säännöt olisivat luettavissa yhdistyksen kotisivulla. Tätä ei ole tapahtunut. Tilanne on sama kuin Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n kohdalla, jolla autoritaarisen komennon takia olikin syy pitää sääntönsä piilossa. 

Toinen toivomukseni oli, että hallitus erottaisi useita vuosia jäsenmaksunsa laiminlyöneitä ja passiivisia jäseniä sääntöjen mukaisesti. En ajattele ensi kädessä heistä aiheutuvia turhia kustannuksia, vaan järjestön moraalin ja myös maksumoraalin heikentymistä, jos jäseniä ei eroteta. Kun jäsenmäärä on jo noin 330, on yhdentekevää, jos se laskee esim. 250:een erottamisten johdosta. Erottamisuhka myös johtaa siihen, että jotkut passivoituneet jäsenet alkavat jälleen maksaa jäsenmaksujaan ja yhdistyksen saama tulo kasvaa. 

Kimmo Sundström


Lue myös

Ateisti Uskontojen uhrien jäseneksi (31.12.2002)
Sari Myllymäki Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (15.11.2008)
Joni Valkila Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (5.9.2009)
Joni Valkila jatkaa Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajana (26.3.2011)
Uskontojen uhrien tuki sai RAY:n avustusta (13.2.2012)
Aki Härkönen Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (28.3.2012)
Uskontojen uhrien tuki jatkaa nousukiidossa (24.3.2013)
Uskontojen uhrien tuella toiminnan huippuvuosi (9.6.2014)
Uskontojen uhrien tuelle uusi hallitus (19.1.2015)
Uskontojen uhrien tuki piti vuosikokouksensa (30.3.2015)
Terho Miettinen Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (22.3.2016)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?