JONI VALKILA JATKAA USKONTOJEN UHRIEN TUEN PUHEENJOHTAJANA (26.3.2011)

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n (157654; rekisteröity 4.1.1993) vuosikokous pidettiin 25.3.2011 Helsingissä, Töölön kirjaston Mika Waltari –salissa alkaen kello 16.25. Läsnä oli kymmenkunta yhdistyksen jäsentä, muutamia ei-jäseniä, uskontojen uhreja ja myös vapaa-ajattelun uhreja. 

Vuoden 2010 raha-asioista todettiin yhdistyksen hakeneen Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) yleisavustusta, muttei sellaista myönnetty. Muutakaan julkista rahoitusta yhdistys ei tällä hetkellä saa. 

Ylijäämäinen tilinpäätös 

Tuloslaskelman kulut olivat 876,98 euroa ja tulot 965,01 euroa, joista jäsenmaksutulot 865,01 euroa. Ylijäämä oli 88,03 euroa. Taseen loppusumma oli 561,29 euroa, josta rahat ja pankkisaamiset 477,39 euroa. 

Kokous oli sitä mieltä, että vähäisistä rahavaroista huolimatta yhdistys oli toiminut näkyvästi ja verraten aktiivisesti. Yhdistyksellä on verkkosivusto, www.uut.fi. Vertaistukiryhmät toimivat Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Heidi Lindroos toimi yhdistyksessä harjoittelijana 5.5.-16.6.2010. Elina Kuokkanen järjesti yhdessä UUT:n kanssa opintoihinsa liittyvän seminaarin Jyväskylässä 26.11.2010. Seminaarin nimi oli Hengellisen väkivallan tunnistaminen sosiaali- ja terveysalan työssä. Se oli avoin yleisölle, siihen osallistui n. 50 henkilöä ja se videoitiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden myöhempää käyttöä varten. 

Yhdistyksellä on auttava puhelin. Sähköinen tiedote aloitti ilmestymisensä 2010. 

Medianäkyvyyttä 

Yhdistys näkyi mediassa. Pj Valkila ja Ihmisoikeusliitto ry:n Milla Aaltonen kirjoittivat yhdessä Helsingin Sanomain mielipideosastoon 1.6.2010 kirjoituksen Uskonnollisissa yhteisöissä ilmeneviä ihmisoikeusloukkauksia tulee tutkia. HS:n joulukuun 2010 kuukausiliitteen Tapani Koivuniemen lahkoa koskevassa artikkelissa UUT mainittiin. Forssan Lehti haastatteli Valkilaa Koivuniemen lahkoa koskevaa artikkeliaan varten. Pj oli YleX:n vieraana 16.12.2010. 

Vuosi 2011 

Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Joni Valkila. Muita hallituksen jäseniä valittiin maksimimäärä, viisi henkilöä, neljä miestä ja yksi nainen. Miehet ovat dominoineet yhdistyksessä. Yhteinen toivomus oli, että innokkaita naisia ilmaantuisi enemmän ehdokkaiksi yhdistyksen hallitukseen. 

Jäsenmaksu päätettiin säilyttää 20 eurona. 

Yhdistys pyrkii palkkaamaan toiminnanjohtajan hoitamaan tiedotus-, vertaistuki- ja vaikuttamistyötä yhdessä hallituksen vapaaehtoisten kanssa. Jäsenkunnan laajentamiseen pyritään sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen lisäämisellä. 

Merkittävimpiä kotimaisia yhteistyötahoja ovat Ihmisoikeusliitto ry ja Toipumisapu Kartetut ry.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?