TERHO MIETTINEN USKONTOJEN UHRIEN TUEN PUHEENJOHTAJAKSI (22.3.2016)


Uskontojen uhrien tuki UUT ry (157654; www.uskontojenuhrientuki.fi) piti sääntömääräisen vuosikokouksensa lauantaina 19.3.2016 alkaen kello 12 toimitilassaan Simonkatu 8A, 6. kerros, Helsinki. Kokouksessa käsiteltiin vain sääntömääräiset asiat, muita asioita ei nyt ollut. 

Läsnä oli 24 henkilöä, miehiä 12, samoin naisia. Muutama osanottaja ei ollut yhdistyksen jäsen. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Kaskela avasi kokouksen kello 12.05. Hänet valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Minna Silvennoinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Nykter ja Kaisa Klapuri sekä äänten laskijoiksi Laura Laukkanen ja Jere Linnanen. 

Tuloslaskelma vuodelta 2015 ja tase 31.12.2015 

Toiminnanjohtaja Joni Valkila esitteli tuloslaskelman vuodelta 2015. 

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 105.010,71 euroa (2014: 71.118,18 eur), josta RAY:n tuki 97.000 euroa. 

Vertaistukitoimintaan käytettiin 14.135,80 euroa (3.083,17 eur), tiedotustoimintaan 9.434,77 euroa (3.083,73 eur), kansainväliseen toimintaan 3.026,66 euroa (520,35 eur) ja hallintokuluihin 14.096,15 euroa (7.728,39 eur). Hallintokuluihin sisältyy toimitilavuokrat, joita oli noin 8.000 euroa. Muut kulut olivat 41.281,31 euroa. Erä on suuri. Siihen sisältyi mm. vapaaehtoisten koulutuskulut. 

Yhdistystoiminnassa varainhankinta tuotti 3.040 euroa. Varsinaisen toiminnan tulos oli 0,00 euroa ja yhdistystoiminnasta jäi tuottojäämää 2.494,50 euroa. Rahoitustoiminta tuotti 3,63 euroa ja tilikauden ylijäämä oli 2.498,13 euroa (3.736,97 eur). 

Tilinpäätöksen oli tarkastanut ja allekirjoittanut 16.3.2016 KHT-tilintarkastaja Katja Hanski Nexia Oy:stä. 

Tase 31.12.2015 oli 19.767,77 euroa (16.200,87 eur). 

UUT toimii 92-prosenttisesti RAY:n avustuksen turvin. Avustus on myönnetty kolmivuotisohjelmana, mutta se tulee hakea vuosittain. Kun asiat hoidetaan mallikkaasti, riski rahoituksen katkeamisesta kesken ohjelman on pieni. 

UUT:ssä toimii noin 45 vapaaehtoista. Näiden oman arvion perusteella he tekivät UUT:n hyväksi yhteensä 1.613 tuntia työtä. Osapuilleen se vastaa yhden kokopäivätyöntekijän työpanosta. Ensi kertaa UUT:n historiassa yhdistyksen jäsenmäärä ylitti 300 rajan. 

Toimintakertomus vuodelta 2015 

Noin seitsemänsivuisessa toimintakertomuksessa kerrottiin yksityiskohtaisesti kuluneen vuoden toiminnasta. Poimin tähän muutaman kohdan: 

- Toiminnanjohtajan lisäksi ensimmäistä kertaa UUT:ssä työskenteli kaksi korkeakouluharjoittelijaa, molemmat Helsingin jumaluusopillisesta tiedekunnasta; 
- Noin 30 henkilöä osallistui vertaistuki- ja tiedotustoimintaan vapaaehtoisina; 
- Uusi toimitila avattiin Helsingin keskustassa, Simonkatu 8A:ssa; 
- Vapaaehtoisten kesäseminaari järjestettiin 29.8.2015 Best Western Hotel Rantapuistossa Helsingissä; 
- Jäsenmaksuja ja lahjoituksia saatiin 3.040 euroa; 
- Vertaistukitapaamisten määrä kasvoi 58 prosenttia ja niissä käyneiden ihmisten määrä 90 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna (762 osallistujaa vuonna 2015); 
- Vertaistukiryhmiä oli Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Tampereella, Turussa ja Oulussa; 
- Facebook-ryhmissä tarjottiin vertaistukea eri taustoista tuleville: esikoislestadiolaiset (Esikot), helluntailaiset ja muut karismaattisen kristillisyyden ryhmät (Ex-hellarit), Jehovan todistajat (Vertaistuki), MAP-kirkko eli mormonit (Temppeliystävät) ja vanhoillislestadiolaiset (Ex-lestadiolaiset); 
- Uutiskirjeellä oli 31.12.2015 noin 500 tilaajaa; 
- Muutos-lehteä julkaistiin yksi numero. Lisäksi otettiin uusintapainos vuoden 2013 hengellinen väkivalta teemanumerosta; 
- Oulussa järjestettiin 2.12.2015 seminaari Vanhoillislestadiolaisuus murroksessa?; 
- Internet-sivujen uudistus aloitettiin, tilattiin uusi logo ja uusi ulkoasu nettisivuille; 
- Tavattiin virkamiehiä kuten lapsiasiainvaltuutettu; 
- Autettiin tutkijoita välittämällä haastattelupyyntöjä haastateltaville; 
- Osallistuttiin Fecrisin (European Federation of Centres of Research and Information on Cults and Sects) järjestämään kansainväliseen konferenssiin Marseillessa 17.5.2015; 
- Osallistuttiin ICSA:n (International Cultic Studies Association) kansainväliseen konferenssiin Tukholmassa 25.-27.6.2015. 

Luettiin tilintarkastajan lausunto. 

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus hallitukselle myönnettiin yksimielisesti. 

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 

Yhdistyksen päätoimialat ovat vertaistukitoiminta, tiedotus ja vaikutus. Talousarvioluvut oli otettu hakemuksesta RAY:lle. RAY:n avustus oli 97.000 euroa ja lisäksi RAY:n avustusta siirtyi vuodelta 2015 787,11 euroa käytettäväksi vuonna 2016. Jäsenmaksutuloja ja lahjoituksia talousarvioon ei ollut merkitty. 

Palkkoihin arvioidaan kuluvan 49.000 euroa, palkkioihin 1.000 euroa, eläkekuluihin 10.000 euroa ja lakisääteisiin henkilösivukuluihin 2.500 euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 62.500 euroa. 

Toimintakuluista suurimmat erät olivat vertaistukiryhmien toimintakulut 5.000 euroa, tiedotustoiminta 5.000 euroa ja vapaaehtoisten koulutus 5.000 euroa. 

Muista kuluista suurimmat erät olivat toimitilavuokrat 8.000 euroa, matkakulut 3.000 euroa ja taloushallintopalvelut 2.000 euroa sekä puhelin- ja toimistokulut, myös 2.000 euroa. Kaikkiaan menoja oli budjetoitu 98.000 euroa. 

Jäsenmaksunsa maksaa noin 50-60 prosenttia jäsenistä. Jäsenmaksujen laiminlyönnin takia jäseniä ei ole poistettu jäsenistöstä. 

Jäsenmaksun määräksi vahvistettiin yksimielisesti edelleen 20 euroa, alentuneesti maksukykyisiltä ja kannattajajäseniltä 10 euroa. 

Kerrottiin, että UUT on palkkaamassa Minna Silvennoisen osa-aikaiseksi työntekijäksi neljäksi kuukaudeksi. 

Tulo- ja menoarvio vahvistettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti. 

Puheenjohtajan valinta 

Istuva puheenjohtaja Kaskela sanoi väistyvänsä henkilökohtaisista syistä. Hallituksen jäsenistä Jere Linnanen ja Päivi Marin kertoivat jättäytyvänsä pois. 

Uudeksi puheenjohtajaksi Joni Valkila ehdotti Terho Miettistä. Miettinen kertoi, että hän on entinen helluntailainen ja yhdistystoiminta on hänelle tuttua. Hän sanoi, että hallitustyöskentely on ollut inspiroivaa, vaikka milloinkaan ei pidä olla tyytyväinen. Hän oli toiminut edellisenä vuonna UUT:n varapuheenjohtajana. Mitään kytköksiä uskonnollisiin järjestöihin ei enää ole. 

Muita ehdokkaita ei ilmaantunut. Miettinen valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti. 

Muiden hallituksen jäsenten vaali 

Muita hallituksen jäseniä päätettiin valita enimmäismäärä eli viisi. Yhdistyksen johto tai kukaan muukaan ei esittänyt mitään junttalistoja vaan suoritettiin normaali henkilövaali, jossa kunkin ehdokkaan kannatus mitattiin. Ehdokkaiksi ilmoittautui tai ilmoitettiin seitsemän henkilöä: Harri Lindell, Sauli Karhu, Sami Nykter, Elina Multisilta, Laura Laukkanen, Jari-Pekka Peltoniemi ja Pia Puolakka. 

Valittiin Rene Hirvonen toiseksi ääntenlaskijaksi Laura Laukkasen tilalle, koska Laukkanen oli vaaliehdokkaana. 

Vaaliin saivat osallistua vain yhdistyksen jäsenet. Äänestyslippuun sai kirjoittaa 0-5 nimeä. Vaalin tulos: 

Karhu
19
Multisilta
18
Nykter
13
Peltoniemi
13
Puolakka
12
Laukkanen
11
Lindell
11

Valituksi tulivat viisi eniten ääniä saanutta. 

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin jatkamaan Nexia Oy. 

Kokous päätettiin kello 14.00. 

Arvioita 

Kokous oli erittäin hyvähenkinen. Yhdistyksen toimintaa on johdettu taitavasti ja tulokset ovat resursseihin nähden oikein hyviä. Yhdistyksen johdossa on vaihtuvuutta. Jäsenet saavat aidosti valita vaaleilla sekä puheenjohtajan että hallituksen jäsenet. 

Tämän kirjoittaja pitää opposition olemassaoloa tärkeänä demokratiassa, mutta oppositio ei ole itsetarkoitus. 

On muutama vähäinen seikka, joihin toivoisin muutosta. Olen toivonut aiemmin, että yhdistyksen säännöt olisivat luettavissa yhdistyksen kotisivulla. Myös jäsenmaksunsa laiminlyöneiden jäsenten poistaminen jäsenistöstä jonkin aikavälin kuluessa olisi perusteltua nyt kun kokonaisjäsenmäärä on noussut yli 300:n. On turhaa kuljettaa mukana jäseniä, joiden mielenkiinto on muualla, vaikka jäsenmaksun määrä ja jäsentä kohti aiheutuvat kulut olisivatkin pieniä. Riittää, kun jäsenrekisterin tarkastus tehdään kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa sen mukaan kuin hallitus näkee hyväksi. 

Jäsenten erottaminen tai eronneiksi katsominen, aina sääntöjen mukaisesti, on tärkeä asia, jossa yhdistyksen täytyy muistaa jäsenten yhdenvertainen kohtelu. 

Kimmo Sundström


Lue myös

Ateisti Uskontojen uhrien jäseneksi (31.12.2002)
Sari Myllymäki Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (15.11.2008)
Joni Valkila Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (5.9.2009)
Joni Valkila jatkaa Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajana (26.3.2011)
Uskontojen uhrien tuki sai RAY:n avustusta (13.2.2012)
Aki Härkönen Uskontojen uhrien tuen puheenjohtajaksi (28.3.2012)
Uskontojen uhrien tuki jatkaa nousukiidossa (24.3.2013)
Uskontojen uhrien tuella toiminnan huippuvuosi (9.6.2014)
Uskontojen uhrien tuelle uusi hallitus (19.1.2015)
Uskontojen uhrien tuki piti vuosikokouksensa (30.3.2015)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?