VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO MENETTI VALTION YLEISAVUSTUKSENSA (30.1.2019)


Vapaa-ajattelijain liitto ry menetti kokonaan opetus- ja kulttuuriministeriön sille vuosittain myöntämän valtion yleisavustuksen. Vielä vuonna 2018 liitto sai yleisavustusta 20.000 euroa. 

Ministeriön hylkäyspäätös on tehty 23.1.2019. Sen allekirjoittivat ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen. Hylkäyspäätöksen syy on muotoiltu näin: ”Valtion vuoden 2019 talousarviossa ei ole sellaista määrärahaa, josta voisi myöntää avustusta haettuun tarkoitukseen.” 

Liitto oli hakenut 16.12.2018 päivätyllä, puheenjohtaja Kaj Torrkullan ja pääsihteeri Esa Ylikosken 17.12.2018 allekirjoittamalla ja 18.12.2018 ministeriöön saapuneella hakemuksella (16/612/2018) avustusta 27.000 euroa. 

Ministeriö oli tiedottanut 6.6.2018 päivätyllä kirjeellä usealle järjestölle, ”että määräraha, josta avustuksia jaetaan, jäänee huomattavasti alle kuluvan vuoden tason” (ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liiton valtionavustusta leikattaneen taas vuonna 2019 (26.8.2018))

Hyväksyessään 27.10.2018 vuoden 2019 talousarvion liiton liittovaltuusto ei ottanut huomioon ministeriön yllä mainittua kirjettä. Talousarviossa valtion yleisavustusta oli arvioitu saatavan 27.000 euroa. Hylkäyspäätöksen johdosta koko talousarvio oikeastaan romuttui. 

Liitto on saanut tätä avustusta valtiolta vuodesta 1976 lähtien vuosittain paitsi vuonna 1977, jolloin avustusta ei myönnetty.

Vapaa-ajattelijain liiton varsinaiset ja ylimääräiset valtionavustukset 1976-2019
Vuosi Varsinainen apu Ylimääräinen apu Yhteensä Vuoden
2006 €
1976 50.000 0,00 50.000 30.390,00
1977 0,00 0,00 0,00 0,00
1978 55.000 0,00 55.000 27.588,00
1979 55.000 0,00 55.000 25.712,50
1980 60.000 0,00 60.000 25.146,00
1981 70.000 0,00 70.000 26.187,00
1982 70.000 100.000 170.000 58.191,00
1983 75.000 30.000 105.000 33.106,50
1984 110.000 0,00 110.000 32.417,00
1985 150.000 0,00 150.000 41.760,00
1986 125.000 0,00 125.000 33.587,50
1987 125.000 0,00 125.000 32.400,00
1988 125.000 0,00 125.000 30.887,50
1989 130.000 30.000 160.000 37.088,00
1990 160.000 0,00 160.000 34.960,00
1991 160.000 0,00 160.000 33.584,00
1992 100.000 0,00 100.000 20.450,00
1993 85.000 0,00 85.000 17.025,50
1994
70.000 0,00 70.000 13.874,00
1995 50.000 0,00 50.000 9.815,00
1996 80.000 0,00 80.000 15.608,00
1997 150.000 0,00 150.000 28.905,00
1998 150.000 0,00 150.000 28.515,00
1999 150.000 0,00 150.000 28.185,00
2000 150.000 0,00 150.000 27.270,00
2001 130.000 0,00 130.000 23.036,00
2002 21.500 0,00 21.500 22.301,95
2003 22.000 0,00 22.000 22.622,60
2004 25.000 0,00 25.000 25.660,00
2005 25.000 0,00 25.000 25.440,00
2006 25.000 0,00 25.000 25.000,00
2007 25.000 0,00 25.000
2008 25.000 0,00 25.000
2009 25.000 0,00 25.000
2010 25.000 0,00 25.000
2011 25.000 0,00 25.000
2012
23.000
0,00
23.000

2013 23.000 0,00 23.000
2014 23.000 0,00 23.000
2015 22.000 0,00 22.000
2016 22.000 0,00 22.000
2017 22.000 0,00 22.000
2018
20.000
0,00
20.000

20190,000,000,00

Kimmo Sundström


Lue myös

Vapaa-ajattelijain liitto sai valtionavustusta (12.2.2002)
Vapaa-ajattelijain liitto sai valtionavustusta (20.3.2003)
Vapaa-ajattelijain liitto laiminlöi antaa valtionapuselvitykset määräajassa (16.8.2006)
Opetusministeriö purkaa Vapaa-ajattelijain liiton valtionapujen maksatuksen keskeytyksen (29.8.2006)
Vapaa-ajattelijain liiton valtionavustus ei kasva (4.3.2007)
Vapaa-ajattelijain liiton valtionapu ennallaan (17.3.2008)
Vapaa-ajattelijain liiton vationapu junnaa paikallaan (21.1.2009)
Vapaa-ajattelijain liitolle valtion yleisavustusta 25.000 euroa (29.3.2010)
Vapaa-ajattelijain liiton valtionapuselvitys kahdeksan kuukautta myöhässä (4.2.2011)
Vapaa-ajattelijain liiton valtionapu polkee yhä paikallaan (10.3.2011)
Selvityspyyntö Vapaa-ajattelijain liiton valtionavustusten käytöstä (31.3.2011)
Vapaa-ajattelijain liitto menetti valtionavustusta (29.3.2012)
Vapaa-ajattelijain liiton valtionapu polkee paikallaan (28.2.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton valtionapu ei kasva (17.6.2014)
Vapaa-ajattelijain liiton valtionapua leikattiin (27.1.2015)
Vapaa-ajattelijain liiton valtionapu polkee paikallaan (25.1.2016)
Vapaa-ajattelijain liiton valitonapu edelleen ennallaan (28.3.2017)
Vapaa-ajattelijain liiton valtionapu pohjalukemiin (9.4.2018)
Vapaa-ajattelijain liiton valtionavustusta leikattaneen taas vuonna 2019 (26.8.2018)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?