VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VALTIONAPU POLKEE YHÄ PAIKALLAAN (10.3.2011)

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 17.2.2011 Vapaa-ajattelijain liitolle valtionavustusta 25.000 euroa. Avustus on polkenut paikallaan vuodesta 2004 lukien. Liitto haki avustusta 30.000 euroa

Avustuspäätöksen ovat allekirjoittaneet ylijohtajan sijainen, johtaja Rauno Anttila ja erikoissuunnittelija Mikko Cortés-Téllez. 

Päivitetty taulukko Vapaa-ajattelijain liiton varsinaisista ja ylimääräisistä valtionavustuksista vuosilta 1976-2011 on tässä

Selvitys tulee antaa ministeriölle 31.5.2012 mennessä.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?