SELVITYSPYYNTÖ VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VALTIONAVUSTUSTEN KÄYTÖSTÄ (31.3.2011)

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen jäsen Tauno Lehtonen teki 16.11.2010 kantelun ja selvityspyynnön Opetushallitukselle liiton saamien valtionavustusten käytöstä. Avustukset on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö, jonne pyyntö saapui 22.11.2010. Liiton entisen puheenjohtaja Jussi K. Niemelän perustama Waparileaks-sivusto julkaisi Lehtosen kirjelmän 30.3.2011. 

Lehtonen kertoo, että liiton yleisavustus vuonna 2010 oli 25.000 euroa ja kulttuurilehtituki Vapaa Ajattelija –lehdelle 7.500 euroa. Hän pyytää ”tutkimustanne ja lausuntoanne siitä onko Liitolle myönnetyt avustukset käytetty niiden myöntämisehtojen mukaisesti ja tarkoittamaanne kohteeseen”. 

Lehtonen kertoo puheenjohtaja Jussi K. Niemelän (joka erosi tehtävästään 15.11.2010) käyttäneen noin 15.000 euroa liiton varoja kirjojen ja musiikin hankintaan. Lehtonen on itse liiton tositetarkastaja. Jo 17.5.2010 tositetarkastajat olivat huomauttaneet, että kirjoja oli siihen mennessä hankittu 7.850 euron arvosta, kun talousarviossa tarkoitukseen oli varattu vain 2.000 euroa. 

31.7.2010 järjestettiin uusi tositetarkastus. Niemelän kirjaostoja kutsuttiin ”omavaltaisiksi” ja taloudenhoitaja Heljä Pekkalinin mukaan ne ylittivät jo 15.000 euroa. 

Lisäksi puhuja- ja muusikkokorvauksia oli ”ensimmäisellä vuosipuoliskolla” maksettu 4.495,25 euroa. Korvauksia oli etupäässä maksettu Pro-Seremoniat Oy:n (Prometheus-seremoniat Oy) esiintyjille. Vaikka Lehtonen puhuu korvauksista, ei siis palkoista tai palkkioista, hän huomauttaa, ettei maksuista ollut pidätetty ”veroja eikä muita lainvaatimia maksuja”. 

Tositetarkastajat saavat tukea tilintarkastajalta 

Tositetarkastajat saivat tukea ajatuksilleen liiton tilintarkastaja Timo Vilénin 10.8.2010 laatimassa muistiossa. Sen mukaan liitolta edellytetään valtionapua saavana yhteisönä, että ”varojen käyttö on sääntöjen, tarkoituksen ja päätöksenteon kannalta hyväksyttävää”. 

Kuuden numeron asemesta Vapaa Ajattelijaa oli ilmestynyt vain kolme numeroa ja ”eräiden arvioiden mukaan” päätoimittaja Niemelä olisi maksanut ylisuuria kirjoituspalkkioita. Tähän seikkaan tuli myöhemmin ainakin osittainen korjaus, kun numero 4/2010 ilmestyi joulukuussa ja kaksoisnumero 5-6/2010 tammikuun 2011 lopussa. 

Lehtonen pyysi viranomaista selvittämään ennen vuoden 2011 avustusten ratkaisemista onko vuoden 2010 avustukset ”käytetty oikein ja hyväksyttävästi”. 

Kirjajupakasta ja sen saamasta ratkaisusta kirjoitettiin aiemmin tällä sivustolla. Liiton kirjaostojen määräksi jäi 3.697,29 euroa. Liittohallituksen pitäisi saada lainaustoiminta alkuun, etteivät puheet lainakirjastosta jäisi pelkiksi puheiksi. Näin jäsenet voisivat saada jotakin palvelua ja hyötyä kulutetuista varoista. 

Liiton yleisavustuksesta kirjoitettiin aiemmin, samoin kulttuurilehtituesta. Kumpikaan avustus ei kasvanut, muttei niitä leikattukaan. 

Liittohallituksessa erimielisyyksiä 

Kirjelmöinti ministeriölle kertoo liittohallituksen erimielisyyksistä. Liiton maine on jo täysin pilattu, joten siihen sillä ei ole vaikutusta. Liittovaltuusto käyttää budjettivaltaa ja sisäisen tarkastuksen lisäksi ja avulla sen tulee valvoa varainkäyttöä.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?