VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VALTIONAPU POLKEE PAIKALLAAN (25.1.2016)


Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi 11.1.2016 Vapaa-ajattelijain liitolle valtion yleisavustusta 22.000 euroa (2015: 22.000 euroa). Avustus on palautunut vuoden 2003 tasolle, joka oli kirjoittajan viimeinen työvuosi liitossa. Päätöksen ovat allekirjoittaneet ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. 

Apua haettiin 30.10.2015 päivätyllä ja 3.11.2015 saapuneella hakemuksella 25.000 euroa. 

Vuosina 2003-2016 yleisavustus oli suurimmillaan 25.000 euroa. Vuonna 2012 sitä leikattiin 2.000 eurolla ja vuonna 2015 vielä 1.000 eurolla lisää. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 

Vapaa-ajattelijain liitto muuttui vuoden 2003 jälkeen salailevaksi järjestöksi. Toimintasuunnitelmia tai -kertomuksia ei julkaista. Jäsenten ja yleisön mahdollisuuksia arvioida liiton toimintaa halutaan vaikeuttaa. 

Vanhan vatkaamista 

Toimintasuunnitelma on lyhyt, kahden sivun mittainen. Suunnitelmassa toistetaan mm. analyysin teko liiton toimintaympäristöstä. Miksei sitä tehty viime vuonna? Liitto teettää mielipidetiedustelun ”koko väestölle liiton kärkiasioista”. Eikö liiton tulisi itse tietää ja päättää, mitkä ovat sen kärkiasioita? Toiminnan tukemisessa on yksilöity joitakin keinoja kuten koulutus oppilaitosyhteistyöhön ja kouluvierailutoimintaan sekä kiertuetoiminta. En ole nähnyt näistäkään mitään merkkejä. 

Rahoitusta haetaan uudelleen RAY:lta Uskonnottomana olet OK – UOK-projektiin. Vuodelle 2016 tätä rahoitusta ei haettu. Liiton hakemus samalle projektille on kahdesti aiemmin tyrmätty RAY:ssä. Olen aiemmin arvioinut, että kynnys avustuksen saamiseksi on niin suuri, ettei hakemusta liiton eväillä kannata tehdä. Historiatoimikunnan perustaminen valmistelemaan liiton 80-vuotisjuhlia (2017) ja -historiikkia näyttää edelleen olevan tekemättä. Aikaa ei ole enää kovin paljon, jos jotain konkreettista pitäisi saada aikaankin. 

Viestinnässä liitto lupaa, ettei Vapaa Ajattelija -lehteä lopeteta vuonna 2016. Taas luvataan englannin- ja venäjänkielisiä esitteitä kuten aikaisemminkin. Mitään ei tapahdu. 

Kansainvälisessä toiminnassa on pitänyt solmia yhteyksiä Baltian maihin jo vuosia. En ole kuullut mitään toimia tästäkään. 

Kotimaisessa toiminnassa ”Tuetaan hanketta Suomen sekulaarihumanistisen neuvoston perustamiseksi”. Tämäkin on vanha asia, vailla tuloksia. Ei ole edes tarkempaa suunnitelmaa ketkä tällaisen perustaisivat. Vajaa-ajattelijat eivät osaa erottaa toisistaan suunnitelmia ja toiveitaan. 

Taas kerran mainitaan stipendirahaston perustaminen. Tällainen voidaan perustaa yhdellä ainoalla liittohallituksen päätöksellä. Sitäkään päätöstä ei ole kuulunut, vaikka hanke on pyörinyt lukuisia vuosia toimintasuunnitelmissa. 

Koko toimintasuunnitelman ongelma on, että se on menettänyt vuosien kuluessa uskottavuutensa. Niille, jotka eivät tunne liiton toimintaa, toimintasuunnitelma voi näyttää paremmalta. Mutta kun mitään ei tapahdu, nämäkin tarkkailijat pettyvät. On turhauttavaa eritellä sinänsä hyviäkin suunnitelmia, kun mitään ei saada aikaan. Ehkä OKM:n virkamiehet, jotka valmistelevat ja esittelevät avustushakemuksia huomaavat tämän. 

Talousarvio vuodelle 2016 

Talousarvion laadintatapa on erikoinen. Versioita oli kaksi. Ensinnä oli talousarvioesitys, joka hallituksen mielestä on liiton todellisten tulojen mukainen. Toinen talousarvioesitys oli ”suolattu” versio, joka laadittiin OKM:tä varten. Molemmat esiteltiin liittovaltuustolle 31.10.2015. 

Kun itse laadin näitä talousarvioita, tällaista ei koskaan tapahtunut. Liittovaltuusto hyväksyi hallituksen parhaaseen tietoon perustuvan talouarvioesityksen, joka esitettiin ministeriölle ja kaikille muillekin. Eri juttu on sitten se, että avustusta voidaan hakea hieman enemmän kuin itse talousarviossa on arvioitu sitä saatavan. Jos avustuksen myöntäjä näkee hyväksi, avustusta voidaan myöntää enemmän kuin talousarviossa on arvioitu sitä saatavan. Sen sijaan enempää kuin avustusta on haettu, ministeriö ei voi myöntää. 

Suolausasteet 

Talousarviossa on 57 lukua. Näistä kolme tulolukua on suolattu, menoluvuista on suolattu kymmenen. 

Tuloluvuista tärkein suolauskohde on liittomaksutulot. Todelliset tulot arvioitiin 15.000 euroksi, mutta OKM:lle pantiin päälle 3.000 euron suolakerros (yhteensä 18.000 euroa, suolausaste 20 %). 

Menoluvuissa suolaa ripoteltiin esimerkiksi näin:

Todellinen Suolattu Suolausaste (%)
Opinto- ja seminaaritoiminta -9.000,00 -11.000,00 22,22
Liiton puhujatoimintatuki/ei Pro-Seremoniat Oy -500,00 -2.000,00 300,00
Liiton puhujatoimintatuki/ Pro-Seremoniat Oy -1.000,00 -5.000,00 400,00
Hautausmaa-avustukset -1.500,00 -4.000,00 166,67
Paikallistoiminta -4.000,00 -5.000,00 25,00
Vierailut ulkomaille -1.500,00 -2.000,00 33,33
Toimisto/ATK-tarvikkeet -1.000,00 -1.500,00 50,00
Hallinnon kilometrikorvaukset -2.000,00 -2.500,00 25,00

Suolausasteet vaihtelivat siis paljon. Olen aiemmin arvostellut sitä, että liitto tukee yksityistä osakeyhtiötä tuhansien eurojen avustuksilla, kun taas jäsenjärjestöjen epäkaupallinen juhlapuhujatoiminta saa vain hyvin vähän tukea. Tässä on vielä huomattava, että nämä ovat talousarviolukuja, eivät toteutuneita lukuja. Nyt liitto tarjoilee jopa 400 prosenttia suolattuja lukuja OKM:lle. Ministeriö söi suolan. Valtionapua tuli saman verran kuin vuonna 2015. 

Esimerkkejä talousarvioluvuista 

Kun talousarvio on tehty vasemmalla jalalla, sen lukujen erittely ei ole kovin mielekästä. Toteutuneet luvut voivat poiketa paljon arvioista ja ovat näin aikaisemmin tehneetkin. 

Tässä on kuitenkin muutama esimerkki talousarvioluvuista eri toiminnanaloilta (todellinen, suolaamaton arvio): 

Tiedotustoiminnassa kalliiden, kaupallisten mediaseurantapalveluiden ostamista jatketaan 4.000 eurolla. 

Vapaa Ajattelijan nettokuluiksi arvioidaan -14.000 euroa. 

Liiton antamat avustukset ovat -7.500 euroa. 

Toimisto, entisen toimiston ja varaston vuokra- ja vastikemenot arvioidaan -5.300 euroksi. 

Entisen toimiston nettokulut ovat yhteensä -8.080 euroa. 

Hallinto, työllistämistukia ei saada, arvio 0 euroa.

Toimistotyöntekijän palkka on -9.000 euroa. 

Kirjanpito ja tilintarkastus maksavat -9.000 euroa. Hyvä korvaus jollekulle muutaman päivän hommasta. 

Hallinnon kulut yhteensä ovat -35.860 euroa. 

Sijoitus- ja rahoitus, vuokratuottoja saadaan 77.000 euroa. 

Sijoitusasuntojen kunnossapito maksaa -1.000 euroa. Asia ei kiinnosta liittoa. Sijoitusasuntoja on sentään kymmenen. 

Hallinnointiturva maksaa -6.000 euroa. Hyvä korvaus parin päivän hommasta. 

Tilikauden alijäämä on -1.240 euroa. 

Päivitetty taulukko Vapaa-ajattelijain liiton varsinaisista ja ylimääräisistä valtionavustuksista vuosilta 1976-2016 on tässä

Avustus maksetaan liitolle kahdessa erässä. Selvitys avustuksen käytöstä on annettava ministeriölle 28.4.2017 mennessä.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?