VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VALTIONAPU EI KASVA (17.6.2014)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi 23.1.2014 valtion yleisavustusta Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle 23.000 euroa kuluvalle toimintavuodelle. 

Liiton toiminnan käännyttyä laskuun vuonna 2004, valtionapu jäädytettiin silloiselle 25.000 euron tasolle, jolla se säilyi vuoteen 2011 asti. Vuonna 2012 apua leikattiin 23.000 euroon. Vuodelle 2013 liitto haki avustusta 30.000 euroa, vuodelle 2014 vähän maltillisemmin, 27.000 euroa. 

”Lehti on kallis” 

Valtioapuhakemusta eriteltiin aikaisemmin. Hakemuksessa mainitaan myös, että liitto selvittää Vapaa Ajattelija –lehden ”digitaalisen julkaisun mahdollisuuksia”. 14.-15.6.2014 pidetyssä liittokokouksessa hallituksen puheenjohtaja Petri Karisma totesikin, että ”lehti on kallis”. 

Vaikka lehteä on muokattu enemmän sellaiseksi, että se kelpaisi paremmin suurelle yleisölle, suuri yleisö ei ole kiinnostunut siitä. Vapaa Ajattelija kuuluu mediasektoriin, joka on liiton nykyjohdon lempilapsi. Liiton opposition käsitys on kuitenkin, että Vapaa Ajattelija on kuoleva lehti ainakin paperilehtenä. Sama koskee Humanisti-lehteä. Humanistin kuolemaa paperilehtenä odotamme aikaisemmin kuin Vapaa Ajattelijan kuolemaa. Nykyiset toimintalinjat johtavat jäsenkatoon. Haaveet runsaiden ilmoitustulojen saamisesta lehdelle ovat kärsineet haaksirikon. Paperinen Vapaa Ajattelija on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1945. Siinä on jo perinnettä. Sen tappaminen kiinnostaa Vapaa-ajattelijain liittoa. Siirtyminen digitaaliseen lehteen voi viedä tosin vuosia, sillä taloudellista pakkoa siihen ei ole. Lehti nauttii lisäksi edelleen 4.000 euron suuruista kulttuurilehtitukea, jota OKM vuosittain jakaa. 

Vuonna 2013 valtionavustus maksettiin neljännesvuosittain, tänä vuonna avustus maksetaan kahdessa erässä. 

Viime viikonloppuna pidetyssä liittokokouksessa oli läsnä 40 liittokokousedustajaa ja lisäksi jonkin verran muita toimijoita, joiden matka-, hotellimajoitus- ym. kulut liitto maksaa. Suurin osa valtionavustusta kuluu pelkästään tämän kokouksen kuluihin. 

Päivitetty taulukko Vapaa-ajattelijain liiton varsinaisista ja ylimääräisistä valtionavustuksista vuosilta 1976-2014 on tässä

Selvitys avustuksen käytöstä on annettava ministeriölle 30.4.2015.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?