VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO LAIMINLÖI ANTAA VALTIONAPUSELVITYKSET MÄÄRÄAJASSA (16.8.2006)

Vapaa-ajattelijain liitto ry on vuosikymmeniä saanut etupäässä kahta valtionavustusta: 1. yleisavustusta toimintaansa ja 2. mielipidelehti-, sittemmin kulttuurilehtitukea Vapaa Ajattelija -lehden julkaisemista varten. Molemmat avustukset saadaan opetusministeriön kautta.

Avustukset myönnetään vuosittain ja kunkin avustuksen käytöstä annetaan seuraavana vuonna ministeriölle selvitys. Toimiessani Vapaa-ajattelijain liiton toimiston- ja taloudenhoitajana 1.1.1988-23.11.2003 näidenkin asiakirjojen laatiminen kuului työtehtäviini. Usein liiton puheenjohtaja kirjoitti vielä jonkinlaisen lyhyen saatteen tai perustelutekstin hakemusta varten.

Valtionavustukset muodostavat merkittävän osan liiton tuloista. Ennen pidettiin tarkoin huoli siitä, että valtionapuselvitykset annettiin määräajassa ja että ministeriö sai aina kaikki pyytämänsä tiedot täsmällisinä ja niin tuoreina kuin mahdollista. En muista, että toimikaudellani sen enempää hakemukset kuin selvityksetkään olisivat koskaan myöhästyneet. En myöskään muista, että liitolta olisi koskaan pyydetty mitään lisäselvityksiä tai että liitto olisi saanut ministeriöltä huomautuskirjeitä.

Vuonna 2004 liitto sai valtion yleisavustusta 25.000 euroa, vuodelle 2005 yleisavustusta haettiin 45.000 euroa. Ministeriö päätti 4.2.2005 myöntää avustusta 25.000 euroa. Selvitys yleisavustuksen käytöstä piti antaa ministeriölle 31.5.2006 mennessä, mutta liitto laiminlöi toimittaa selvityksen määräajassa. Selvitys oli edelleen toimittamatta elokuun puolivälissä.

Vuodelle 2006 liitto haki avustusta 45.000 euroa. Ministeriö myönsi avustusta jälleen 25.000 euroa. Hakemuksen saatekirjeessä liiton puheenjohtaja Robert Brotherus kertoo olevansa "uudenlaisen maltillisemman ja keskustelevan vapaa-ajattelun kannattaja".

Kulttuurilehtitukea liitto on saanut vuonna 2002 4.000 euroa, vuonna 2003 5.000 euroa, vuonna 2004 5.000 euroa, vuonna 2005 6.000 euroa ja vuonna 2006 6.500 euroa. Selvitys vuoden 2005 tuen käytöstä piti antaa 30.4.2006 mennessä, mutta liitto laiminlöi selvityksen antamisen määräajassa. Vielä kolmen ja puolen kuukauden kuluttua määräajan umpeutumisesta selvitys oli tekemättä. Liitto haki kuluvana vuonna myös 8.300 euron suuruista avustusta monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön. Hakemuksen mukaan projektin piti kestää helmikuun alusta vuoden loppuun. Siinä oli tarkoitus tuottaa Internetiin tietoaineisto "uskonnottomien maahanmuuttajien katsomusoikeuksista" kuudella kielellä. Hakemus vaikutti heppoiselta; ministeriö hylkäsikin sen.

Kokopäivätoiminen toimiston- ja taloudenhoitaja, toiminnanjohtaja Paula Vasama laatii valtionapuhakemuksia ja -selvityksiä liitossa. Liiton puheenjohtaja Robert Brotherus on hänen esimiehensä, jonka pitäisi valvoa, että työt tulevat tehdyiksi. Jos selvityksiä ei anneta, opetusministeriön taloustarkastajat lähettävät huomautuskirjeitä liitolle. Elokuun puolivälissä opetusministeriön tietokone olikin vähemmän maltillisella kannalla. Liiton osalta se antoi selväkielisen viestin: Maksun keskeytys.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?