VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VALTIONAPUA LEIKATTIIN (27.1.2015)


Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) leikkasi 19.1.2015 tekemällään päätöksellä Vapaa-ajattelijain liiton saamaa valtion yleisavustusta täksi vuodeksi tuhannella eurolla, 22.000 euroon (4,3 prosenttia). Päätöksen ovat allekirjoittaneet ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja johtaja Marjo Mäenpää. 

22.11.2014 päivätyllä ja 25.11.2014 saapuneella hakemuksella liitto haki apua 27.000 euroa. Haettu summa oli sama kuin vuotta aiemmin. 

Toinen valtionavun leikkaus 

Liiton toiminnan käännyttyä laskuun vuonna 2004, valtionapu jäädytettiin silloiselle 25.000 euron tasolle. Vuonna 2012 nähtiin ensimmäinen avun leikkaus, 2.000 euroa. Jäljelle jäi 23.000 euroa. Nyt menetettiin 1.000 euroa lisää eli menetykset 11 vuoden aikana yhteensä 12 prosenttia. Tuki on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2003, joka oli kirjoittajan viimeinen työvuosi Vapaa-ajattelijain liitossa. 

Kuluttajahintaindeksin muutos tammikuun 2004 ja tammikuun 2014 välillä oli noin 20,8 prosenttia. Näin paljon tuen reaaliarvo on siis vähintään pienentynyt. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 

Valtionavun pieneneminen ei ole liiton rahoituksen kannalta merkityksellistä. Se kertoo epäsuorasti toiminnan heikkenemisestä. Toimintasuunnitelma mainitsee analyysin liiton sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä. Eikö kannata asettaa tämä kysymys: Miksi melko vaatimattomasta valtionavusta on menetetty näin suuri osa 12 viime vuoden aikana? 

Toimintasuunnitelman mukaan kokemusten vaihtoa organisoidaan toimintasuunnitelmien ja -kertomusten vaihdolla. Aloitetaan kysymyksellä liiton omista toimintakertomuksista: Miksi kaikki toimintakertomukset yli kymmeneltä vuodelta poistettiin liiton verkkosivulta? Niitä ei ole palautettu, vaikka Tampereen liittokokouksessa 2014 esitettiin tällainen toive. 

Projektien osalta Uskonnottomana olet OK – UOK-projektisuunnitelmalle voidaan heittää hyvästit. RAY on toistamiseen hylkäämässä hakemuksen. Kysymys: Kannattaako enää tehdä kolmatta kertaa tätä hakemusta, kun sen edellyttämää laadukasta toimintaa ei kyetä kehittämään? (Ks. tarkemmin RAY ehdottaa taas: Vapaa-ajattelijain liiton projektille ei avustusta (31.12.2014).) 

Palvelutoiminnan osalta muistetaan taas Prometheus-seremoniat Oy:tä, jolle suunnattu juhlapuhujatoiminnan tuki on moninkertainen liiton jäsenyhdistysten juhlapuhujille suunnattuun tukeen verrattuna. Tammi-lokakuussa 2014 liitto tuki yhtiön juhlapuhujatoimintaa 5.725 eurolla talousarvion ollessa koko vuodelle 5.000 euroa. Muuta juhlapuhujatoimintaa liitto tuki vain 150 eurolla, kun talousarviossa varoja oli varattu tähän 2.000 euroa. Kysymys: Onko liiton asiana tukea yksityisen osakeyhtiön liiketoimintaa näin suuressa määrin, vaikka liitto onkin yhtiön yksi vähemmistöosakas? 

Stipendirahasto mainitaan taas, vaikka se piti perustaa jo aikaisemmin. Miksi suunnitelmat eivät toteudu? 

Toimintakertomus päättyy vähän surkuhupaisaan lauseeseen ”Tiedotetaan lahjoitusten ja testamenttien tekemisestä”. Liitto on päinvastoin koettanut salata tietoja niistä harvoista (yksi tai kaksi) testamenteista, joita liiton hyväksi on 2000-luvulla tehty. Lause saattaakin tarkoittaa sitä, että liitto aikoo tiedottaa mahdollisuudesta tehdä testamentti liiton hyväksi. 

Talousarvio vuodelle 2015 

Talousarvio on monin osin huuhaata, mikä harhauttaa lukijaa luoden hänessä katteettomia toiveita. 

Esimerkki 1: Opintotoimintaan budjetoidaan 6.500 euroa. Vuonna 2014 siihen budjetoitiin vain 1.000 euroa, mutta tammi-lokakuussa käytettiin nolla euroa. 

Esimerkki 2: Muihin tiedotustoiminnan kuluihin budjetoidaan vain 500 euroa, kun tammi-lokakuussa 2014 tähän käytettiin 2.822,88 euroa. 

Esimerkki 3: Mediaseurantaan ei ollut budjetoitu varoja lainkaan vuonna 2014, mutta tammi-lokakuussa siihen käytettiin 4.191,20 euroa. Vuodelle 2015 budjetoidaan 3.000 euroa. 

Esimerkki 4: Vapaa Ajattelija -lehden tilausmaksuja arvioidaan saatavan 3.000 euroa, kun tammi-lokakuussa 2014 niitä saatiin 521 euroa. 

Esimerkki 5: Lahjoituksia budjetoitiin saatavan 3.000 euroa, kun tammi-lokakuussa 2014 niitä saatiin 25 euroa. Liiton saamat lahjoitukset ovat viime vuosina olleet niin pieniä (0-50 euroa/vuosi), että viisainta olisi budjetoida ne nollaksi. 

Talousarvion laadintaan ei ole paneuduttu. Siinä on lukuisia eriä, jotka voitaisiin arvioida paljon täsmällisemmin. Lisäksi useat arviot poikkeavat tavattomasti tavanomaisesti toteutuneesta kehityksestä eikä poikkeamien syytä nyt kerrota. Talousarviota ei ole integroitu riittävästi toimintasuunnitelman kanssa. 

Valtionavustus maksetaan kahdessa erässä. Selvitys ministeriölle on annettava 29.4.2016 mennessä. 

Päivitetty taulukko Vapaa-ajattelijain liiton varsinaisista ja ylimääräisistä valtionavustuksista vuosilta 1976-2015 on tässä

Imagofasistit (ifat) tulivat valtaan liitossa vuonna 2011, jolloin valtion yleinen toiminta-avustus oli 25.000 euroa. Siitä se on alentunut nimellisesti 3.000 euroa (12 prosenttia). Suurimmat valtionavut liitto sai vuonna 1982 (varsinainen apu 70.000 mk + ylimääräinen apu 100.000 mk), yhteensä 170.000 markkaa. Tämä valtionavun määrä on vuoden 2014 rahassa 67.830 euroa. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?