VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VALTIONAVUSTUS EI KASVA (4.3.2007)

Päivitetty 18.10.2008
Päivitetty 21.1.2009
Päivitetty 29.3.2010
Päivitetty 10.3.2011
Päivitetty 27.3.2012
Päivitetty 28.2.2013
Päivitetty 17.6.2014
Päivitetty 27.1.2015
Päivitetty 25.1.2016
Päivitetty 27.3.2017
Päivitetty 9.4.2018

Vapaa-ajattelijain liitto ry on saanut opetusministeriöltä yleisavustusta toimintaansa varten vuodesta 1976 alkaen. Ainoa vuosi, jolloin avustusta ei saatu, oli vuosi 1977. Silloin maassa oli Martti Miettusen johtama ns. hätätilahallitus, ja poliitikot suuntasivat avustusrahat johonkin tähdellisempään tarkoitukseen. 

Valtionavustus on jakaantunut varsinaiseen valtionapuun ja vain muutamana vuonna myönnettyyn ylimääräiseen valtionapuun. Ylimääräistä valtionapua liitto sai vuosina 1982 (100.000 markkaa), 1983 (30.000 markkaa) ja 1989 (30.000 markkaa). 

Vuonna 1976 valtionavun määrä oli 50.000 markkaa. Kun elinkustannusten nousu otetaan huomioon ja muunnetaan vuoden 1976 markat rahanarvokertoimella vuoden 2006 euroiksi, saadaan 30.390 euroa. Vuonna 2006 valtionavun määrä oli 25.000 euroa. Apu on siis reaalisesti pienentynyt 5.390 euroa eli 21,56 prosenttia! Tämä on hämmästyttävä seikka, kun otetaan huomioon kuinka paljon Suomi vaurastui kuluneiden 30 vuoden aikana. 

Suurimmat valtionavut liitto sai vuonna 1982: varsinainen apu 70.000 markkaa ja ylimääräinen apu 100.000 markkaa, yhteensä 170.000 markkaa eli 58.191 euroa vuoden 2006 rahassa. Nämä avut saatiin, koska liiton silloinen pääsihteeri Erkki Hartikainen kirjoitti niiden turvin elämänkatsomustiedon oppikirjoja korvaavia opetusmonisteita peruskoulun ala- ja yläasteelle. Liitto ei ole sen jälkeen pystynyt ylittämään tuota aputasoa, vaan on edelleen kaukana siitä. 

Talouslaman vuodet olivat liitolle ankaria. Kun vuonna 1991 oli saavutettu 160.000 markan taso (2006: 33.584 euroa), liitto menetti seuraavina vuosina valtion säästötoimien takia apuja niin, että pohjalla, 50.000 markkaa (2006: 9.815 euroa), oltiin vuonna 1995. Laman jälkeen avut palautuivat pian 150.000 markan tasolle.

Vapaa-ajattelijain liiton varsinaiset ja ylimääräiset valtionavustukset 1976-2018
Vuosi Varsinainen apu Ylimääräinen apu YhteensäVuoden
2006 €
1976 50.000 0,00 50.00030.390,00
1977 0,00 0,00 0,000,00
1978 55.000 0,00 55.00027.588,00
1979 55.000 0,00 55.00025.712,50
1980 60.000 0,00 60.00025.146,00
1981 70.000 0,00 70.00026.187,00
1982 70.000 100.000 170.00058.191,00
1983 75.000 30.000 105.00033.106,50
1984 110.000 0,00 110.00032.417,00
1985 150.000 0,00 150.00041.760,00
1986 125.000 0,00 125.00033.587,50
1987 125.000 0,00 125.00032.400,00
1988 125.000 0,00 125.00030.887,50
1989 130.000 30.000 160.00037.088,00
1990 160.000 0,00 160.00034.960,00
1991 160.000 0,00 160.00033.584,00
1992 100.000 0,00 100.00020.450,00
1993 85.000 0,00 85.00017.025,50
1994
70.000 0,00 70.00013.874,00
1995 50.000 0,00 50.0009.815,00
199680.0000,0080.00015.608,00
1997150.0000,00150.00028.905,00
1998150.0000,00150.00028.515,00
1999150.0000,00150.00028.185,00
2000150.0000,00150.00027.270,00
2001130.0000,00130.00023.036,00
200221.5000,0021.50022.301,95
200322.0000,0022.00022.622,60
200425.0000,0025.00025.660,00
200525.0000,0025.00025.440,00
200625.0000,0025.00025.000,00
200725.0000,0025.000
200825.0000,0025.000
200925.0000,0025.000
201025.0000,0025.000
201125.0000,0025.000
2012
23.000
0,00
23.000

2013 23.000 0,00 23.000
201423.0000,0023.000
201522.0000,0022.000
201622.0000,0022.000
201722.0000,0022.000
2018
20.000
0,00
20.000

Viimeisin tämän kirjoittajan työvuosi liitossa oli 2003, jolloin valtionapua saatiin 22.000 euroa (2006: 22.622,60 euroa). Seuraavana vuonna liitto sai valtionapua 25.000,00 euroa (2006: 25.660,00 euroa). Sen jälkeen valtionavun määrä on polkenut paikallaan, nyt siis neljättä vuotta, vaikka valtion talous voi erittäin hyvin. 

Vuodelle 2007 liitto haki valtionapua reilusti, 45.000 euroa. Kuten aiemmin olen kirjoittanut, tälle vuodelle on budjetoitu mm. 10.000 euroa juhlimiseen. Liittohallituksen mielestä juhliminen on palvelutoimintaa. Opetusministeriö ei näytä antaneen lisärahaa tällaiseen toimintaan.  

Kimmo Sundström


PS. Valtionavut maksetaan verovaroista. Mitä suuremmat valtionavut, sen parempi, katsoo yleensä avun saaja. Muiden rahaa on mukavampi kuluttaa kuin omaa. Tämän kirjoittajan tavoite liiton taloudenhoitajana oli päinvastainen: järjestön itse hankkiman rahoituksen kasvattaminen tasolle, jolla valtionapua ei enää olisi tarvittu. Kehitys veikin oikeaan suuntaan, ja tavoitteesta saavutettiin noin 2/3. Vuodesta 2004 lähtien liitto ei ole kuitenkaan kyennyt kasvattamaan varainhankintansa tuottoja.

Valtionavut yhteensä vuosina 1976–2006 vuoden 2006 rahassa: 836.713,05 euroa. 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?