VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VALTIONAVUSTUSTA LEIKATTANEEN TAAS VUONNA 2019 (26.8.2018)

Päivitetty 2.9.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti 6.6.2018 päivätyn kirjeen 20 kansalaisjärjestölle. Tiedotettiin, että määräraha, josta avustuksia jaetaan, jäänee huomattavasti alle kuluvan vuoden tason. Tällainen tiedottaminen on hyvin poikkeuksellista. 

Ministeriö varautuu myönnettävien avustusten myöntöperusteiden tiukentamiseen ja avustusten leikkaamiseen. 

Tiedotteen sai 20 järjestöä. Noin puolet järjestöistä on rauhanjärjestöjä, näiden joukossa myös Suomen kristillinen rauhanliike ry. Lähempänä Vapaa-ajattelijain liittoa ovat Ihmisoikeusliitto ry ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry. Syy avustusten leikkaamiseen ei ilmene kirjeestä. 

Tätä kirjoitusta varten ei tutkittu 19 muun järjestön toimintaa, jotta niiden asemia leikkauspelissä voitaisiin arvioida. Kun Vapaa-ajattelijain liitto on jo pitkään toiminut tarkoituksensa ja sääntöjensä vastaisesti, käynyt lähes 20 vuotta järjestösotaa omia jäsenyhdistyksiään, työntekijöitään ja luottamushenkilöitään vastaan, menettänyt 18 vuoden aikana 39 jäsenyhdistyksestään 19, kärsinyt jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten kadosta vuoden 2012 jälkeen joka vuosi, köyhtynyt ja tehtaillut kumulatiivista alijäämää vuosina 2013-2017 79.406,99 euroa, tuottanut jatkuvasti vapaa-ajattelun uhreja, joutunut jo aiemmin saamiensa yleisavustuksen ja kulttuurilehtituen (Vapaa Ajattelija -lehdelle) leikkausten kohteeksi jne., liiton asema valtionapuasioissa on heikko. Kouluasioissa evankelis-luterilaisten oppilaiden etujen ajaminen ja kirkollisen yhteistyön laajeneminen myös Suomen ortodoksisen kirkon suuntaan ei voi parantaa asiaa. Liiton tulisi tätä vastoin olla uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö. 

Kun liittovaltuusto syksyllä hyväksyy liitolle talousarvion vuodeksi 2019, sen pitäisi ottaa huomioon todennäköinen leikkaus valtion yleisavustukseen. Avustuksen määrä on tänä vuonna 20.000 euroa. Lähivuosina yleisavustusta on leikattu 1.000-2.000 euron viipaleina. Ensi vuonna leikkaus voi olla suurempi. Ei ministeriö lähettele huvikseen tällaisia kirjeitä. 

Kun Suomen Humanistiliitto ry (SHL) menetti heikon toimintansa takia 10.800 euron suuruisen valtionapunsa kerralla ja kokonaan vuonna 2013, tällaisenkaan leikkauksen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Ministeriössä nähdään liiton toimittamista selvityksistä, että liitto on varakas järjestö, jolla on runsaasti omiakin tuloja eikä yleisavustuksen poistaminen tappaisi liittoa. 

Kirjoittajan mielestä Vapaa-ajattelijain liitto tekee romahduksestaan huolimatta jotakin hyödyllistä uskonnottomien hyväksi. En toivo valtionavun lopettamista kokonaan. Tätä tukee sekin, ettei SHL enää saa valtionapua lainkaan. Ateistijärjestöt eivät myöskään saa valtionapua tai eivät edes hae sellaista sillä ne toimivat jäsenmaksujen, yksityisten lahjoitusten ja muiden tulojensa turvin.

Kimmo Sundström


JK. Valtion talousarvioesityksen momentille 29.80.50, jolta Vapaa-ajattelijain liitonkin valtionapu on myönnetty, myönnettiin 7.880.000 euroa vuonna 2018. Hallituksen esitys vuodelle 2019 on vain 840.000 euroa eli alenema 89,3 prosenttia. 

Aleneman suurimmat syyt ovat Svenska Teaternin peruskorjauksen rahoituksen päättyminen (-4.200.000 euroa) ja Kärkihankerahoituksen päättyminen (-2.600.000 euroa). Nämä selittävät alenemasta (-7.040.000 euroa) yhteensä -6.800.000 euroa eli 96,6 prosenttia.

Aikaisemmin Vapaa-ajattelijain liitto ry on mainittu nimeltä, muttei enää. Rauhantyö (monia järjestöjä) ja Ihmisoikeusliitto ry mainitaan edelleen, niille on luvassa valtionavustusta. Saamieni tietojen mukaan avustusta menisi rauhantyöhön yhteensä 300.000 euroa ja Ihmisoikeusliitto ry:lle 175.000 euroa. Muille järjestöille jäisi siis yhteensä 840.000-300.000-175.000=365.000 euroa.

Vapaa-ajattelijain liittoa ei mainita enää lainkaan niiden alojen tai järjestöjen joukossa, joihin ”määrärahaa saa käyttää”.

Jos liitto menettäisi valtionapunsa kokonaan, se tarjoaisi järjestölle lisähaasteen saada talous tasapainoon. Vuoden 2017 tilinpäätös oli ylijäämäinen 431,45 euroa. Vuosien 2013-2016 kumulatiivisen alijäämän kurominen umpeen tällä vauhdilla veisi 185 vuotta. Näkymä kertoo imagofasistien talousosaamisesta ja siitä, kuinka rankasti he ovat törsänneet liiton varallisuuta.

Jori Mäntysalo liitossa on vuosikausia ollut sitä mieltä, että liitto voisi luopua kokonaan yleisavustuksesta ja hakea vain konkreettisempaan toimintaan menevää kulttuurilehtitukea Vajaa Ajattelija -lehdelle. Tämä on ollut löysää vajariläppää. Mäntysalo ei ole ponnistellut asian eteen, johon hän oikeasti voisi vaikuttaa. Hän haaveilee asioista, joihin hän ei voi vaikuttaa ja ohjelmista, tavoitteista ja suunnitelmista, joita ei halutakaan noudattaa tai tavoitella. Jos liitto kuitenkin hakisi valtionapua ja apu ensi talvena evättäisiin, Mäntysalo menettää paalupaikkansa tässä asiassa.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?